reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa krajowe laboratoria będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).
§ 2.
Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla badań:

1) prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) produktów pochodzenia zwierzęcego lub pasz są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań (Dz. U. Nr 118, poz. 757), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 372).

Załącznik 1. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunek badań

1

2

3

4

1

Laboratorium Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

98-220 Zduńska Wola,
ul. Wodna 7

1. Pryszczyca.

2. Choroba pęcherzykowa świń.

3. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.

4. Księgosusz.

5. Pomór małych przeżuwaczy.

2

Laboratorium Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Klasyczny pomór świń.

2. Afrykański pomór świń.

3. Choroba Aujeszkyego u świń.

4. Zespół rozrodczo-oddechowy świń.

5. Leptospiroza.

3

Laboratorium Zakładu Anatomii Patologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Przenośna gąbczasta encefalopatia bydła.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3. Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia, dawna choroba cieszyńska i talfańska.

4. Gruczolakowatość płuc u owiec i kóz.

4

Laboratorium Zakładu Wirusologii

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Wścieklizna.

2. Trzęsawka owiec.

3. Przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy.

4. Niedokrwistość zakaźna koni.

5. Wirusowe zapalenie tętnic koni.

6. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła.

7. Choroba guzowatej skóry bydła.*

8. Gorączka doliny Rift.*

9. Choroba niebieskiego języka.

10. Ospa owiec i ospa kóz.*

11. Afrykański pomór koni.*

5

Laboratorium Zakładu Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Enzootyczna białaczka bydła.

2. Choroba maedi-visna.

3. Wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz.

6

Laboratorium Zakładu Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.

2. Listerioza.

3. Wąglik.

4. Gruźlica bydła.

5. Paratuberkuloza.

6. Nosacizna.

7. Zakaźne zapalenie macicy u klaczy.

8. Tularemia.

9. Salmonelloza (w aspekcie chorób odzwierzęcych).

10. Antybiotykooporność:

1) Salmonella spp.;

2) Escherichia coli wskaźnikowa.

 

1

2

3

4

7

Laboratorium Zakładu Wirusologii Żywności i Środowiska Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Czynniki wirusowe u małży blaszkoskrzelnych.

2. Borelioza.

3. Myksomatoza.

4. Krwotoczna choroba królików.

8

Laboratorium Zakładu Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Choroba mętwikowa bydła.

2. Chlamydioza ptaków.

3. Gorączka Q.

4. Zaraza płucna bydła.

5. Zakaźna bezmleczność owiec i kóz.

9

Laboratorium Zakładu Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Grypa ptaków.

2. Rzekomy pomór drobiu.

3. Mykoplazmozy drobiu.

10

Laboratorium Zakładu Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Choroba Mareka.

2. Choroba Derzsyego.

11

Laboratorium Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Wiosenna wiremia karpia.

2. Wirusowa posocznica krwotoczna.

3. Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.

4. Zakażenie herpeswirusem koi.

5. Zakaźna anemia łososi.

6. Bakteryjna choroba nerek.

7. Jersinioza.

8. Wrzodzienica.

9. Bonamioza.*

10. Marteilioza.*

11. Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego.

12. Zakaźny zespół owrzodzenia.

13. Perkinsoza.*

14. Mikrocytoza.*

15. Zespół Taura.*

16. Choroba żółtej głowy.*

17. Zespół WSS.*

12

Laboratorium Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Zaraza stadnicza.

2. Echinokokoza.

3. Toksoplazmoza.

4. Zgnilec amerykański pszczół.

5. Zgnilec europejski.

6. Warroza.

* W razie podejrzenia wystąpienia wyżej wymienionych chorób odpowiednie próbki zostaną przesłane do odpowiedniego wspólnotowego laboratorium referencyjnego.

Załącznik 2. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO]

Załącznik nr 2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE KONTROLI URZĘDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM PASZOWYM I ŻYWNOŚCIOWYM ORAZ REGUŁAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA ZWIERZĄT I DOBROSTANU ZWIERZĄT, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunki badań

1

2

3

4

1

Laboratorium Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy
Al. Partyzantów 57

1. Listeria monocytogenes.

2. Escherichia coli, w tym werocytotoksyczne E.coli.

3. Campylobacter spp.

4. Salmonella spp.

5. Antybiotykooporność:

1) Campylobacter spp.;

2) Staphylococcus spp.;

3) Enterococcus spp.

6. Czynniki bakteryjne u małży blaszkoskrzelnych.

7. Gronkowce koagulazododatnie, w tym:

1) Staphylococcus aureus;

2) Enterotoksyny gronkowcowe.

8. Higiena mleka surowego:

1) ogólna liczba drobnoustrojów;

2) komórki somatyczne.

9. Obróbka cieplna mleka i produktów mleczarskich, w tym fosfataza alkaliczna.

10. Biotoksyny w małżach blaszkoskrzelnych.

11. Włośnica.

12. Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (B1).

2

Laboratorium Zakładu Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach.

2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz.

3. Niedozwolone antybiotykowe stymulatory wzrostu.

4. Zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawierających rzepak, bawełnę i mikroorganizmy.

6. Dodatki paszowe zaliczone do kategorii:

1) technologicznych należących do grup:

a) konserwantów,

b) dodatków do kiszonki;

2) zootechnicznych należących do grup:

a) stabilizatorów flory jelitowej,

b) innych dodatków zootechnicznych.

7. Homogeniczność pasz leczniczych.

8. Oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych.

9. Substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony w paszach.

10. Oznaczanie markerów: GTH (trójhaptenianu glicerolu) i wapna nawozowego w przetworzonych produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

1

2

3

4

3

Laboratorium Zakładu Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Grupa A – substancje wykazujące działanie anaboliczne oraz substancje, których stosowanie u zwierząt jest niedozwolone:

1) stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i estry;

2) substancje tyreostatyczne;

3) sterydy;

4) laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol;

5) beta-agoniści;

6) substancje farmakologicznie czynne, dla których nie mogą być ustalone maksymalne limity pozostałości (substancje zakazane), określone w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1).

2. Grupa B – produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogą być użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i paszach:

1) substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony;

2) inne produkty lecznicze:

a) leki przeciwrobacze,

b) kokcydiostatyki i nitroimidazole,

c) karbaminiany i pyretroidy,

d) neuroleptyki,

e) niesteroidowe leki przeciwzapalne,

f) inne substancje farmakologicznie czynne;

3) zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia:

a) pestycydy chloroorganiczne (z wyłączeniem pasz) i polichlorowane bifenyle (PCB),

b) pestycydy fosforoorganiczne (z wyłączeniem pasz),

c) pierwiastki: ołów, kadm, rtęć, arsen,

d) mikotoksyny,

e) barwniki;

4) dodatki paszowe zaliczane do kategorii kokcydiostatyków i histomonostatyków.

4

Laboratorium Zakładu Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy,
Al. Partyzantów 57

1. Dioksyny (PCDD), furany (PCDF), dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB).

2. Skażenia promieniotwórcze.

3. Lotne N-nitrozoaminy.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama