reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 20 grudnia 2009 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 października 2009 r. (poz. 1391)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz

2

do 13 listopada 2009 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

 

 

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 17 listopada 2009 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej

4

do 20 listopada 2009 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do 27 listopada 2009 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

6

do 30 listopada 2009 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

7

do 2 grudnia 2009 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

 

 

a) numerach i granicach obwodów głosowania.

 

 

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

 

 

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

do 7 grudnia 2009 r.

– sporządzenie spisu wyborców,

 

 

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

9

od 7 grudnia 2009 r.

– rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

10

18 grudnia 2009 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

11

19 grudnia 2009 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12

20 grudnia 2009 r. godz. 600–2000

– przeprowadzenie głosowania

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama