REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 44 poz. 251

USTAWA

z dnia 22 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 4:

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:",

w lit. b uchyla się tiret drugie,

b) w pkt 6 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,"

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;"

3) w art. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2));".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 209, poz. 1319 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 165, poz. 1316.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-22
  • Data wejścia w życie: 2010-04-22
  • Data obowiązywania: 2010-04-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA