Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1331

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1518) załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
1. Wzory określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769 i 1278.

Załącznik 1. [PIT-37]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 2012 r. (poz. 1331)

Załącznik nr 1

PIT-37

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PIT-36]

Załącznik nr 2

PIT-36

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PIT-38]

Załącznik nr 3

PIT-38

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PIT-36L]

Załącznik nr 4

PIT-36L

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [PIT-39]

Załącznik nr 5

PIT-39

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-29
  • Data wejścia w życie: 2012-12-14
  • Data obowiązywania: 2012-12-14
  • Dokument traci ważność: 2013-11-23

Dziennik Ustaw