| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór:

1) legitymacji posiadacza broni, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, który określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) świadectwa broni, który określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) karty rejestracyjnej broni, który określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Dopuszcza się wydawanie legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni według dotychczasowych wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. Nr 225, poz. 2233) do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez osiem miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W legitymacji posiadacza broni, zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwie broni oraz karcie rejestracyjnej broni, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.

§ 3.
Dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy w legitymacji posiadacza broni i zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.
§ 4.
Zachowują ważność dokumenty wydane według wzorów określonych w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wydane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. Nr 225, poz. 2233).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 marca 2013 r. (poz. 447)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI

Strona pierwsza

infoRgrafika

Strona druga

infoRgrafika

Strona trzecia

infoRgrafika

Strona czwarta

infoRgrafika

Strona piąta

infoRgrafika

Strona szósta

infoRgrafika

Strona siódma

infoRgrafika

Strona ósma

infoRgrafika

Strona dziewiąta

infoRgrafika

Strona dziesiąta

infoRgrafika

Strona jedenasta

infoRgrafika

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze czerwonym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka – apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia – znak wodny, mikrodruk.

Załącznik 2. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI

infoRgrafika

Uwagi:

1) kartka formatu A5, na papierze offsetowym zadrukowanym jednostronnie;

2) kolorystyka – apla w kolorze jasnoniebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) gilosz w kolorze niebieskim w formie wyrazów „POLICJA” drukowanych wzdłuż krótszego boku strony.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI

Strona pierwsza

infoRgrafika

Strona druga

infoRgrafika

Strona trzecia

infoRgrafika

Strona czwarta

infoRgrafika

Strona piąta

infoRgrafika

Strona szósta

infoRgrafika

Strona siódma

infoRgrafika

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze czerwonym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka – apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia – znak wodny, mikrodruk.

Załącznik 4. [WZÓR ŚWIADECTWA BRONI]

Załącznik nr 4

WZÓR ŚWIADECTWA BRONI

Strona pierwsza

infoRgrafika

Strona druga

infoRgrafika

Uwagi:

1) kartonik formatu A7, zadrukowany dwustronnie i dwustronnie foliowany;

2) kolorystyka – dwustronna apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia – mikrodruk.

Załącznik 5. [WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI]

Załącznik nr 5

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI

Strona pierwsza

infoRgrafika

Strona druga

infoRgrafika

Strona trzecia

infoRgrafika

Strona czwarta

infoRgrafika

Strona piąta

infoRgrafika

Strona szósta

infoRgrafika

Strona siódma

infoRgrafika

Strona ósma

infoRgrafika

Strona dziewiąta

infoRgrafika

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze żółtym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka – apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia – znak wodny, gilosz.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »