| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przekazywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3), zwanych dalej „informacjami”.
§ 2.
Informacje przekazuje się za pośrednictwem:

1) systemu teleinformatycznego;

2) informatycznych nośników danych.

§ 3.
Podmiot prowadzący centralną bazę danych:

1) zapewnia podmiotom, o których mowa w art. 5 ustawy, możliwość wprowadzania informacji bezpośrednio do centralnej bazy danych, w przypadku korzystania z systemu teleinformatycznego;

2) umieszcza na stronie internetowej tego podmiotu formularz służący do wprowadzania informacji, które po skopiowaniu na informatyczny nośnik danych oraz po dostarczeniu nośnika do podmiotu prowadzącego centralną bazę danych będą wprowadzane bezpośrednio do tej bazy, określając format, w jakim informacje mają być zapisane na tym nośniku.

§ 4.
Podmiot prowadzący centralną bazę danych zapewnia podmiotom, o których mowa w art. 5 ustawy, wgląd do tej bazy, a także umożliwia dokonywanie zmian i korekt informacji przekazanych przez te podmioty.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »