reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., zwanej dalej „ustawą”, oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy.
§ 2.
Kryteriami obliczania wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r., zwanym dalej „spisem”, są:

1) dla rachmistrzów spisowych:

a) przeprowadzenie obchodu przedspisowego w ramach prac przygotowawczych do spisu,

b) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie oraz w badaniu metod produkcji rolnej;

2) dla ankieterów statystycznych:

a) udzielanie informacji o spisie za pomocą infolinii,

b) umawianie wywiadów rachmistrzów spisowych u respondentów,

c) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

3) dla pozostałych osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, niewymienionych w pkt 1 i 2 – stopień trudności, zakres, jakość i terminowość wykonanej pracy związanej ze spisem.

§ 3.
1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, oblicza się, sumując:

1) dla rachmistrza spisowego:

a) ryczałt za poprawne wykonanie czynności przy przeprowadzaniu obchodu przedspisowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a,

b) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za wypełniony elektroniczny formularz w spisie i liczby poprawnie wypełnionych formularzy,

c) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za wypełniony elektroniczny formularz w badaniu metod produkcji rolnej i liczby poprawnie wypełnionych formularzy;

2) dla ankietera statystycznego:

a) ryczałt za udzielanie informacji o spisie za pomocą infolinii.

b) ryczałt za umówienie rachmistrzów spisowych na przeprowadzenie wywiadu u respondenta,

c) ryczałt za poprawnie wypełnione elektroniczne formularze w spisie – w przypadku gdy ich liczba nie przekracza 100 egzemplarzy,

d) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za każdy kolejny wypełniony elektroniczny formularz w spisie – w przypadku gdy ich liczba przekracza 100 egzemplarzy – i liczby poprawnie wypełnionych formularzy.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. a – wynosi 250 zł;

2) pkt 2 lit. a – wynosi 500 zł;

3) pkt 2 lit. b – wynosi 350 zł;

4) pkt 2 lit. c – wynosi:

a) 400 zł – do 20 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie,

b) 800 zł – od 21 do 40 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie,

c) 1 200 zł – od 41 do 60 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie,

d) 1 600 zł – od 61 do 80 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie,

e) 2 000 zł – od 81 do 100 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie.

3. Stawka, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. b – wynosi 35 zł;

2) pkt 1 lit. c – wynosi 25 zł;

3) pkt 2 lit. d – wynosi 30 zł.

4. Wysokość wynagrodzenia dla pozostałych osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, niewymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 2,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym wypłacenie wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.

§ 4.
1. Dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie pracy związanej ze spisem.

2. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu.

3. Dodatek spisowy jest przyznawany za czas przepracowany w danym miesiącu, w wysokości od 20 % do 120 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

4. W przypadku okresowego niewykonywania prac związanych ze spisem dodatek spisowy jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu.

§ 5.
1. Nagrody za wykonanie prac związanych ze spisem mogą być przyznane po zakończeniu poszczególnych etapów prac spisowych, o których mowa w art. 6 pkt 1–4 ustawy.

2. Przy przyznawaniu nagród bierze się pod uwagę zakres wykonywanych zadań i stopień odpowiedzialności oraz inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie pracy związanej ze spisem.

3. Wysokość nagrody za wykonanie pracy związanej ze spisem jest określana według przeciętnego wynagrodzenia.

4. Nagrody mogą być przyznane:

1) Generalnemu Komisarzowi Spisowemu i jego zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

2) wojewódzkim komisarzom spisowym i ich zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

3) gminnym komisarzom spisowym i ich zastępcom – w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

4) pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace związane ze spisem – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia;

5) pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama