| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pojazd służbowy Służby Celnej, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej „pojazdem”, ma nadwozie barwy ciemnozielonej oraz jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu stronach pojazdu napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony wokół pojazdu na wysokości przednich reflektorów.

3. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe dopuszcza się umieszczenie pasa wyróżniającego powyżej wysokości przednich reflektorów, pod dolną krawędzią okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu.

4. Po obu stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony napis barwy czarnej, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby celnej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikacyjnego izby celnej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

5. Po obu stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz na tyle pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, dopuszcza się umieszczenie symbolu graficznego słuchawki telefonicznej oraz numeru telefonu właściwej izby celnej, do której przynależy pojazd. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu są barwy białej.

§ 2.
1. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana barwy białej z napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2. Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

3. Dopuszcza się umieszczenie na dachu nadwozia (kabiny), w innym miejscu niż po obu stronach tablicy podświetlanej, dodatkowych świateł błyskowych barwy niebieskiej.

§ 3.
1. Motocykl służbowy Służby Celnej, zwany dalej „motocyklem”, jest barwy ciemnozielonej i ma błotniki barwy białej. Motocykl jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej o szerokości co najmniej 8 cm, z umieszczonym na nim napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony z przodu motocykla na owiewce lub na szybie oraz po obu stronach motocykla na owiewkach lub kufrach bocznych.

3. Dopuszcza się umieszczenie na kierownicy lub owiewce, bądź dodatkowo na maszcie pionowym tylnej części pojazdu, świateł błyskowych barwy niebieskiej.

§ 4.
Wzór oznakowania pojazdów, wymiary napisów, symbolu graficznego słuchawki telefonicznej oraz numeru telefonu, o których mowa w § 1 ust. 1, 4 i 5, oraz wzór tablicy podświetlanej i rozmieszczenia świateł błyskowych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Oznakowanie pojazdów służbowych Służby Celnej zgodne z przepisami dotychczasowymi może być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1136), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SŁUŻBY CELNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 października 2009 r. (poz. 1419)

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SŁUŻBY CELNEJ

1. Wzór pasa wyróżniającego oraz rozmieszczenia napisów i numerów:

widok z prawej strony pojazdu

infoRgrafika

widok z lewej strony pojazdu

infoRgrafika

widok z tyłu pojazdu

infoRgrafika

Pas odblaskowy barwy białej o szerokości 200 mm, z napisami o wysokości 150 mm, pozostałe wymiary w mm: grubość liter/ cyfr – 22, odstęp między literami/ cyframi – 15, odstęp między wyrazami – 250.

Znak graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu właściwej izby celnej o wysokości 110 mm, pozostałe wymiary w mm: grubość cyfr – 20, odstęp między pojedynczymi cyframi – 14, odstęp między grupami cyfr – 50.

2. Wzór tablicy podświetlanej oraz rozmieszczenia świateł błyskowych na dachu pojazdu

widok z przodu i z tyłu pojazdu

infoRgrafika

Napis „SŁUŻBA CELNA” o wymiarach zgodnych z przyjętymi standardami dla tablic podświetlanych.

Parametry: szerokość dostosowana do szerokości pojazdu,

wysokość standardowa, ok. 150 mm,

środek tablicy podświetlany światłem białym,

po bokach światła błyskowe barwy niebieskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »