reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W ramach urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający w rzeźni:

1) badanie przedubojowe, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, w załączniku I w sekcji I w rozdziale II w części B, prowadzi dokumentację związaną z tym badaniem w formie dziennika badania przedubojowego zwierząt;

2) badanie poubojowe, o którym mowa w rozporządzeniu nr 854/2004, w załączniku I w sekcji I w rozdziale II w części D, prowadzi dokumentację związaną z tym badaniem w formie dziennika badania poubojowego mięsa.

§ 2.
1. Urzędowy lekarz weterynarii niezwłocznie wpisuje informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania przedubojowego zwierząt lub poubojowego mięsa odpowiednio do dziennika badania przedubojowego zwierząt lub dziennika badania poubojowego mięsa.

2. Urzędowy lekarz weterynarii wprowadza informacje do dzienników, o których mowa w ust. 1, w sposób czytelny, a dokonane w nich skreślenia i poprawki potwierdza własnoręcznym podpisem i datą ich dokonania.

§ 3.
1. Dzienniki, o których mowa w § 1, są prowadzone w formie papierowej.

2. Kolejne wpisy w dziennikach są dokonywane w sposób chronologiczny.

3. Strony w dziennikach są opatrzone kolejnymi numerami.

4. Dzienniki są prowadzone na formularzu zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.
Dzienniki badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa zgodne ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku (Dz. U. Nr 158, poz. 1655 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 333 i Nr 43, poz. 420) mogą być prowadzone do dnia 30 czerwca 2010 r.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1621)

WZÓR FORMULARZA

DZIENNIK BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT

infoRgrafika

WZÓR FORMULARZA

DZIENNIK BADANIA POUBOJOWEGO MIĘSA

infoRgrafika

infoRgrafika


 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama