REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 217 poz. 1429

USTAWA

z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) w art. 95c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochodzenie;”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 2009 r. Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 200, poz. 1326) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 671 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochodzenie;”;

2) w art. 681 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu.”.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278 i Nr 200, poz. 1326.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-19
  • Data wejścia w życie: 2010-12-04
  • Data obowiązywania: 2010-12-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA