| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi, zwanych dalej „funduszami”, dla żołnierzy niezawodowych oraz funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania.
§ 2.
1. Fundusze dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych, które:

1) są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) nie są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków finansowych tych jednostek.

2. Wysokość funduszów, o których mowa w ust. 1, wynosi 2,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych na uposażenia żołnierzy niezawodowych.

3. Fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

4. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 3, wynosi 145 000 zł.

§ 3.
1. W ramach funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wyodrębnia się środki finansowe pozostające w dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą” – w wysokości 1,0 % wydatkowanych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 9 ust. 5 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej – w wysokości 1,5 % środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych wdanym roku kalendarzowym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się w jednostkach wojskowych, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, w okresach kwartalnych, z tym że środki na pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy niezawodowych poniesione w miesiącu styczniu.

3. Środki finansowe funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 3, pozostają w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

§ 4.
Wysokość funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie żołnierzy niezawodowych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 60, poz. 524).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »