| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819 i Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 89 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1 401,00 zł/1 000 litrów;”,

c) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych – 64,00 zł/1 000 kilogramów;”,

d) w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

– skroplonych – 695,00 zł/1 000 kilogramów,

– w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),”,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);”,

f) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) pozostałych paliw opałowych:

a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 232,00 zł/1 000 litrów,

– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 64,00 zł/ 1 000 kilogramów,

b) gazowych – 1,28 zł/gigadżul (GJ).”;

2) w art. 99 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 146,83 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej;”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »