| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, oraz termin i tryb jej przekazywania.

2. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Informacja, o której mowa w § 1, jest przekazywana, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym, przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską bądź przez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty transferowej przez instytucję finansową.

2. Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki, o której mowa w ust. 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. Nr 187, poz. 1932 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 968), które utraciło moc z dniem 19 lutego 2010 r.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 61)

WZÓR

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »