| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

§ 2.
1. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. Nr 27, poz. 203).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 września 2009 r. (poz. 1342)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Podać prowadzącego zakład przetwarzania, dla którego jest przeznaczone zaświadczenie potwierdzające recykling.

2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

3) Zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania, drugi – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.

4) Należy wystawić jedno zaświadczenie dla prowadzącego zakład przetwarzania, który przekazał odpady do recyklingu, obejmujące informacje za dane półrocze roku kalendarzowego.

5) O ile posiada.

6) Podać nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

7) Podać kod odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

8) Z dokładnością do jednego kilograma.

9) W przypadku procesu recyklingu należy podać symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666).

10) Dotyczy formy pisemnej zaświadczenia.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Podać prowadzącego zakład przetwarzania, dla którego jest przeznaczone zaświadczenie potwierdzające recykling.

2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

3) Zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania, drugi – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

4) Należy wystawić jedno zaświadczenie dla prowadzącego zakład przetwarzania, który przekazał odpady do innych niż recykling procesów odzysku, obejmujące informacje za dane półrocze roku kalendarzowego.

5) O ile posiada.

6) Podać nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

7) Podać kod odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

8) Z dokładnością do jednego kilograma.

9) W przypadku procesu odzysku należy podać symbol procesu odzysku od R1 do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666).

10) Dotyczy formy pisemnej zaświadczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »