| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 181, poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 360 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.”;

2) w § 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 400 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. W przypadku gdy uzasadnia to przedmiot i zakres recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii wynikający ze specyfiki zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, wynagrodzenie recenzentów i ekspertów może przysługiwać odpowiednio w kwotach, o których mowa w § 4 pkt 2 albo 4 oraz § 5 pkt 2 albo 4.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »