REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1066

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 września 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 i Nr 221, poz. 1450) załączniki nr 7, 9 i 10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [WZÓR - WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 września 2012 r. (poz. 1066)

Załącznik nr 1

WZÓR – WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń)

Lp.

Wymiar
banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

45 x 22

12,22

14,26

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

14,26

19,81

2

90 x 16

24,24

29,43

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych
na pokrycie kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

110 x 14

14,36

17,01

2

160 x 16

17,98

20,67

 

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń)

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

45 x 22

14,91

16,78

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

17,82

24,70

2

90 x 16

30,26

36,79

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol w arkuszach
za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia
banderol pokrojonych
za 1000 szt. w zł

1

110 x 14

17,90

21,24

2

160 x 16

22,47

25,82

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-26
  • Data wejścia w życie: 2012-10-11
  • Data obowiązywania: 2012-10-11
  • Dokument traci ważność: 2013-01-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA