| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, numer identyfikacyjny REGON 000041619, numer identyfikacji podatkowej NIP 716-000-20-982);

2) Instytut Chemii Nieorganicznej z siedzibą w Gliwicach, numer identyfikacyjny REGON 000042300, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-020-08-023).

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Chemii Nieorganicznej z siedzibą w Gliwicach do Instytutu Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach.

§ 2.
Instytut Nawozów Sztucznych, po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu Nawozów Sztucznych, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto Puławy.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożeniowych oraz upowszechnianie i przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w dziedzinie:

1) inżynierii i technologii chemicznej;

2) nawozów mineralnych;

3) mineralnych środków paszowych;

4) środków wspomagających uprawę roślin;

5) produktów nieorganicznych i organicznych wytwarzanych w zakładach chemicznych;

6) przetwórstwa wybranych tworzyw sztucznych oraz pokrewnych produktów technicznych i pokrewnych procesów technologicznych, w tym organicznych, katalizy i katalizatorów, biotechnologii, ekstraktów roślinnych, barwników i pigmentów z surowców roślinnych;

7) środków pomocniczych do tworzyw i farb oraz ochrony środowiska.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych w obszarze inżynierii i technologii chemicznej oraz związane z tym doradztwo techniczne;

2) opracowywanie koncepcji w zakresie wykorzystania surowców i materiałów odpadowych;

3) opracowywanie technologii i wytwarzanie prototypowych asortymentów nawozów mineralnych, katalizatorów i ekstraktów roślinnych oraz innych substancji i preparatów chemicznych;

4) udoskonalanie i usprawnianie metod wytwarzania stosowanych w przemyśle w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla środowiska;

5) prowadzenie działalności związanej z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki;

6) prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej, opracowywanie opinii, ekspertyz technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, w tym kontrola urzędowa i ocena przedrejestracyjna nawozów mineralnych;

7) prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i normalizacją;

8) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych poprzez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw i targów;

9) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;

10) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacji naukowo-technicznej oraz ochrona własności przemysłowej;

11) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu, a w szczególności związanej z:

a) prowadzeniem badań i wykonywaniem analiz technicznych,

b) produkcją chemikaliów,

c) produkcją aparatury i urządzeń do badań i produkcji doświadczalnych,

d) sprzedażą wyrobów chemicznych,

e) uprawą rolną połączoną z chowem i hodowlą zwierząt,

f) usługami wspomagającymi produkcję roślinną,

g) usługami w zakresie mielenia i mikronizacji.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanej jednostki.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanej jednostki w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanej jednostki wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Nawozów Sztucznych przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Instytut Nawozów Sztucznych został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Instytutu Syntezy Chemicznej w Tarnowie w Instytut Nawozów Sztucznych, zmienionego zarządzeniem nr 41/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 126/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

3) Instytut Chemii Nieorganicznej został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej (M. P. Nr A-105, poz. 1529), zmienionego zarządzeniem nr 24/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 27 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 317/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »