| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 i Nr 206, poz. 1225) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części IX w lp. 3–9 kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„Zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych poradnia specjalistyczna z gabinetem zabiegowym lub pracownia urodynamiczna.”.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w 2012 r. i latach następnych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378.


Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r.
(poz. 1394)

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń

1

2

3

4

1

Porada specjalistyczna – choroby metaboliczne

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do badań antropometrycznych,

– glukometr;

2) w lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej,

– RTG.

2

Porada specjalistyczna – alergologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów),

– zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów),

– spirometr,

– pickflometr.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

 

3

Porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub

b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

c) specjalista w dziedzinie chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do testów punktowych (co najmniej 10 alergenów),

– zestaw do testów płatkowych (co najmniej 10 alergenów),

– spirometr,

– pickflometr.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

4

Porada specjalistyczna – diabetologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– glukometr,

– przyrząd do badania czucia bólu – neurotips,

– przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term),

– widełki stroikowe 128 Hz,

– monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG z opcją Dopplera,

– oftalmoskopii.

 

5

Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– glukometr,

– przyrząd do badania czucia bólu – neurotips,

– przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term),

– widełki stroikowe 128 Hz,

– monofilament 5.07/10 g.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG z opcją Dopplera,

– oftalmoskopii.

6

Porada specjalistyczna – endokrynologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla kobiet) lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– mammograficznych,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

7

Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla dziewcząt) lub

b) specjalista w dziedzinie pediatrii.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

8

Porada specjalistyczna – gastroenterologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

9

Porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub

c) specjalista w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

 

10

Porada specjalistyczna – geriatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie neurologii, lub

c) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

d) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– glukometr;

2) w lokalizacji:

– USG,

– elektrokardiograf.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

11

Porada specjalistyczna – hematologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

12

Porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– mikroskop optyczny i zestaw do barwienia preparatów.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

13

Porada specjalistyczna – immunologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

14

Porada specjalistyczna – kardiologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– elektrokardiograf,

– echokardiograf.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– Holter EKG,

– ABPM.

15

Porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– elektrokardiograf,

– pulsoksymetr.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– Holter EKG,

– ABPM,

– echokardiograficznych z opcją Dopplera.

16

Porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie angiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG z opcją Dopplera.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– elektrokardiograficznych.

17

Porada specjalistyczna – nefrologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

18

Porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

19

Porada specjalistyczna – toksykologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie toksykologii klinicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

b) specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub

c) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub

d) specjalista w dziedzinie medycyny pracy.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– echokardiograficznych,

– spirometrycznych.

20

Porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– mikroskop optyczny,

– dermatoskop,

– zestaw do pobierania wycinków.

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– elektrokoagulacji,

– kriochirurgii,

– światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii).

 

21

Porada specjalistyczna – genetyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań genetycznych (w tym badań molekularnych, cytogenetycznych, enzymatycznych i biochemicznych).

22

Porada specjalistyczna – neurologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG z opcją Dopplera,

– TK,

– RM,

– elektroencefalografii,

– elektromiografii,

– oftalmoskopii.

23

Porada specjalistyczna – neurologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– elektromiografii,

– elektroencefalografii.

24

Porada specjalistyczna – leczenie bólu

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii.

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– blokady przeciwbólowe;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– USG.

 

25

Porada specjalistyczna – onkologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– mammograficznych,

– dermatoskopii.

26

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– spirometr,

– pickflometr,

– nebulizator,

– zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

27

Porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– spirometr,

– pickflometr,

– nebulizator,

– zestaw do pobrania materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątka.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

28

Porada specjalistyczna – reumatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

29

Porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

30

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych,

– USG,

– RTG.

31

Porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, albo

4) w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – lekarz:

a) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub lekarz specjalista w dziedzinie medycyny transportu albo

b) w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny transportu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz – w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych – do badań parazytologicznych,

– USG,

– RTG.

32

Porada specjalistyczna – leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIV

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych oraz

2) lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz – w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV – wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV

– także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

33

Porada specjalistyczna – neonatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do badań antropometrycznych,

– promiennik ciepła;

2) w lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

34

Porada specjalistycznapołożnictwo i ginekologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy),

– detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej).

 

 

 

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną do badania piersi,

– RTG,

– mammografii,

– kolposkopii,

– krioterapii,

– elektrokoagulacji.

Pozostałe wymagania

Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 187, poz.1259)

35

Porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych.

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń: pobranie materiału do badań cytologicznych;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– oceny cytologicznej preparatów przez osobę, która posiada doświadczenie w ocenie badań cytologicznych ginekologicznych,

– USG,

– RTG,

– mammograficznych,

– kolposkopii,

– krioterapii.

36

Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG.

 

 

 

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– mammograficznych.

37

Porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– USG.

38

Porada specjalistyczna – proktologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– rektoskop,

– anoskop.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

39

Porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– RTG,

– spirometr.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

40

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– dermatoskop.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– mammograficznych,

– endoskopowych.

41

Porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub chirurgii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– dermatoskop.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– mammograficznych,

– endoskopowych.

42

Porada specjalistyczna – kardiochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– RTG,

– elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

43

Porada specjalistyczna – neurochirurgia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

 

 

 

Dostępność badań i procedur medycznych

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– wymiana baterii stymulatora struktur głębokich mózgu,

– uzupełnienie pomp baklofenowych i morfinowych;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– TK,

– RM.

44

Porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– TK,

– RM.

45

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

1) w lokalizacji:

– RTG,

możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

46

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

 

 

narządu ruchu dla dzieci

 

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań lub procedur terapeutycznych

1) w lokalizacji:

– USG,

– RTG,

– możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– densytometrii kręgosłupa i kości udowej.

47

Porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

48

Porada specjalistyczna – preluksacja

Personel

Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań

1) w lokalizacji:

– USG;

2) dostęp do:

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

49

Porada specjalistyczna – okulistyka

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– tablice do oceny ostrości wzroku,

– kaseta szkieł okularowych,

– oprawki okularowe próbne,

– lampa szczelinowa,

– oftalmoskop bezpośredni,

– tonometr impresyjny lub aplanacyjny,

– tablice Ishihary,

– trójlustro Goldmanna,

– perymetr (co najmniej kinetyczny),

– keratometr ręczny lub autorefraktometr,

– zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych,

– zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

50

Porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– tablice do oceny ostrości wzroku,

– kaseta szkieł okularowych,

– oprawki okularowe próbne,

– lampa szczelinowa,

– oftalmoskop bezpośredni,

– tonometr impresyjny lub aplanacyjny,

– tablice Ishihary,

– trójlustro Goldmanna,

– perymetr (co najmniej kinetyczny),

– keratometr ręczny lub autorefraktometr,

– zestaw do iniekcji podspojówkowych i okołogałkowych,

– zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

 

51

Porada specjalistyczna – leczenie zeza

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– tablice do oceny ostrości wzroku,

– kaseta szkieł okularowych,

– oprawki okularowe próbne,

– lampa szczelinowa,

– oftalmoskop bezpośredni,

– linijki i lusterko lub rzutnik do skiaskopii,

– wizuskop,

– synoptofor,

– krzyż Maddoxa,

– pałeczki Maddoxa,

– pleoptofor lub eutyskop,

– szkła lub listwy pryzmatyczne,

– test tno, test muchy, test Wortha, ekran Hessa,

– szkła Baggoliniego.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

52

Porada specjalistyczna – otolaryngologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– audiometrycznych.

53

Porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG,

– audiometrycznych.

 

54

Porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

mikroskop diagnostyczny,

– zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne,

– audiometr kliniczny z audiometrią słowną,

– audiometr impedancyjny;

2) w lokalizacji:

– laryngostroboskop,

– kabina ciszy do badań słuchu,

– urządzenie do badania otoemisji akustycznych;

3) dostęp:

– możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– elektrofizjologicznych zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.

55

Porada specjalistyczna – logopedia

Personel

Osoba, która:

1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub

2) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub

4) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– testy praksji i językowe,

– radiomagnetofon,

– lustro logopedyczne,

– gry dydaktyczne,

– próby grafomotoryczne,

– wibrator językowy ze szpatułkami.

56

Porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

 

 

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– RTG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

57

Porada specjalistyczna – urologia

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

Dostępność badań

Dostęp do:

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym

– RTG,

– USG z możliwością badania transrektalnego.

58

Porada specjalistyczna – urologia dziecięca

Personel

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

Dostępność badań

Dostęp do:

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– USG.

59

Porada specjalistyczna – transplantologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG,

– RTG.

Dostępność badań

Dostęp do:

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

 

60

Porada specjalistyczna – medycyna sportowa

Personel

Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

– elektrokardiograf,

– zestaw do badań antropometrycznych z możliwością oceny składu ciała (masy mięśni, tkanki tłuszczowej, kostnej i wody),

– tablica Snellena,

– tablice Ishihary,

– miernik tętna.

Organizacja udzielania świadczeń

1. Wykonanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne: pomiary antropometryczne z analizą składu ciała;

2) badania laboratoryjne:

a) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,

b) odczyn opadania krwinek czerwonych,

c) morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,

d) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne:

a) badanie elektrokardiograficzne,

b) test wysiłkowy,

c) badanie elektroencefalograficzne,

d) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,

e) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

f) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie:

a) ogólne badanie lekarskie,

b) badanie okulistyczne,

c) badanie ortopedyczne,

d) przegląd stomatologiczny,

e) konsultację otorynolaryngologiczną

f) konsultację neurologiczną,

g) konsultację okulistyczną.

3. Badania diagnostyczne:

1) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe, sporty wodne,

 

 

 

 

wspinaczkę;

2) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających judo i zapasy;

3) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uprawiających podnoszenie ciężarów;

4) badanie spirometryczne – przeprowadza się co roku, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających płetwonurkowanie.

4. Konsultacje specjalistyczne:

1) okulistyczną u osób ze zdefiniowaną wadą wzroku, po wstępnej ocenie ostrości wzroku z zastosowaniem tablicy Snellena oraz rozróżniania barw z zastosowaniem tablic Ishihary – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, u których stwierdzono wadę wzroku. Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań;

2) neurologiczną i badanie elektroencefalograficzne – przeprowadza się co dwa lata, przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki. Lekarz specjalista indywidualnie ustala częstotliwość i zakres tych badań w przypadku utraty przytomności lub przegranej przez nokaut.

5. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w szczególności badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz zespołu nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danej dyscypliny sportu, obejmują pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną. W przypadku

 

 

 

 

sportów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 2, wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia obejmują również odpowiednie badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

7. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się:

1) co 6 miesięcy – w przypadku pomiarów antropometrycznych, ogólnego badania lekarskiego, badania ortopedycznego;

2) co roku – w przypadku testu wysiłkowego, przeglądu stomatologicznego, badania elektrokardiograficznego, badania ogólnego moczu z oceną mikroskopową osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;

3) co dwa lata – w przypadku konsultacji otorynolaryngologicznej i konsultacji okulistycznej.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania danej dyscypliny sportu.

8. Kontrolne badania lekarskie, obejmujące badanie ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy wykonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz u zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Pozostałe wymagania

Test wysiłkowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami klinicznymi prowadzenia testów wysiłkowych.

61

Porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub gastroenterologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń:

– nebulizator;

2) w lokalizacji:

– spirometr.

Dostępność badań

1) w lokalizacji:

– USG,

– RTG;

2) dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

 

62

Porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG,

– dermatoskopii.

63

Porada specjalistyczna – hepatologia

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

– USG.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– RTG.

64

Porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Personel

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.

Dostępność badań

Dostęp do:

– badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

– USG,

– RTG.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »