reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, zwanych dalej „obserwacją”;

2) sposób dokumentowania obserwacji;

3) sposób przekazywania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia obserwacji;

4) wzory stosowanych dokumentów.

§ 2.
1. Dyrektor izby celnej wydaje zarządzenie przeprowadzenia obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Upoważniony przez dyrektora izby celnej funkcjonariusz celny prowadzi rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji, o których mowa w ust. 1; wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Obserwację prowadzi się przez czas określony w zarządzeniu przeprowadzenia obserwacji, chyba że przed upływem tego okresu osiągnięty został cel obserwacji, wystąpił trwały brak możliwości prowadzenia obserwacji lub ustały przyczyny jej zarządzenia.
§ 4.
Obserwacja jest prowadzona:

1) bezpośrednio – przez funkcjonariuszy celnych obecnych w miejscu prowadzenia obserwacji,

2) pośrednio – za pomocą środków technicznych przekazujących obraz i dźwięk na odległość

– w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym ustalenie faktu prowadzenia obserwacji.

§ 5.
Z każdego dnia prowadzenia obserwacji funkcjonariusz celny sporządza komunikat z obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Przekazywanie właściwym organom materiałów, o których mowa w art. 75b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza celnego upoważnionego przez dyrektora izby celnej.

2. Wzór protokołu przekazania materiałów z obserwacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Materiały, o których mowa w art. 75b ust. 4 ustawy, uzyskane podczas prowadzenia obserwacji, podlegają zniszczeniu na podstawie wydanego przez dyrektora izby celnej zarządzenia zniszczenia materiałów z obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Zniszczenie materiałów przeprowadza się przez:

1) fizyczne zniszczenie materiałów za pomocą urządzeń niszczących w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie;

2) usunięcie materiałów utrwalonych na nośnikach technicznych, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie; w przypadku gdy usunięcie tych materiałów z nośników nie jest możliwe, nośniki te uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

3. Ze zniszczenia materiałów sporządza się protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [WZÓR ZARZĄDZENIA PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 50)

Załącznik nr 1

WZÓR ZARZĄDZENIA PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR KOMUNIKATU Z OBSERWACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR KOMUNIKATU Z OBSERWACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI]

Załącznik nr 4

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZARZĄDZENIA ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI]

Załącznik nr 5

WZÓR ZARZĄDZENIA ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI]

Załącznik nr 6

WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama