REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 244 poz. 1628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w Ip. I pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Puławach

302020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

3

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Biłgoraju

303090

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

b) w Ip. III w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

h

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

c) w Ip. IV w pkt 2:

– uchyla się lit. b,

– dodaje się lit. d w brzmieniu:

d

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

 

d) w Ip. VII w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

e

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

e) w Ip. XII w pkt 1 uchyla się lit. b,

f) w lp. XV w pkt 1:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

c

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

– dodaje się lit. d w brzmieniu:

d

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w Ip. I pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2

Urząd Celny w Lublinie

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Puławach

302020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

pełny zakres

3

Urząd Celny w Zamościu

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Biłgoraju

303090

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

b) w Ip. IV w pkt 2 uchyla się lit. b,

c) w Ip. XII w pkt 1 uchyla się lit. b,

d) w Ip. XIV w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

b

Oddział Celny w Płocku

445050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

 

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w Ip. II w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

a

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej na trasie Port Północny w Gdańsku – Szwedt (Niemcy)

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2693, z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300, z 2006 r. Nr 89, poz. 618, z 2007 r. Nr 130, poz. 908 i Nr 150, poz. 1064, z 2008 r. Nr 169, poz. 1044 oraz z 2009 r. Nr 180, poz. 1400.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA