reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z 1993 r. Nr 95, poz. 432, z 2007 r. Nr 3, poz. 26, z 2010 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 554).
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1116. 

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 listopada 2012 r. (poz. 1274)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie –5,6 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m, 3 m, w pomieszczeniu 0-156;

2) ściana o długości 78 m w pomieszczeniu 0-162 i w tunelu 0-161;

3) kurtyna wjazdowa o długości 7,6 m z jednym otworem drzwiowym, w tunelu 0-161;

4) ściana o długości 47 m w tunelu 0-161;

5) trzy odcinki ściany o długości: 7,5 m, 3,9 m, 10 m, w pomieszczeniu 0-162;

6) sześć odcinków ściany o długości: 30,1 m, 8,9 m, 20,8 m, 17,7 m z wnęką o szerokości 1,5 m oraz 2,4 m i 15,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-164;

7) dwa odcinki ściany o długości: 7,6 m, 9,6 m, w pomieszczeniu 0-165;

8) ściana o długości 8,9 m w pomieszczeniu 0-164;

9) dwa odcinki ściany o długości 15,4 m z bramą i z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-06 i wzdłuż rampy B-16-01;

10) odcinek ściany o długości 15,3 m wzdłuż rampy B-16-01;

11) dwa odcinki ściany o długości: 3 m, 2,3 m, w pomieszczeniu B-17-02;

12) ściana o długości 6,5 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-05;

13) ściana o długości 6,1 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniach: B-18-01, 0-159;

14) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniu 0-159;

15) ściana o długości 96,2 m w pomieszczeniu 0-160;

16) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m i 4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

17) osiem odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m, 1 m, 0,5 m, 1,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0-136;

18) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z jednym otworem drzwiowym, 3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

19) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0-029;

20) dwa odcinki ściany o długości: 3,2 m z jednym otworem drzwiowym, 22,8 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-160;

21) ściana o długości 5,4 m w pomieszczeniu 0-056;

22) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m, 1,2 m, w pomieszczeniu 0-047;

23) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0-041;

24) klatka schodowa 0-038;

25) dwa odcinki ściany o długości: 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, 12,8 m, w pomieszczeniu 0-056;

26) ściana o długości 13,6 m oraz przegroda o długości 6 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

27) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m, 2,1 m, w pomieszczeniu 0-179;

28) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-114;

29) klatka schodowa 0-127;

30) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0-126;

31) dwa odcinki ściany o długości: 0,6 m, 5,9 m, w pomieszczeniu 0-123;

32) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0-114;

33) ściana o długości 14,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;

34) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m, 1,9 m, w pomieszczeniu 0-142;

35) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0-145, 0-146, 0-147, 0-148, 0-149;

36) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0-149;

37) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0-160;

38) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m, 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-160;

39) ściana o długości 3,4 m oraz przegroda o długości 3,2 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +/–0 w pirsie północnym stanowią następujące odcinki ścian:

1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m z jednym otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m, 8,5 m, w pomieszczeniach: 1-064, 1-065;

2) przestrzeń o szerokości 1,5 m w pomieszczeniu 1-066;

3) ściana o długości 12,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-066;

4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m, 1,7 m, w pomieszczeniach: 1-104, 1-110;

5) ściana o długości 14,3 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-066;

6) ściana o długości 0,9 m w pomieszczeniu 1-124;

7) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1-122;

8) dwa odcinki ściany o długości: 0,9 m, 11,3 m, w pomieszczeniu 1-124;

9) ściana o długości 59,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 1-124, 1-140, 1-142, 1-157, 1-163, 1-165, 1-171, 1-178;

10) przestrzeń o szerokości 5,4 m w pomieszczeniu 1-178;

11) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;

12) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;

13) schody ruchome 1-192 i schody piesze 1-193, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;

14) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-188;

15) ściana o długości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-188;

16) ściana o długości 2,4 m w pomieszczeniu 1-180;

17) cztery odcinki ściany o długości: 5,6 m, 13 m z jednym otworem drzwiowym, 4,3 m, 3,3 m, w pomieszczeniach: 1-182, 1-175, 1-158;

18) ściana o długości 2,8 m w pomieszczeniach: 1-166, 1-180.1;

19) dwa odcinki ściany o długości: 3,3 m, 4,2 m, w pomieszczeniach: 1-160, 1-161;

20) ściana o długości 73,4 m z siedmioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-133;

21) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m, 3,3 m, w pomieszczeniu 1-068;

22) ściana o długości 56,2 m w pomieszczeniach: 1-068, 1-060;

23) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1-060, 1-611, 1-610, 1-056;

24) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1-056.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +5,3 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) trzy odcinki ściany o długości: 167,4 m z czterema otworami drzwiowymi, 5 m, 0,4 m, w pomieszczeniu 2-358;

2) ściana o długości 21,3 m w pomieszczeniu 2-388;

3) dwa odcinki ściany o długości: 7,6 m z dwoma otworami drzwiowymi, 0,3 m, w pomieszczeniu 2-221;

4) dwa odcinki ściany o długości: 14,6 m, 8,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniach: 2-316, 2-313;

5) trzy odcinki ściany o długości: 3 m, 9 m, 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 2-294.3, 2-294.4, 2-294.1;

6) ściana o długości 5,8 m, w pomieszczeniach: 2-282, 2-279;

7) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 7 m, 2,2 m, w pomieszczeniu 2-265;

8) dwa odcinki ściany o długości 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, 1,1 m, w pomieszczeniu 2-300;

9) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2-247;

10) klatki schodowej 2-250 i 2-251;

11) trzy odcinki ściany o długości: 3,7 m z jednym otworem drzwiowym, 0,4 m, 3,2 m, w pomieszczeniu 2-300;

12) dwa odcinki ściany o długości: 6,2 m, 6,5 m, w pomieszczeniu 2-237;

13) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca strefę 2-218 od pasażu handlowego 2-221;

14) ściana o długości 3,5 m wzdłuż pasażu handlowego 2-221;

15) ściana o długości 13,4 m w pomieszczeniu 2-195;

16) ściana o długości 5,3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-200;

17) klatki schodowe: 2-192, 2-194;

18) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2-201;

19) dwa odcinki ściany o długości: 1 m, 1,6 m, w pomieszczeniu 2-193;

20) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2-146;

21) trzy odcinki ściany o długości: 2,3 m, 6,3 m, 0,4 m, w pomieszczeniu 2-178;

22) dwa odcinki ściany o długości: 5,8 m, 1,8 m, w pomieszczeniach: 2-168, 2-159;

23) ściana o długości 3,3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-146;

24) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2-142;

25) klatka schodowa 2-136 z jednym otworem drzwiowym;

26) dwie kabiny windowe: 2-128, 2-122;

27) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,60 m, 2,5 m, w pomieszczeniach: 2-121, 2-108;

28) przestrzeń o szerokości 5,1 m oddzielająca pomieszczenie 2-096 od strefy 2-097;

29) ściana o długości 26,2 m w pomieszczeniu 2-096;

30) ściana o długości 271,2 m ze śluzą do zejścia na poziom +/–0,00, z sześcioma otworami wejść do rękawów;

31) ściana o długości 30,5 m z dwoma otworami wejść do rękawów;

32) ściana o długości 725,8 m z dwunastoma otworami wejść do rękawów;

33) ściana o długości 22,8 m z jednym otworem wejścia do rękawa;

34) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2-345, 2-363, 2-364, 2-379, 2-384;

35) dwa odcinki ściany o długości: 8,1 m, 16,2 m, w pomieszczeniach: 2-345, 2-358.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +9,7 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3-090;

2) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 3-081;

3) trzy odcinki balustrady o długości: 1,3 m, 9,4 m, 8,1 m, w pomieszczeniach: 3-072, 3-073;

4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m, 26,7 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-078, 3-079, 3-110;

5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m, 4,6 m, w pomieszczeniu 3-128;

6) pięć odcinków ściany o długości: 2,4 m z jednym otworem drzwiowym, 0,9 m, 0,3 m, 0,9 m, 5,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-110;

7) dwa odcinki ściany o długości: 8 m, 9,3 m, w pomieszczeniu 3-093;

8) trzy odcinki balustrady o długości: 8 m, 7,8 m, 10,2 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-075, 3-078, 3-080;

9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m, 6,6 m, w pomieszczeniach: 3-095, 3-107;

10) dwa odcinki ściany o długości: 9,4 m, 1,9 m, w pomieszczeniach: 3-094, 3-091;

11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3-072;

12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3-090;

13) schody ruchome 3-119 i schody piesze 3-120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;

14) dwa odcinki balustrady o długości: 16,7 m, 6 m, w pomieszczeniach: 3-270, 3-233, 3-221;

15) balustrada długości 347 m wzdłuż pomieszczeń: 3-068b, 3-068c;

16) balustrada o długości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-068c;

17) balustrada o długości 407 m z ośmioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 3-068c, 3-068b;

18) ściana o szerokości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym i śluzą, w pomieszczeniu 3-068b;

19) balustrada o długości 55,2 m w pomieszczeniu 3-068b;

20) balustrada o długości 10 m oraz ściana o długości 0,1 m, w pomieszczeniach: 3-221, 3-233;

21) ściana o długości 16,9 m w pomieszczeniu 3-233;

22) ściana o długości 4,7 m z dwiema śluzami oraz balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3-233;

23) dwa odcinki ściany o długości: 4,7 m, 7,3 m, w pomieszczeniach: 3-237, 3-235, 3-234;

24) dwa odcinki ściany o długości: 4 m i 5,4 m, w pomieszczeniach: 3-250, 3-256, 3-254;

25) dwa odcinki ściany o długości: 13,5 m z dwoma otworami drzwiowymi, 8 m, w pomieszczeniu 3-270;

26) dwa odcinki balustrady o długości: 4,7 m, 1,5 m, w pomieszczeniu 3-270 i wzdłuż kładki 3-269;

27) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 3-280;

28) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3-269;

29) schody ruchome 3-242 i schody piesze 3-241, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,3.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 27 338 m2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama