reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (Dz. U. Nr 207, poz. 1305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 kwietnia 2012 r. (poz. 455)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"]

Załącznik nr 3

WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama