reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz gazu składowiskowego do:

1) składowisk odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami:

a) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest lub

b) 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

– niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej;

2) składowisk odpadów obojętnych.”;

2) w § 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów;

5) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.”;

3) w § 5:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien być badany przebieg osiadania składowiska odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b i pkt 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1. [ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1588)

ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW

 

Częstotliwość pomiarów

Lp.

Mierzony parametr

Faza przedeksploatacyjna

Faza eksploatacji

Faza poeksploatacyjna

1

Wielkość przepływu wód powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

2

Skład wód powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

3

Objętość wód odciekowych

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

4

Skład wód odciekowych

brak

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

5

Poziom wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

6

Skład wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

7

Emisja gazu składowiskowego

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

8

Skład gazu składowiskowego

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

9

Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego

brak

brak

co 12 miesięcy

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama