| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 85, poz. 717 i Nr 170, poz. 1334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 89,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 20–22 w brzmieniu:

„20) Zdrowie-1 – Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

21) Zdrowie-2 – Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej;

22) Zdrowie-3 – Kwestionariusz indywidualny dla dziecka.”;

2) w § 2 uchyla się ust. 8;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się wzór formularza M-04s – obrót nieruchomościami;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– DS-51G – turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– DS-51I – turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny,

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza Ankieta PL 2009 – badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym dodaje się wzory formularzy:

– Zdrowie-1 – Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– Zdrowie-2 – Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej,

– Zdrowie-3 – Kwestionariusz indywidualny dla dziecka,

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia uchyla się wzór formularza EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1631)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »