| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 4 marca 2010 r.

o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa zasady obsadzenia dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przepisami prawa Unii Europejskiej określającymi liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji trwającej w latach 2009–2014.
Art. 2. [Obsadzenie dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego]
Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się na podstawie wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2009 r.
Art. 3. [Zasady obsadzania mandatu]
1. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się stosując odpowiednio zasady określone w przepisach art. 125, art. 127, art. 129 oraz art. 130 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)).

2. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje czynności, o których mowa w przepisach wskazanych w ust. 1, z uwzględnieniem liczby mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1.

Art. 4. [Protokół obsadzenia dodatkowego mandatu posła]
1. Państwowa Komisja Wyborcza, po wykonaniu czynności, o których mowa w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1, sporządza protokół obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1.

2. W protokole wymienia się:

1) komitet wyborczy, któremu przypada mandat, o którym mowa w art. 1;

2) nazwisko i imię (imiona) posła do Parlamentu Europejskiego obsadzającego mandat, o którym mowa w art. 1, ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego i listy okręgowej, z której kandydował.

Art. 5. [Informacja o obsadzeniu mandatu]
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do wiadomości publicznej informację o obsadzeniu mandatu, o którym mowa w art. 1, oraz nazwisko i imię (imiona) posła do Parlamentu Europejskiego obsadzającego mandat.
Art. 6. [Zaświadczenie o obsadzeniu mandatu posła]
1. Państwowa Komisja Wyborcza wręcza posłowi do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 5, zaświadczenie o obsadzeniu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie później niż 7 dnia po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 5.

2. Marszałek Sejmu niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 5, przesyła Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o obsadzeniu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i inne wymagane przez Parlament Europejski dokumenty.

Art. 7. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »