reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska1), sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. poz. 801) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 września 2012 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 8 października 2009 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 protokołu wchodzi on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 grudnia 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:

Republika Albanii

16 czerwca 2009 r.

Republika Austrii

23 marca 2010 r.

Królestwo Belgii

12 marca 2009 r.

Republika Bułgarii

15 stycznia 2010 r.

Republika Chorwacji

14 lipca 2008 r.

Republika Czeska

12 sierpnia 2009 r.

Królestwo Danii2)

13 października 2008 r.

Republika Estońska

15 sierpnia 2007 r.

Republika Finlandii

21 kwietnia 2009 r.

Republika Francuska

10 lipca 2009 r.

Królestwo Hiszpanii

24 września 2009 r.

Irlandia

20 czerwca 2012 r.

Republika Litewska

5 marca 2009 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

7 lutego 2006 r.

Republika Łotewska

24 kwietnia 2008 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

2 listopada 2010 r.

Królestwo Niderlandów

11 lutego 2008 r.

Republika Federalna Niemiec

28 sierpnia 2007 r.

Królestwo Norwegii

27 czerwca 2008 r.

Republika Portugalska

8 października 2009 r.

Rumunia

26 sierpnia 2009 r.

Republika Serbii

23 listopada 2011 r.

Republika Słowacka

1 kwietnia 2008 r.

Republika Słowenii

23 kwietnia 2010 r.

Konfederacja Szwajcarska

27 kwietnia 2007 r.

Królestwo Szwecji

15 października 2008 r.

Unia Europejska

21 lutego 2006 r.

Węgry

13 lipca 2009 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

31 lipca 2009 r.

 2) w chwili złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia wymienione poniżej państwa i organizacja międzynarodowa złożyły następujące oświadczenia:

Królestwo Belgii

Oświadczenie:

„Niniejsze podpisanie związuje również region waloński, region flandryjski oraz region stołeczny Brukseli.”

infoRgrafika

Republika Francuska

Oświadczenie:

„Republika Francuska niniejszym oświadcza, że Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferów zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (z czterema załącznikami), sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r., będzie miał zastosowanie, w przypadku Republiki Francuskiej, do tych samych obszarów, jak w przypadku Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (z dwoma załącznikami), sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.”

infoRgrafika

Republika Serbii

Oświadczenie:

„Dla sporu nierozstrzygniętego w drodze art. 23 ust. 1 Republika Serbii uznaje następujący sposób jego rozstrzygnięcia: przedłożenie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (art. 23 ust. 2 lit. a).”

infoRgrafika

Unia Europejska

Oświadczenie:

„Wspólnota Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz wykonywania zobowiązań z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów:

– zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

– ochrony zdrowia ludzkiego,

– ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

– wspierania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń stanowią odpowiednie narzędzia służące zachęcaniu do poprawy wyników osiąganych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, udostępnianiu społeczeństwu informacji na temat uwolnionych zanieczyszczeń i służące właściwym organom do analizowania tendencji, przedstawiania postępu w zmniejszaniu poziomu zanieczyszczeń, wspierania monitorowania zgodności oraz oceniania postępów, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia powyższych celów.

Ponadto Wspólnota Europejska oświadcza, że przyjęła już przepisy prawne wiążące jej państwa członkowskie, obejmujące swoim zakresem sprawy regulowane niniejszym protokołem, oraz przekaże i uaktualni, odpowiednio, wykaz tych przepisów prawnych zgodnie z art. 26 ust. 4 protokołu.

Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonywanie tych zobowiązań wynikających z protokołu, które są objęte obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego.

Wykonywanie kompetencji Wspólnoty podlega ze swej natury stałemu rozwojowi.”

infoRgrafika

infoRgrafika

Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Serafin

 

1) Tekst Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706.

2) Protokół nie ma zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama