| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się odnośnik nr 2;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, pasz, słomy lub siana przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej lub wprowadzanych do zatwierdzonych składów celnych, składów wolnocłowych albo magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w wysokości 205 zł za przesyłkę.”;

3) uchyla się § 12;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w poz. 1 w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

 

d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesięcy życia)

2,85

 

z tym że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż

15,00

 

e) prosięcia (do 15 kg)

2,38

 

z tym że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż

15,00

 

b) w poz. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

 

Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

 

 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:

 

 

a) do 10 sztuk zwierząt

10,00

 

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę

1,00

 

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę

0,75

 

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę

0,50

 

3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:

 

 

a) do 5 sztuk zwierząt

5,00

 

b) od 6 do 20 sztuk zwierząt

17,00

 

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt

23,00

 

d) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę

0,20

 

c) poz. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej:

 

 

1) bydła, koniowatych, świń, owiec, kóz, drobiu, królików, drobnych ptaków łownych, drobnych zwierząt lądowych łownych oraz dzików i dzikich przeżuwaczy:

 

 

a) za przesyłkę do 6 ton

226,00

 

b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton dodatkowo

37,00

 

c) za przesyłkę powyżej 46 ton

1 723,00

 

2) zwierząt futerkowych, małych i dużych zwierząt egzotycznych, ptaków łownych innych niż określone w pkt 1, ryb żywych, zwierząt akwakultury, psów i kotów – za przesyłkę

226,00

 

3) pozostałych gatunków zwierząt niewymienionych w pkt 1 i 2 – za przesyłkę:

 

 

a) do 46 ton

226,00

 

b) powyżej 46 ton

1 723,00

 

4) niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego – za przesyłkę:

 

 

a) materiału biologicznego

226,00

 

b) jaj wylęgowych drobiu

226,00

 

c) produktów akwakultury (jaj i gamet)

226,00

 

5) mięsa, produktów mięsnych, produktów rybołówstwa oraz pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz i pasz leczniczych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt:

 

 

a) za przesyłkę do 6 ton

226,00

 

b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton dodatkowo

37,00

 

c) za przesyłkę powyżej 46 ton

1 723,00

 

6) produktów rybołówstwa, produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i produkty mięsne, o których mowa w pkt 5, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz pasz i pasz leczniczych, zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt transportowanych luzem na statku – za statek z ładunkiem:

 

 

a) do 500 ton

2 461,00

 

b) powyżej 500 do 1000 ton

4 923,00

 

c) powyżej 1000 do 2000 ton

9 846,00

 

d) powyżej 2000 ton

14 769,00

 

d) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej słomy i siana oraz pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt – za przesyłkę:

 

 

a) do 60 ton

130,00

 

b) powyżej 60 do 1200 ton

250,00

 

c) powyżej 1200 do 5000 ton

600,00

 

d) powyżej 5000 ton

2 000,00

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »