REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 833

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1562), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 50, poz. 397);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1685);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 181, poz. 1216);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 357).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 50, poz. 397), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1685), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 181, poz. 1216), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 357), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2013 r. (poz. 833)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 914,5089 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Szczytno i Wielbark.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Bartoszyce

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Jarkowo

Granica biegnie od punktu 24-743, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 14/3 i położonego na wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy miasta Bartoszyce i wsi Jarkowo, przez punkty: 24-738, 24-737, 113.1-44, 24-736 do punktu 113.1-45, położonego na krawędzi drogi gruntowej do wsi Dąbrowa. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 113.1-46, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 113.1-47. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 113.1-48. Dalej biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 12-3032, 12-3033, 12-3034, 12-3035, 24-704, 12-3036 dochodzi do punktu 12-3037. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy obrębu Jarkowo i Dąbrowa, przez punkty: 24-692, 24-693, 24-703, 24-705, 24-694, 24-695, 24-706 do punktu 24-696. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 24-707, 24-708, 24-697, 24-702 dochodzi do punktu 24-698. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową krawędzią drogi do wsi Dąbrowa, położonej na granicy obrębów Jarkowo i Dąbrowa, przez punkt 24-709 do punktu 24-699. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 24-700. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 24-701, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 51, przez punkty: 24-750, 24-749, 24-748, 24-747, 24-744, 24-742 do punktu 24-743, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-631, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 60 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-1365. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 1-1364 do punktu 1-635, położonego na skraju drogi do wsi Dąbrowa. W punkcie 1-635 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie południową krawędzią drogi i dochodzi do punktu 1-636. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema przez punkt 1-632 do punktu 1-631, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 34)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 1-1587, stanowiącego południowy narożnik działki nr 41/10, wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Generała Bema, w kierunku północno-zachodnim do punktu 1-2780. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 1-2790, 1-2779 dochodzi do punktu 1-2781. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 1-2786 dochodzi do punktu 1-1584, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 1-1580. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 1-1581. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 1-1597, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 1-1596. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do punktu 1-1595, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 1-2785 dochodzi do punktu 1-1594. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 1-1598, 1-1586, 1-1585, 1-2791 dochodzi do punktu 1-1587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 25)

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Bartoszyce

Granica biegnie od punktu 8-1382, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 107/9, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 8-1383 do punktu 8-1401. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty: 8-556, 8-555, 8-1405, 8-1439, 8-610, 8-609, 8-608, 8-1412, 8-614, 8-1413, 8-1417, 8-1438, 8-1377, 8-1376 do punktu 8-613. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Kętrzyńskiej przez punkty: 8-612, 8-1400, 8-1388, 8-1361, 8-611 do punktu 8-607. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty: 8-605, 8-1359, 8-606, 8-541 do punktu 8-1382, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Piersele

Granica biegnie od punktu 51-31, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 3/24 i położonego na wschodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51, w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt 51-124 do punktu 51-20, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 51-781. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 51-780, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 51-779 i 51-143 do punktu 51-778. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 51-764, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 51-765 i 51-21 do punktu 51-28. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 51-27, 51-26 i 51-25 do punktu 51-24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 51-29 do punktu 51-30, położonego na zachodniej krawędzi pasa drogi krajowej nr 51. W punkcie 51-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż krawędzi pasa drogi nr 51, przez punkty: 51-777, 51-132, 51-128, 51-127, 51-107, 51-157 do punktu 51-31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobre Miasto

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała

Granica biegnie od punktu 129.5-19, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 272/80 i położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, wzdłuż wąwozu, w kierunku północno-wschodnim, przez punkty: 8-1000, 8-1001, 8-1002, 8-1003, 8-1004, 8-1005, 8-1006, 8-1007, 8-1008 i 8-1009 do punktu 8-1010. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 8-3193 do punktu 8-1028. Dalej biegnie na południowy wschód do punktu 8-1013, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-3010, 8-1014, 8-1015 do punktu 8-1016. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie górą skarpy przez punkt 8-3009 do punktu 8-3008. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu 8-8558, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3143. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt 8-8555 do punktu 129.5-23, położonego na północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. W punkcie 129.5-23 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty: 129.5-22, 129.5-21 i 129.5-20 do punktu 129.5-704. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 8-3165 i 8-3166 do punktu 8-3182. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3181, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 8-3180. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 8-3179, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 8-3178. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 8-3177. Z punktu 8-3177 biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi wewnętrznej drogi dojazdowej w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty: 8-3191 i 8-3176 do punktu 129.5-707, położonego na krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Z punktu 129.5-707 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 129.5-19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 5-164, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 6/1, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 5-165, 5-166, 5-167, 5-168, 5-675 do punktu 5-648 i dalej przez punkt 5-169 do punktu 5-170. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 5-171, w którym załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 5-172. W punkcie 5-172 zmienia kierunek na północny wschód i biegnie przez punkt 5-672 do punktu 5-148, położonego na południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi pasa drogowego ul. Spichrzowej, przez punkty: 5-149, 5-670, 5-151, 5-673, 5-152, 5-153, 5-759, 5-154, 5-155, 5-156 i 5-157 do punktu 5-158. W punkcie 5-158 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 5-159. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 5-160. W punkcie tym ponownie załamuje się na południe i dochodzi do punktu 5-161. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 5-162, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 5-163. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 5-164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Mała, nr 5 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 8-3409, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 273 i położonego na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 593 oraz drogi gminnej, w kierunku północno-zachodnim, przez punkt 8-3416 do punktu 8-3410. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3411. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej granicy terenu PKP, przez punkty: 8-3412, 8-3413, 8-3414, 129.5-10, 129.5-11, 5-188, 5-187, 5-186, 5-185, 5-184 i 5-183 do punktu 5-137. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ul. Fabrycznej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593, przez punkt 5-138 do punktu 5-139. Następnie załamuje się na północ i biegnie przez punkt 5-193 do punktu 5-192. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie górą skarpy przez punkty: 5-191, 5-190, 5-667 i 5-189 do punktu 129.5-4, położonego na krawędzi rowu melioracyjnego oraz granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż krawędzi rowu melioracyjnego oraz po granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała, przez punkty: 129.5-3 i 129.5-2 do punktu 129.5-1. W punkcie 129.5-1 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi wojewódzkiej nr 593 przez punkt 8-3415 do punktu 8-3409, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 26)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Dobre Miasto

Granica biegnie od punktu 1-1944, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 10/38, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-2331, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 1-2341. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu 1-2342, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-2343, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 1-127. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 1-128, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1-2611. Od punktu 1-2611 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-2610, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 1-2344. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP przez punkty: 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135 i 1-136 do punktu 1-137. W punkcie 1-137 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 1-2848, 1-2849 dochodzi do punktu 1-2850, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 1-2851 dochodzi do punktu 1-2852. Stąd biegnie wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała w kierunku północno-zachodnim do punktu 129.1-17. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto i wsi Nowa Wieś Mała do punktu 129.1-16, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu 1-125, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 1-124. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 1-1948, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu 1-1947. W punkcie 1-1947 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 1-1946 i 1-1945 do punktu 1-1944, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 37)

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Dobre Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-37, stanowiącego najbardziej wysunięty na południe punkt działki nr 98/6, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy pasa drogi krajowej nr 51 przez punkty: 4-147, 3-654, 4-148, 4-149, 4-150, 3-646, 4-151 i 4-152 do punktu 3-486. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 3-487 do punktu 3-706, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkt 3-705 do punktu 3-704. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-355, a następnie skręca na północ i biegnie do punktu 3-356, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty: 3-639, 3-638 dochodzi do punktu 3-643. Tu skręca na północny wschód i biegnie do punktu 3-360, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-361, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 3-637. W tym punkcie załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkty: 3-644, 3-645, 3-650, 3-651, 3-652, 3-655, 3-656 do punktu 3-657. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 3-658, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 3-401. Dalej biegnie w kierunku południowym, wzdłuż rowu melioracyjnego, przez punkty: 3-402, 3-403, 3-404, 3-407, 3-408, 3-411, 3-414 i 3-415 do punktu 129.3-35. Stąd biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy miasta Dobre Miasto, i dochodzi do punktu 129.3-36, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 3-37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 3-245, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 90/4, wzdłuż pasa drogowego ul. Jeziorańskiej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3-244, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkt 3-370 do punktu 3-371. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-523. W punkcie 3-523 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 3-522, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-990 dochodzi do punktu 3-521. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawędzi drogi gminnej przez punkty: 3-998, 3-997, 3-363 i 3-364 do punktu 3-369. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-649, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-648. W punkcie 3-648 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 3-647. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt 3-368 do punktu 3-758, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-757 do punktu 3-245, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 3-708, stanowiącego północny narożnik działki nr 96/3, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3-982, 3-709 do punktu 3-710. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-381. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawędzi drogi gminnej przez punkt 3-983 do punktu 3-378. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż krawędzi drogi gminnej do punktu 3-708, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczytno

Obręb ewidencyjny Korpele

Granica biegnie od punktu 66, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/18, wzdłuż terenu PKP w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty: 65, 64, 63 do punktu 62. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 61, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkty: 2989, 60 i 59 do punktu 58. W punkcie 58 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 57, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1017, położonego na granicy terenu PKP. W punkcie 1017 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu 1016, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1015. W tym miejscu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż drogi gminnej przez punkt 2993 do punktu 3099. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3098. W punkcie 3098 załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkt 3096 do punktu 3102, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 3326, 3101 do punktu 101, położonego na granicy miasta Szczytno. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy miasta Szczytno do punktu 286, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 285. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 4039, 4008, 828 do punktu 284, położonego na granicy miasta Szczytno. Z punktu 284 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 4010, 2015 do punktu 4011, w którym odchyla się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt 2013 do punktu 10. W punkcie 10 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi dojazdowej do punktu 11, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 12. W punkcie 12 załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Gnieźnieńskiej przez punkty: 3213 i 3257 do punktu 3026. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 3256, 3451, 3035 i 4021 do punktu 3025, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkt 2005 do punktu 3024. Z punktu 3024 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3255 do punktu 2023. W punkcie 2023 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Gnieźnieńskiej do punktu 3265. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej przez punkty: 4047, 3269 do punktu 3270, gdzie odchyla się na zachód, i biegnie przez punkty: 3253, 3205, 3206, 3207, 3211 i 3208 do punktu 3237. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkty: 3235, 551, 3236, 541, 3461, 3455, 531, 5, 4035, 18, 2990, 2987 do punktu 66, położonego na granicy terenu PKP, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Elbląg

Kompleks 18)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 01000060, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym przez punkty: 01000059, 01000086 do punktu 01001250. W tym punkcie załamuje się na zachód i przez punkty: 01001284, 01001332 dochodzi do punktu 01001251, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wału rzeki Elbląg przez punkty: 01001099, 01001100, 01001101 i 01001102 do punktu 01001103. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty: 01000043, 01000041, 01000039, 01000037, 01000035, 01000033 do punktu 01000060, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 01000282, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 64/1, wzdłuż odgałęzienia ul. Mazurskiej w kierunku północno-wschodnim do punktu 01000246, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 01000247 do punktu 01000248. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku równoległym do ul. Mazurskiej przez punkty: 01000830, 01000249, 01001218 do punktu 01000283. W tym punkcie granica skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 01001255, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 01001257. Tu skręca na północ i przez punkt 01001217 dochodzi do punktu 01000282, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 01001256, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 64/5, w kierunku wschodnim do punktu 01001254, w którym zmienia kierunek na południe, i biegnie wzdłuż terenu PKP w kierunku równoległym do ul. Mazurskiej przez punkty: 01000284, 01000279 do punktu 01000280. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 01000277, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 01000278, gdzie załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 01000281. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu 01001256, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 13000681, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 5/2, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy rzeki Elbląg, przez punkty: 13000675, 13000669, 13000665, 13000662, 13000613, 13000686, 13000689, 13000693, 13000700, 13000702, 13000706, 13000711 do punktu 13001281, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 13000971. W tym punkcie załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 13000941, po czym ponownie załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 13000934. Z tego miejsca biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 13000928, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 13000921, położonego w rejonie ul. Radomskiej. W tym punkcie granica skręca na północny zachód, biegnie wzdłuż granicy miasta Elbląg przez punkty: 13001090, 13001091, 13000527, 13000528, 13000529, 13000530, 13000531, 13000532, 13000533, 13000534 do punktu 13001288, w którym zmienia kierunek na północny wschód, i biegnie przez punkty: 13001287, 13001283, 13001282 do punktu 13000681, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 19)

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001569, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 68/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 68/1 przez punkty: 02001574, 02001599 i 02001600 do punktu 02001601. Tu skręca na południe i przez punkty: 02001602, 02001603 i 02001604 dochodzi do punktu 02002379, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02002357. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 38/2 i 39 przez punkty: 02001609, 02001610, 02001861 i 02001841 do punktu 02001842. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 39 do punktu 02001864, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 39, 38/2, 31/6 i 37/2 przez punkty: 02000756, 02001866, 02000830, 02001869, 02000928, 02001231, 02001872, 02001227, 02001223, 02001217, 02000826 i 02001209 i dochodzi do punktu 02000780. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 37/2 i 68/1 przez punkty: 02001874, 02001875, 02001873, 02001871, 02001588, 02001587, 02002354, 02002351, 02001584, 02001583, 02001579 i 02001578 do punktu 02001573, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001569, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001862, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001839, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001840. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 31) przez punkty: 02001838, 02001837 i 02001825 do punktu 0201824. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkt 02000757 dochodzi do punktu 02001862, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

(skreślony)10)

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001650, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 30/2, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64) przez punkty: 02001649, 02001648 i 02001647 do punktu 02001646. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001645, 02001644 i 02001643 do punktu 02001642, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001641, 02001640, 02001639, 02001638 i 02001637 do punktu 02001636. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 02001635, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001535, 02001655 i 02001654 do punktu 02001650, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001651, stanowiącego południowy narożnik działki nr 29, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64) w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001652, 02001653 i 02001656 do punktu 02001634. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 02001659 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27004143 i 27004142 do punktu 27004141, stanowiącego północny narożnik działki nr 843. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 27004140, 27004139, 27004138 i 02001876 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001657, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 64), dochodzi do punktu 02001651, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001791, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001779, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001781. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001788 i 02001786 do punktu 02001789. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 02001790, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001448. Tu skręca w kierunku północnym i przez punkt 02001449 dochodzi do punktu 02001791, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001800, stanowiącego północny narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001803, 02001805, 02001807, 02001809, 02001811, 02001813 i 02001815 do punktu 02001792. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 02001793, 02001794, 02001452, 02001796 do punktu 02001797, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 02001798. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001795, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001799. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001804, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001800, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001765, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 02001768 i 02001769 do punktu 02001737. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkt 02001772 do punktu 02001771, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001770. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001816, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001767. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001765, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001764, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym, wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001766, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001817. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001814, 02001812, 02001810, 02001808, 02001806, 02001802 do punktu 02001801. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 02001820 dochodzi do punktu 02001819, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001818. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 02001454 do punktu 02001764, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001749, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 02001748. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001747 i 02001744 do punktu 02001739. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001738, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001740 i 02001741 do punktu 02001742. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001743, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001745. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 02001746, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001749, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001750, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkt 02001753 do punktu 02001754. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001755, 02001756 i 02001757 do punktu 02001758. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 02001752, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001751. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 02001750, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004349, stanowiącego północny narożnik działki nr 853, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż projektowanej drogi (działki nr: 855 i 45) przez punkty: 27004347, 27004345 i 02001666 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001701. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 02001700, z którego biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 45) początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym przez punkty: 02001694, 02001692, 02001690, 02001688 i 02001686 do punktu 02001684, położonego u zbiegu granic działek nr: 44, 45 i 51. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001683, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001682. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001680, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001678, 02001676, 02001674, 02001672, 02001670 i 02001668 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27) do punktu 27004350, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 27004349, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręby ewidencyjne nr: 2, 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004361, stanowiącego północny narożnik działki nr 852, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 844/2), w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 27004360, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 855) przez punkty: 27004358, 27004356 i 27004354 do punktu 27004352. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 27004351, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działki nr: 855 i 51) przez punkty: 02001667 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2), 02001669, 02001671, 02001673, 02001675 i 02001677 do punktu 02001679, stanowiącego południowy punkt graniczny działki nr 43. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001681, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001523, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 62). Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działki nr: 62 i 844/2) przez punkty: 02001524, 02001525, 02001526 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27003995, 27003996, 27003997, 27003998, 27004365 i 27004366 do punktu 27004361, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004188, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861), stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 27004189, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004190, 27004191, 27004192, 27004193, 27004194, 27004195, 27004196 do punktu 27004197. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 27004198, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004200 i 27004203 do punktu 27004205, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004188, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004204, stanowiącego południowy narożnik działki, położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004202, 27004201 do punktu 27004199. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 27004206, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) do punktu 27004210. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004214 do punktu 27004215 położonego na granicy pasa drogowego ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 861). W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004150, stanowiącego południowy narożnik działki, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym, przez punkty: 27004151, 27004152, 27004153 i 27004154 do punktu 27004155. W tym punkcie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 27004156, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 27004157. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004162, 27004163 do punktu 27004165, z którego biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 27004166, 27004168, 27004170, 27004172 do punktu 27004174. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 27004177, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004150, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 17

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004282, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004281, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 27004280 dochodzi do punktu 27004207, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004176, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 27004175. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004173, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004171, 27004169, 27004167, 27004164, 27004161, 27004160, 27004159 do punktu 27004158. W tym punkcie skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004283 dochodzi do punktu 27004282, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 18

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004212, stanowiącego zachodni narożnik działki, położony na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835), w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004227, 27004226 i 27004225 do punktu 27004224. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004223. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004222, 27004221, 27004220, 27004219 i 27004218 do punktu 27004217. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 834 do punktu 27004213, stanowiącego południowy narożnik działki. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 27004212, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 19

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004276, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004273, z którego biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004274, 27004231, 27004230, 27004229 i 27004228 do punktu 27004209. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 27004279, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu 27004278. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004277 dochodzi do punktu 27004276, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 20

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 27004254, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004252, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835). Z tego punktu biegnie początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie zachodnim i północno-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004250, 27004246, 27004245, 27004241, 27004240, 27004239, 27004238, 27004237, 27004236, 27004235 i 27004234 do punktu 27004233. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 835 przez punkty: 27004232, 27004275, 27004272 i 27004271 do punktu 27004270, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty: 27004269, 27004268 i 27004267 dochodzi do punktu 27004254, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2111)

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001551, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 66/1, w kierunku wschodnim wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 02001550, 02002336 do punktu 02001549. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu 02001548, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 02001547. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt 02001564 do punktu 02001565, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 02001566. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż ul. Kwiatkowskiego przez punkty: 02001568, 02002337, 02001567 do punktu 02001559. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001560, z którego biegnie na północ wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 02001560, 02001561, 02001562 do punktu 02001552. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 02001551, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2212)

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 840 od punktu 27004111, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004937 do punktu 27004126. Tu skręca na południe i biegnie przez punkt 27004127 do punktu 27004128, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkty: 27004129 i 27004130 dochodzi do punktu 27004131. Stąd biegnie na zachód do punktu 27004125, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 27004117. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 27004116, 27004115, 27004114, 27004113 i 27004112 do punktu 27004111, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2312)

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 842 od punktu 27004124, stanowiącego jej północno-zachodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004132. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 27001545. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 27001546 do punktu 27001544, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 27004124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2412)

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 02001626 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 68/3 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 68/3 przez punkty: 02001852, 02001854, 02001860, 02001859 i 02001858 do punktu 02001856, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 02001857. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 02001855 i 02000038 do punktu 02002353, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 02002352 i 02002362 do punktu 02001828. W tym punkcie skręca na zachód i biegnie przez punkty: 02001831 i 02002361 do punktu 02002360. W tym punkcie skręca na północ i przez punkty: 02001843, 02001845, 02001847, 02001849, 02001851 i 02001853 dochodzi do punktu 02001626, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pasłęk

Kompleks 113)

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 09001283, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/4, w kierunku północnym wzdłuż granicy pasa drogowego do punktu 09000001. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 09002247. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy z obrębem ewidencyjnym Robity i dochodzi do punktu 09001279, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 09001277. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do punktu 09001276, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty: 09001278, 09001280 i 09001281 dochodzi do punktu 09001282. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 09001283, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Pasłęk

Granica biegnie od punktu 03000568, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 19/9, położonego na wschodniej krawędzi drogi – ul. Westerplatte, w kierunku wschodnim przez punkty: 03000577, 03000576, 03000575, 03000578 i 03000587 do punktu 03000588. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 03000589, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 03000590. Z tego punktu biegnie w kierunku południowym przez punkty: 03000591 i 03000592 do punktu 03000134, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000135, 03000136 i 03000364 do punktu 03000347. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 03000573, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 03000572, 03000571, 03000570 do punktu 03000569, położonego na wschodniej krawędzi drogi – ul. Westerplatte. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż drogi i dochodzi do punktu 03000568, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Olecko

Granica biegnie od punktu 2.232-60, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1311/4, położonego na wschodniej krawędzi istniejącej drogi gruntowej, w kierunku północno-zachodnim przez punkt 2.232-59 do punktu 2.232-73. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-80, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 2.232-79. Dalej biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-78, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-77. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 2.232-76. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 2.232-75, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 2.232-74. W tym punkcie skręca na północny zachód i ponownie biegnie wschodnią krawędzią drogi gruntowej przez punkty: 2.222-13, 2.222-8, 224.222-1364p, 2.222-5, 2.221-32, 2.221-30 do punktu 2.221-53, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 2.221-52. Tu odchyla się na wschód i dochodzi do punktu 2.221-51, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 2.221-50. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 2.221-26, 2.221-28, 2.222-4, 2.222-2, 2.212-9, 2.212-7, 2.212-4 do punktu 2.212-3. Stąd biegnie wzdłuż granicy miasta Olecko w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 224.222-2579p, 224.222-1370p, 2.222-10, 224.222-1366p do punktu 224.222-1372p, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 224.222-1375p. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 2.232-11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 2.232-8, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 2.232-60, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mrągowo

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 7 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 7-297, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 30/25, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 7-545, 7-295 do punktu 7-3, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP przez punkty: 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20 do punktu 7-21. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt 7-777 do punktu 7-776, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkt 7-755 do punktu 7-754. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 7-457. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-383, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-666 do punktu 7-403. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt 7-402 do punktu 7-401, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez punkty: 7-400, 7-399, 7-760 do punktu 7-374. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 7-693, 7-692, 7-691 do punktu 7-382, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi drogi dojazdowej z ul. Przemysłowej do istniejących przedsiębiorstw, przez punkt 7-748 do punktu 7-538. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 7-750 do punktu 7-373. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 7-273 do punktu 7-539. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkt 7-271 do punktu 7-270, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-269. W tym punkcie załamuje się na północny wschód i biegnie równolegle do ul. Przemysłowej do punktu 7-260, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 7-259 do punktu 7-256. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 7-255, 7-254 do punktu 7-253, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 7-252. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 7-487 do punktu 7-258. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-299, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkt 7-303 do punktu 7-304. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 7-302, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 7-301. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez punkt 7-787 do punktu 7-297, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 8 m. Mrągowo

Granica biegnie od punktu 8-1148, stanowiącego najbardziej wysunięty na wschód punkt działki nr 19/12, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 6-118, 6-117, 6-116, 6-115 do punktu 6-114, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 6-113, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkt 6-112 do punktu 6-111. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 8-243 do punktu 8-161, położonego w rejonie ul. Słonecznej. W punkcie 8-161 odchyla się na południe i biegnie przez punkty: 8-1143, 8-162 do punktu 8-1173. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkt 8-1111 do punktu 8-1172, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu 8-1171. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 8-1170, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 8-1169. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 8-1176, 8-1175 do punktu 8-1174, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez punkty: 8-1118, 8-1117, 8-1116 do punktu 8-272. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 8-271. W tym punkcie skręca na południe i biegnie przez punkty: 8-270, 8-269, 8-279 do punktu 8-280, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez punkty: 8-266, 8-483, 8-481 do punktu 8-480. Tu granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkt 8-263 do punktu 8-258. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 8-259 do punktu 8-260, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 8-255, 8-254, 8-1142 do punktu 8-1140. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 8-250, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP przez punkty: 8-249, 8-248, 8-247, 8-1141, 8-1149, 8-245 do punktu 8-1148, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Mrągowo

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 2-84, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 221/2 i położonego na granicy pasa drogowego ul. Giżyckiej w ciągu drogi krajowej nr 59, w kierunku północnym, wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej przez punkty: 2-1523, 2-1522 do punktu 2-1517. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu 2-1518, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt 2-1758 do punktu 2-1519. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 2-1520, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 2-1521. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu 2-72. Z tego punktu biegnie na wschód, wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo, przez punkty: 2-73, 237.2-2066 i 2-74 do punktu 2-75. Stąd biegnie po granicy miasta na południowy wschód i dochodzi do punktu 2-76, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogi krajowej nr 59 przez punkty: 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81 do punktu 237.2-82, położonego na granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż pasa drogowego ul. Giżyckiej przez punkt 2-83 do punktu 2-84, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 2-2057, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 216/10, w kierunku wschodnim przez punkt 2-614 do punktu 2-68, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granicy miasta Mrągowo i wsi Młynowo wschodnią krawędzią drogi gminnej, przez punkt 2-69 do punktu 2-70 i dalej, nie zmieniając kierunku, do punktu 2-618. W tym miejscu zmienia kierunek na zachód i dochodzi do punktu 2-617, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-616. Z tego miejsca biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2-642, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-612, gdzie zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 2-611. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 2-2218, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkty: 2-643, 2-648, 2-649, 2-650 do punktu 2-651, gdzie załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 2-656. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt 2-658 do punktu 2-2215, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 2-2216 do punktu 2-2217. W tym miejscu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 2-2057, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morąg

Obręb ewidencyjny Kruszewnia

Granica biegnie od punktu 375b, stanowiącego północny narożnik działki nr 75/13, położonego na granicy administracyjnej miasta Morąg, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 2820. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 2819, 2817 i 2822 wzdłuż granicy między działkami nr: 73/21, 73/22, 73/2 i 67 do punktu 2812, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działkami nr: 66/1 i 84/1 przez punkty: 1607 i 618 do punktu 1606. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt 174, znajdujący się u zbiegu działek nr: 83/2, 83/1 i 73/26, do punktu 2814. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez nieużytek i dochodzi do punktu 1003, znajdującego się na północnym skraju drogi wewnętrznej. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 2821 i 1004 do punktu 1792, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie granicą administracyjną miasta Morąg do punktu 375b, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lidzbark Warmiński14)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Lidzbark Warmiński

Granica biegnie od punktu 1-595, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 13/80, w kierunku zachodnim przez punkt 1-596 do punktu 1-599, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 1-598. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 1-1312 do punktu 1-592, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty: 1-1314, 1-593 do punktu 1-594. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 8-47, 8-46, 1-154, 1-153, 1-152, 1-151, 1-150, 1-149, 1-148, 1-147, 1-146, 1-145, 1-144, 1-143, 1-142 do punktu 1-141. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 1-341, 1-342 dochodzi do punktu 1-91, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 1-360 dochodzi do punktu 1-90. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 1-92, 1-93, 1-94, 1-590, 1-1310 do punktu 1-95. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią stroną ul. Olsztyńskiej przez punkt 1-304 do punktu 1-595, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostróda

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Ostróda

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 6-1351 w kierunku północnym przez punkt 6-1352 do punktu 6-1868, leżącego na granicy działki nr 62/1 stanowiącej teren PKP. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż linii kolejowej przez punkty: 6-1154, 6-1146, 6-1147 i 6-1148 do punktu 6-1867. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 6-1875, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie przez punkt 6-1350 do punktu 6-1351, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 6-1870, leżącego u zbiegu granic działek nr: 129/3, 129/7 i 129/11, w kierunku zachodnim skrajem drogi gminnej (działka nr 129/9) przez punkty: 6-1885 i 6-1886 do punktu 6-1872. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego do punktu 6-50. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy z terenem poligonu wojskowego przez punkt 6-1871 do punktu 6-49, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 6-48. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu 6-1870, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztyn

Kompleks 1

Obszar 115)

Obręby ewidencyjne nr: 80, 81, 98 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 80-494, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 80-503 i 80-502 do punktu 80-501, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż ul. Kołobrzeskiej przez punkty: 80-493, 80-498, 80-497 do punktu 80-496. Tu skręca na południowy wschód i przez punkty: 80-387, 80-386, 80-385, 80-384 i 80-383 dochodzi do punktu 80-291. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 80-382 i 80-381 do punktu 80-214, gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkty: 80-213, 80-212, 80-211 i 80-210 dochodzi do punktu 80-209. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 80-30, w którym załamuje się na wschód, i biegnie przez punkty: 80-29, 80-28, 80-27 do punktu 81-45. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż terenu PKP przez punkty: 81-46, 81-47, 81-48, 81-49, 81-50, 81-51, 81-52, 81-53, 81-54, 81-55, 81-11, 81-10, 149-282, 149-283, 149-284, 149-285, 149-286, 149-287, 149-18, 149-19 i 149-20 do punktu 149-60. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 149-59, 149-58, 149-57, 149-56, 149-55, 149-54, 149-53, 149-52, 149-51, 149-316 do punktu 149-50, w którym załamuje się na zachód, i przez punkt 149-49 dochodzi do punktu 149-48. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 149-215, 149-47, 81-22, 81-21, 81-268, 81-295, 81-296, 81-420, 81-297 i 81-298 do punktu 81-299. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 81-316, w którym załamuje się na południe, i przez punkty: 81-379 i 81-312 dochodzi do punktu 81-405. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 81-404, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 81-381. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 81-382, 81-383 do punktu 81-384, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 81-322. Stąd biegnie na południe przez punkty: 81-323, 81-324, 81-325, 81-326, 81-327, 81-328 do punktu 81-30, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego przez punkty: 81-31, 81-32, 81-329, 81-330, 81-331, 81-332, 81-333, 81-183, 81-334, 81-335, 81-184, 81-336, 98-13, 98-12, 98-1835, 98-1836, 98-1837, 98-1838 i 98-1839 do punktu 98-1840. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty: 2-101-372/2011 i 3-101-372/2011 do punktu 4-101-372/2011, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu 5-101-372/2011. Stąd biegnie na południe i dochodzi do punktu 6-101-372/2011, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 98-5. Z tego punktu biegnie na północ przez punkty: 98-4, 7-101-372/2011, 8-101-372/2011 i 9-101-372/2011 do punktu 10-101-372/2011, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 11-101-372/2011 i 12-101-372/2011 dochodzi do punktu 13-101-372/2011. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej przez punkty: 14-101-372/2011, 15-101-372/2011, 16-101-372/2011 i 17-101-372/2011 do punktu 18-101-372/2011. Stąd biegnie na zachód do punktu 80-54, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 80-296. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez punkty: 80-295, 81-1, 80-446, 81-2, 80-441 do punktu 80-440, gdzie skręca na północ, i przez punkty: 80-491, 80-439, 80-438, 80-495, 80-437 dochodzi do punktu 80-494, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 216)

Obręby ewidencyjne nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84-133, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 14/6, na południowy wschód przez punkty: 84-400, 84-136, 84-399, 84-139, 84-401, 84-278 do punktu 84-46, położonego na granicy obrębów nr: 84 i 94 miasta Olsztyn. Dalej biegnie przez punkty: 84-45 i 84-44 do punktu 84-43, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 84-42, 84-1, 84-40 do punktu 94-45. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkty: 94-44, 94-43, 94-42 do punktu 94-41, w którym przecina bocznicę kolejową, i dochodzi do punktu 94-47. Z tego punktu biegnie na północny wschód i przez punkty: 94-20, 94-19, 94-46 dochodzi do punktu 94-83. W tym punkcie granica ulega dalszemu odchyleniu w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 94-84, 89-315, 89-314, 89-313, 89-312, 89-311 i 89-310 dochodzi do punktu 89-309. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkt 89-308 do punktu 89-307, w którym załamuje się na wschód, i biegnie przez punkty: 89-306, 89-305 i 89-304 do punktu 89-303, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 89-302. Z tego punktu granica biegnie początkowo na wschód, a następnie na południowy wschód przez punkty: 89-301, 89-300, 89-299, 89-298, 89-297, 89-296, 89-295, 89-294, 89-293, 89-292, 89-291, 89-290 i dochodzi do punktu 89-289. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 89-334 dochodzi do punktu 94-90, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc przez punkt 94-91, dochodzi do punktu 94-92. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 94-93, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 94-81, położonego na granicy miasta Olsztyn. W punkcie 94-81 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy miasta Olsztyn przez punkt 665.08-36 do punktu 665.08-35, w którym załamuje się na zachód, i biegnie dalej wzdłuż granicy miasta Olsztyn do punktu 665.08-34. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 101.94-113, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 665.08-33. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 665.08-32 do punktu 101.94-111. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08-31, w którym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 665.08-30. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 665.08-29, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08-28, skąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08-27. Tu granica załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08-26, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 101.134-8875. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 101.134-874, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 101.134-8873 i 101.134-8872 do punktu 101.134-8871, położonego na granicy miasta Olsztyn. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 134-208, 134-209, 134-210 do punktu 134-8878, położonego na granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn, przez punkty: 134-4041, 134-4042, 134-4043, 134-4044, 134-4045 i 134-4046 do punktu 134-4047, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 134-158, położonego na skraju rowu melioracyjnego. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego do punktu 134-44. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 134-43, w którym załamuje się na zachód, i biegnie przez punkt 134-42 do punktu 134-41. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkt 134-40 do punktu 149-8694, położonego na granicy terenu PKP, pokrywającej się z granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149-8694 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż terenu PKP granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn, przecinając bocznicę kolejową, przez punkty: 149-8693, 149-8692 do punktu 149-8691, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 149-8689. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 149-8690 do punktu 149-8688, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 149-8687. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 149-8686, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149-8686 załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 134-11 do punktu 134-10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134-9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 84-55, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn. W punkcie 84-55 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn przez punkt 84-54 do punktu 84-53, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 84-275 do punktu 84-274. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 84-276, 84-277, 84-327, 84-290, 84-291 do punktu 84-247, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 84-246, 84-425, 84-382, 84-245, 84-419, 84-244, 84-243, 84-242, 84-326, 84-241 do punktu 84-380, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu 84-379. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 84-378, skąd biegnie na północ przez punkt 84-199 do punktu 84-198. Z tego punktu biegnie na północny wschód przez punkty: 84-197, 84-196, 84-195, 84-431 do punktu 84-133, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 217)

Obręb ewidencyjny nr 13 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 13-35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 13, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 13 i 23/1 przez punkty: 13-12 i 13-11 do punktu 13-656. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 23/1 i 24 przez punkt 13-61 do punktu 13-62. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 24, 59 i 60 przez punkty: 13-49, 13-299, 13-558, 13-298, 13-297 i 13-296 do punktu 13-295. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 60, 58 i 13 przez punkty: 13-291, 13-292, 13-294, 13-9, 13-8, 13-33, 13-32, 13-31, 13-30, 13-29 i 13-28 do punktu 13-27. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt 13-26 do punktu 123-3577. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 13 przez punkt 13-34 do punktu 13-35, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 318)

Obręb ewidencyjny nr 136 m. Olsztyn

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/2 od punktu 136-9, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 136-295, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 136-294. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu 136-293, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 136-292, 136-291 i 136-290 do punktu 136-289. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 136-288, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 136-287, 136-286 i 136-285 do punktu 136-284. Stąd biegnie na zachód przez punkt 136-283 do punktu 136-282, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 136-281. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 136-22, 136-21, 136-20, 136-19, 136-18, 136-17, 136-16, 136-15, 136-14, 136-13, 136-12, 136-11 i 136-10 do punktu 136-9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/5 od punktu 136-298, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 136-306. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 136-305 dochodzi do punktu 136-304, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 136-303 do punktu 136-302. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 136-301, 136-300 i 136-299 do punktu 136-298, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 136-331, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 7/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 7/3 i 6/2 przez punkt 136-330 do punktu 136-329. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 6/2 i 5/6 przez punkt 136-328 do punktu 136-327. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 136-326 i 136-325 do punktu 136-324, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5/6, 6/2 i 7/3 przez punkty: 136-35, 136-338, 136-337, 136-336, 136-335 i 136-334 do punktu 136-333. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 136-331, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 136-316, stanowiącego północny narożnik działki nr 12/5, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 12/5, 13/2 i 14/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 136-454, 136-453, 136-455 i 136-462 do punktu 136-461. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 14/2, 13/2 i 15/4 przez punkty: 136-463, 136-464 i 136-465 do punktu 136-466, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 136-467. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 15/4, 13/2 i 12/5 przez punkty: 136-468, 136-469 i 136-470 do punktu 136-320, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 12/5 przez punkty: 136-319, 136-318 i 136-317 do punktu 136-316, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu 136-111, stanowiącego północny narożnik działki nr 12/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 12/2, 13/6 i 14/12 przez punkty: 136-110, 136-109, 136-108, 136-107, 136-106 i 136-115 do punktu 136-105, w którym skręca na wschód, i przez punkt 136-104 dochodzi do punktu 101.136-9091. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/12 przez punkty: 101.136-9090 i 101.136-9089 do punktu 101.136-432. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 136-433, 136-434, 136-435, 136-436, 136-437, 136-438, 136-439 do punktu 136-440, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 136-441, 136-442, 136-443, 136-444, 136-445 do punktu 136-446. W tym punkcie skręca na zachód i dochodzi do punktu 136-447, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 14/12, 13/6 i 12/2 przez punkty: 136-448, 136-449 i 136-450 do punktu 136-315. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 12/2 do punktu 136-314, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 136-313. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkt 136-145 dochodzi do punktu 136-111, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od punktu 136-414, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 14/8, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/8 do punktu 136-415, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 136-416, 136-417, 136-418, 136-419 do punktu 136-420. Tu skręca na południowy wschód i biegnie północną granicą działki nr 14/8 przez punkty: 136-421, 136-422, 136-423 i 136-424 do punktu 136-425. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 136-491 dochodzi do punktu 136-492, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do punktu 136-493. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 14/8, 15/9 i 16/3 przez punkty: 136-494, 136-495, 136-496, 136-497, 136-498, 136-499 do punktu 136-500. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 16/3 przez punkty: 136-501 i 136-502 do punktu 136-503. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 16/3, 17/9, 15/9 i 14/8 przez punkty: 136-504, 136-505, 136-506, 136-507, 136-508, 136-509, 136-490, 136-485 i 136-484 do punktu 136-414, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie od punktu 136-427, stanowiącego północny narożnik działki nr 14/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 14/10 przez punkty: 136-428, 136-429 i 136-430 do punktu 101.136-431. Stąd biegnie na południowy wschód wschodnią granicą działki 14/10 przez punkty: 101.136-9088, 101.136-9087 i 101.136-9086 do punktu 101.136-540, w którym skręca na południe, i przez punkt 136-539 dochodzi do punktu 136-538. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 136-537, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 14/10, 15/11 i 16/5 przez punkty: 136-536 i 136-523 do punktu 136-524. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 136-525, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 136-526. Dalej biegnie na północ przez punkty: 136-527 i 136-528 do punktu 136-529, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/10 przez punkty: 136-530, 136-531 i 136-532 do punktu 136-533. Tu skręca na północ i przez punkty: 136-534 i 136-535 dochodzi do punktu 136-426, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 136-427, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mława19)

Kompleks 1

Obszar 120)

Obręby ewidencyjne nr: 10, 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-27339, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1630/2, położonego u zbiegu granic działek nr: 1629, 1630/1 i 1630/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 10-27292, 10-27346, 10-27347, 10-27348, 10-27349, 10-27296, 10-27340, 10-27350, 10-27351, 10-27352, 10-27401, 10-27341, 10-27342 i 10-27343 do punktu 10-27344. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 10-7007, 10-7008 i 10-7009 do punktu 10-7060. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 10-7061, 10-7062, 10-7063, 10-7064, 10-7065 i 10-7066 do punktu 10-7067, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 10-27345, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt 10-27288 dochodzi do punktu 10-26996. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 10-7069, w którym załamuje się na północny wschód, i przez punkty: 10-7070, 10-7071 i 10-7072 dochodzi do punktu 10-7073. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty: 10-7111 i 10-7098 do punktu 10-27457, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 10-37993, 10-34592 i 10-37994 do punktu 10-28036. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż ul. Działdowskiej przez punkty: 10-28035, 10-28033, 10-28032, 10-27456, 10-26914, 10-26913, 10-26912, 10-26911, 10-26910, 10-26909, 10-26908, 10-26907 i 10-26906 do punktu 10-26905. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ul. Instalatorów do punktu 10-39030, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Instalatorów przez punkty: 10-7533, 10-7532, 10-7531, 10-7530, 10-7529, 10-7528, 10-7527 i 10-7526 do punktu 10-7525. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. LG Electronics przez punkty: 10-7524, 10-7522, 10-7523, 10-7521, 10-7520, 10-7519, 10-7518, 10-7443 i 10-7442 do punktu 10-7441. Stąd biegnie na południowy zachód, przecina ul. LG Electronics, i biegnie przez punkty: 10-10122, 10-10121, 10-10120, 10-26847 i 10-10091 do punktu 10-10090. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 10-10085, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 10-19435 dochodzi do punktu 10-10084. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 10-19431, 10-10131, 10-19108, 10-19107, 10-10132, 10-19106, 10-10133, 10-19105, 10-19434, 10-19104, 10-19103, 10-26513, 10-19102, 10-19101 i 10-10134 do punktu 10-10135. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż ul. LG Electronics przez punkty: 10-10203, 10-19427, 10-19428, 10-26508, 10-26507, 10-18699, 10-10136, 10-19442 i 10-19443 do punktu 10-10037. W tym punkcie skręca na północny zachód, przecina ul. LG Electronics, i przez punkty: 10-7258, 10-7224, 10-7223 i 10-7030 dochodzi do punktu 10-27339, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-28037 stanowiącego północny narożnik działki nr 271/2, położonego na wschodniej granicy pasa drogowego ul. Działdowskiej (działka nr 271/1), w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ul. Działdowskiej (działki nr: 271/1, 270/2, 269/2, 268/4, 267/3, 266/3, 265/3, 264/3) przez punkty: 10-28037, 10-28034, 10-28031, 10-28026, 10-28021 do punktu 10-28020. Następnie zmienia kierunek na południowy zachód i biegnie dalej wzdłuż granicy pasa drogowego ul. Działdowskiej, przechodząc przez punkty: 10-28018, 10-28017, 10-28016, 10-28015, 28014 i 10-28008, dochodzi do punktu 10-28007. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i, przechodząc kolejno przez punkty: 10-28009, 10-28010, 10-28011, 10-28012, dochodzi do punktu 10-28013. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i, biegnąc w linii prostej przez punkty: 10-28019, 10-37986, 10-37987, 10-37988, 10-28025, dochodzi do punktu 10-36927, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i, przechodząc przez punkty: 10-28030, 10-36928, dochodzi do punktu 10-28037, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-10200 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1735/4, położonego na południowej granicy pasa drogowego ul. Instalatorów (działka nr 1732), w kierunku północno-wschodnim do punktu 10-18437. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 10-18436, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 10-18435 dochodzi do punktu 10-26595. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkt 10-18433 dochodzi do punktu 10-18432 położonego na zachodniej granicy drogi wewnętrznej (działka nr 1734). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zachodniej krawędzi drogi do punktu 10-10198, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 10-10199. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty: 10-10438, 10-17631, 10-10117, 10-10103 i 10-19050 dochodzi do punktu 10-10200, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 321)

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-10189, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1733/3, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 1733/3 i 1733/6 przez punkt 10-26500 do punktu 10-10190, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 10-26969. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 10-26973, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 10-26972. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Nowej do punktu 10-26505, gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1733/6 do punktu 10-26504. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 10-26503, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 10-26506. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1733/3 przez punkty: 10-24982 i 10-24981 do punktu 10-24980. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 10-10189, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-38381, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 281, wzdłuż granicy z działką nr 280/2 w kierunku wschodnim do punktu 10-38380 położonego na krawędzi drogi gruntowej (działka nr 323). W punkcie 10-38380 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi (działka nr 323) przez punkty: 10-34705, 10-38387 i 10-38388 do punktu 10-38389. W tym punkcie zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej (działka nr 286) do punktu 10-38385 położonego na granicy pasa drogowego ul. Nowej (działka nr 2070). Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego przez punkt 10-38384 do punktu 10-38383. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 10-38394 do punktu 10-38393, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 10-38392, z którego biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 10-38391 do punktu 10-34683 położonego na granicy pasa drogowego ul. Nowej (działka nr 2070). W punkcie 10-34683 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ul. Nowej przez punkty: 10-10171 i 10-10169 do punktu 10-38381, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława

Granica biegnie od punktu 10-7119, stanowiącego północny narożnik działki nr 1610/3, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10-27356 i 10-7120 do punktu 10-17610, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty: 10-17612, 10-17611, 10-17613, 10-17615, 10-17617 do punktu 10-17619. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 10-17620, 10-7133, 10-7134, 10-7135, 10-7136, 10-7202 i 10-17608 do punktu 10-7245 położonego na granicy pasa drogowego ul. LG Electronics (działka nr 1718/1). Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. LG Electronics przez punkty: 10-7244, 10-7422, 10-7421 i 10-7420 do punktu 10-7419, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu 10-7418. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 10-7412, 10-10525, 10-7193, 10-17602, 10-7189, 10-7183, 10-7177, 10-7172, 10-7170, 10-7166, 10-7164, 10-7163, 10-7161, 10-7158, 10-7156, 10-7154, 10-7152, 10-7148 i 10-7149 do punktu 10-7147. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 10-28825 dochodzi do punktu 10-7119, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 10-429, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 10-430, w którym załamuje się na południe, i biegnie do punktu 10-432. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie równolegle do ul. Makuszyńskiego, dochodzi do punktu 10-279, w którym odchyla się na zachód, i dochodzi do punktu 10-392. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty: 10-391, 10-431 do punktu 10-429, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 10-439, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ul. Makuszyńskiego w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty: 10-438, 10-437, 10-436, dochodząc do punktu 10-435. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 10-137, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 10-134, 10-133 i 10-132 do punktu 10-131. Z tego punktu biegnie na południe do punktu 10-139, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 10-169, 10-164, 10-161, 10-160 do punktu 10-159. W punkcie tym załamuje się na północ i biegnie przez punkt 10-81 do punktu 10-439, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wielbark

Obręb ewidencyjny Wielbark

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 20-7625, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 324/2, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 233.323-2018, i dalej krawędzią lasu, do punktu 20-5746. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5715, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, osiągając punkt 20-5694. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i krawędzią lasu dochodzi do punktu 20-5757, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5738, 20-5718, 20-5696 do punktu 20-5678. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-5515, 20-5392, 20-5276, 20-5233 i 20-5127 do punktu 20-5072, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5058. Tu załamuje się na południe, biegnie wzdłuż terenu PKP i przez punkty: 20-5016, 20-4920, 20-4370 dochodzi do punktu 20-4201. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4351, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu 20-3795. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi pasa drogowego ul. Czarneckiego, przez punkty: 20-3809, 20-3818, 20-3852, 20-3877 do punktu 20-3904. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do punktu 20-3906 i dalej, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi, w kierunku północno-wschodnim do punktu 20-4089. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-4124, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty: 233.323-2081, 20-4209, 20-4291, 20-4339, 20-4369, 20-4457 do punktu 20-7553, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-7552. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 20-1042, 20-1041, 10-40, 20-1017 do punktu 20-1016, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Kopernika, przez punkty: 20-1015, 20-1014, 20-1013, 20-1012, 20-1011, 20-1010, 20-1009, 20-1008 do punktu 20-1007. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty 20-4688, 20-4687 do punktu 20-4686. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-4684, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-4685. Tu ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 20-4670 do punktu 20-4669. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 20-60 do punktu 20-7626. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-7625, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 20-5779, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 346/1, położonego na wschodniej granicy terenu PKP, krawędzią lasu, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 233.323-2072 do punktu 20-5676. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż krawędzi lasu do punktu 20-5720. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5529, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż krawędzi lasu przez punkt 20-5478 do punktu 20-5383. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5126, położonego na zachodniej krawędzi drogi, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 20-5217. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt 20-5211 do punktu 20-6873. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5288, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, biegnie przez punkt 20-4333, przecina istniejącą drogę gruntową, i dochodzi do punktu 20-4295. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi gruntowej i przez punkty: 20-4224, 20-6855, 20-4053, 20-3951, 20-3908, 20-3872, 20-3838, 20-3788, 20-3758, 20-3726 dochodzi do punktu 20-3648. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 233.323-2041, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej przez punkty: 20-6832, 20-3465, 20-3442 do punktu 20-3439. Tu załamuje się w kierunku północnym, biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi i przez punkty: 20-3476, 233.323-2068 dochodzi do punktu 20-3996. Z tego punktu biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi w kierunku południowo-zachodnim do punktu 20-3806, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej w kierunku równoległym do wschodniej granicy terenu PKP, przez punkty: 20-3814, 20-3957, 20-4169, 20-4183, 20-5015, 20-5051, 20-5124 i 20-5161 do punktu 20-5173. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy terenu PKP, przez punkt 20-6877 do punktu 20-5433. W tym punkcie odchyla się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5486. Dalej granica biegnie wzdłuż granicy terenu PKP w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 20-5601. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 20-5605, w którym ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 20-5655 i 20-5759 do punktu 20-5779, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iława

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Iława

Granica strefy biegnie od punktu 6-810, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 6-22/2, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 6-809, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 6-808 i 6-807 dochodzi do punktu 6-806. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 6-805, 6-804, 6-803, 6-802 i 6-801 dochodzi do punktu 6-800, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 6-799. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 6-798, 6-797 i 6-796 dochodzi do punktu 6-795. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 6-270, 6-271 i 6-272 dochodzi do punktu 6-810, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrołęka

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-623, stanowiącego najbardziej na północny zachód wysunięty punkt działki, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Budowlanych (działka nr 30488), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego przez punkt 3-624 do punktu 3-503. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-502, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-501. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 3-500, położonego na granicy pasa drogowego ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131), w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego do punktu 3-599, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Generała Turskiego (działka nr 30194/2). Z punktu 3-599 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Generała Turskiego przez punkty: 3-600, 3-601, 3-602, 3-603, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608, 3-609, 3-610, 3-611, 3-612, 3-613, 3-614, 3-615, 3-616, 3-617, 3-618 i 3-619 do punktu 3-620. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-621 dochodzi do punktu 3-622, położonego na granicy pasa drogowego ul. Budowlanych (działka nr 30488). Z tego punktu biegnie wzdłuż ul. Budowlanych w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-623, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 3-1943, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4), stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 30491/8, w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3-1942, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-2029 dochodzi do punktu 3-2028. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-2012, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 3-2011 dochodzi do punktu 3-2010. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-2008, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 3-2026 dochodzi do punktu 3-2025. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-2027, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 3-51. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 3-2720, 3-2324, 3-2325, 3-2326, 3-2327 dochodzi do punktu 3-2215, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działki nr: 30275/4 i 30277/1). W punkcie 3-2215 skręca na wschód i dochodzi do punktu 3-2214, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 3-2213, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 3-2015, położonego na granicy pasa drogowego ul. ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4). Stąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ul. ks. Antoniego Pęksy do punktu 3-1943, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 3-3012, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-2979 do punktu 3-65, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-91. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 3-3199, 3-3200 dochodzi do punktu 3-3173, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-3140 do punktu 3-3012, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-3395, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 3-3403, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 3-3406. W tym punkcie skręca na północ i dochodzi do punktu 3-3385, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 3-3384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-3383, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3-3415, 3-3416 do punktu 3-3409. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3401, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-3400. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3395, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 3-280, stanowiącego najdalej na północ wysunięty punkt działki nr 30024/12, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-276 do punktu 3-275, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-274. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-273, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 3-272, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-271. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 3-270, 3-269, 3-268, 3-267, 3-266, 3-265, 3-264, 3-263 i 3-262 dochodzi do punktu 3-260, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 3-261. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-259, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-389. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 3-550, 3-549, 3-753, 3-735, 3-734, 3-813, 3-910 i 3-909 dochodzi do punktu 3-1156, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż ul. Fabrycznej (działka nr 30037) do punktu 3-1155. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 3-1532, 3-1569, 3-1570, 3-1572, 3-1571, 3-1573, 3-1574 i 3-1575 do punktu 3-1576, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-1279, leżącego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1278, 3-1277, 3-1276, 3-1275 i 3-1274 do punktu 3-1273, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 3-1591 dochodzi do punktu 3-1583. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 3-1586, 3-1585 i 3-1584 do punktu 3-1590, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-1587. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 3-1588 dochodzi do punktu 3-1589, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 3-1592. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkt 3-1594 dochodzi do punktu 3-1593, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-1596. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 3-1595, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 3-1597, 3-1598, 3-1599 i 3-1601 do punktu 3-1602. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 3-1603, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 3-1604 i 3-1605 dochodzi do punktu 3-1262, położonego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1263, 3-1261, 3-1260 do punktu 3-1259. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-1606 dochodzi do punktu 3-1607, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty: 3-1608, 3-1609, 3-1610, 3-1611, 3-1612, 3-1613 do punktu 3-1614. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 3-1616, 3-1615, 3-1617, 3-1618, 3-1619, 3-1620, 3-1621, 3-1622, 3-1623, 3-1624, 3-1625, 3-1626, 3-1627, 3-1628, 3-1629 i 3-1630 dochodzi do punktu 3-1631, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty punkt działki nr 30024/12. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 30013) przez punkty: 3-1632, 3-1633 do punktu 3-1634, położonego na granicy z ul. Sowińskiego (działka nr 30012). Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. Sowińskiego, przez punkty: 3-1635, 3-1636, 3-1637, 3-1638, 3-1639, 3-1640, 3-1641, 3-1642 do punktu 3-1643, położonego na końcu ul. Sowińskiego. Z tego punktu biegnie na północ, przez punkty: 3-696, 3-695, 3-694 do punktu 3-498, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 3-499, 3-497, 3-496 dochodzi do punktu 3-495. Tu skręca na południowy wschód i przez punkt 3-494 dochodzi do punktu 493, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 3-492, 3-277, 3-278, 3-279, 3-281 do punktu 3-280, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłowo-Osada22)

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada nr 4

Kompleks 123)

Granica biegnie od punktu 4-4452, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1193/1, położonego na granicy z działkami nr: 1193/2 i 734, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 4-1899, 4-4438 i 4-4439 do punktu 4-4440. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4-4450, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 4-4443. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 4-4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). Z punktu 4-4444 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4-4445 i 4-4446 do punktu 4-4447, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 4-4448. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4-4449, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 4-2074 dochodzi do punktu 4-4451. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4-4452, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 224)

Granica biegnie od punktu 4-2331, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 142, w kierunku południowym przez punkt 4-2322 do punktu 4-2234. Stąd biegnie wzdłuż drogi powiatowej w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4-2226, w którym skręca na północ i biegnie przez punkty: 4-2218, 4-2216, 4-2214, 4-2207 do punktu 4-2209. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 4-2211, 4-2212, 4-2321, 4-2320 dochodzi do punktu 4-2331, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ciechanów

Kompleks 125)

Obręb ewidencyjny nr 90 (Niechodzin-Bielin) m. Ciechanów

Granica biegnie od punktu 90-1883, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, położonego na granicy z ul. Niechodzką (działki nr: 26 i 428), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Niechodzkiej i przez punkty: 50-65 (położony na granicy z obrębem ewidencyjnym nr 50) i 90-468 dochodzi do punktu nr 90-1891, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1890. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1889, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1888. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1887, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1886. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 90-1885 usytuowanego na istniejącym ogrodzeniu. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 90-1884 dochodzi do punktu 90-1883, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 226)

Obręb ewidencyjny nr 40 Ujazdówek

Granica biegnie od punktu 40-713, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 199, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 40-711, 40-801, 40-802, 40-803 do punktu 40-804. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 40-805, 40-813, 40-205 do punktu nr 40-89 usytuowanego na granicy obrębów ewidencyjnych: Ujazdówek i Ujazdowo. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów: Ujazdówek i Ujazdowo przez punkty: 40-90, 40-91, 40-92 do punktu 40-93. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 40-881, 40-204 dochodzi do punktu 40-713, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztynek27)

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Olsztynek

Kompleks 128)

Granica biegnie od punktu 3-517, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 27/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Zielonej (działka nr 22) przez punkty: 3-303 i 3-302 do punktu 3-301, w którym zmienia kierunek na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-686. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3-687, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 3-665. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-666, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 3-668. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-300, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Zielonej przez punkty: 3-299, 3-555, 3-298, 3-297, 3-296, 3-295 i 3-294 do punktu 3-293. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej (działka nr 32/8) przez punkt 3-376 do punktu 3-532. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i przez punkt 3-531 dochodzi do punktu 3-530, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 3-529. Stąd granica biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu 3-679, w którym zmienia kierunek na wschodni, i przez punkt 3-678 dochodzi do punktu 3-677. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu 3-676, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 3-525, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: nr 3 m. Olsztynek i obrębu Łutynowo. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym do punktu 245.3-13, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty: 3-382, 3-383, 3-384, 3-377 dochodzi do punktu 3-375. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-374, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3-373 i 3-372 do punktu 3-371. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 3-399, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż ul. Pionierów przez punkt 3-400 dochodzi do punktu 3-404. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-402, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do punktu 3-403. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-405, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż ul. Pionierów do punktu 3-406. Z tego punktu biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3-458 dochodzi do punktu 3-360, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 3-361. Stąd biegnie na północ przez punkt 3-362 do punktu 3-700, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkt 3-696 do punktu 3-697. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) do punktu 3-693. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt 3-694 do punktu 3-695, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-516. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 3-515, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-517, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 229)

Granica biegnie od punktu 3-968, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 17/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Mierkowskiej do punktu 3-969. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu 3-970, w którym zmienia kierunek na południowy, i przez punkt 3-998 dochodzi do punktu 3-996. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 3-995, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3-269. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do punktu 3-681, w którym skręca na północ, i przez punkt 3-999 dochodzi do punktu 3-968, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 329)

Granica biegnie od punktu 3-973, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 17/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Mierkowskiej przez punkt 3-974 do punktu 3-979, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-978. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 3-977, 3-982, 3-984, 3-985, 3-986, 3-989 do punktu 3-990. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 3-991, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Zielonej przez punkty: 3-289, 3-288 do punktu 3-282. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkty: 3-283, 3-514, 3-284 do punktu 3-285, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 3-993, 3-286 dochodzi do punktu 3-994. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 3-997, w którym załamuje się na północ, i przez punkty: 3-971, 3-972 dochodzi do punktu 3-973, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piecki30)

Obręb ewidencyjny nr 18 Piecki

Granica biegnie od punktu 18-1061, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 174/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkt 18-1060 do punktu 18-1059. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 18-1058, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 18-1057. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 18-1053, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt 18-1054 dochodzi do punktu 18-1055. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 173/12 do punktu 18-3000. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 18-1056, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez punkty: 18-1075, 18-1076, 18-1077, 18-1080 do punktu 18-1081. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 18-1082, 18-1083, 10-1084 dochodzi do punktu 18-1085. Stąd biegnie na północ do punktu 18-1079, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu 18-1078. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 18-1074, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 174/2 do punktu 18-1073. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 18-1068, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogi krajowej nr 59 – ul. Zwycięstwa przez punkty: 18-1067, 18-1062 do punktu 18-1061, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nidzica31)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Nidzica

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1-968, stanowiącego północny narożnik działki nr 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1, 317, 318 i 26/2 przez punkty: 1-969, 1-970, 1-971, 1-972, 1-1898, 1-1897, 1-1896 do punktu 1-1895. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 26/2 i 306 przez punkty: 1-65, 1-1135 i 1-1136 do punktu 1-73, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego przez punkty: 1-72 i 1-71 do punktu 1-878. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 306 do punktu 1-1132, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-1133. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu 1-1103, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 26/2, 27/5 i 318 przez punkty: 1-1102 i 1-1101 do punktu 1-1100. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 317 i 9/5 przez punkt 1-1099 do punktu 1-1098, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-861. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1-876, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-875. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt 1-860 do punktu 1-16, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-14. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-15, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 1-11. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 1-10 dochodzi do punktu 1-9. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodnich granic działek nr: 317 i 1 przez punkty: 1-8, 1-4 i 1-3 do punktu 1-967, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1 do punktu 1-968, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1-1899, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 14/6 i 14/4 przez punkty: 1-973, 1-1141 do punktu 1-974. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 14/4, 14/6 i 14/5 przez punkty: 1-39, 1-1144, 1-1150 do punktu 1-38, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 1-41. Stąd biegnie na południe do punktu 1-1871, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 1-1872, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż ul. Leśnej przez punkty: 1-1155, 1-1873 i 1-1874 do punktu 1-1875. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 1-1904, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 1-1903, 1-1902 i 1-1901 do punktu 1-1900. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 1-1899, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Orzysz30)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Orzysz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1-4269, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 411/59, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Wierzbińskiej (działka nr 411/26) i przez punkty: 1-2368, 1-4743 dochodzi do punktu 1-2434, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu 1-2444. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 1-2443, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-2438. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 1-3195, 1-2439, 1-2668, 1-2659 dochodzi do punktu 1-2440, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu 1-2378. Tu skręca w kierunku północnym do punktu 1-2377, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkt 1-2376 do punktu 1-2375. Stąd granica biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu 1-2374, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-2373. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt 1-4893 dochodzi do punktu 1-4268, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkty: 1-2370, 1-2369 dochodzi do punktu 1-4269, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1-4163, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 411/52, w kierunku południowo-zachodnim do punktu 1-4159, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-4158. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu 1-4157, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 1-4156 dochodzi do punktu 1-4155. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 1-4161, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt 1-4162 dochodzi do punktu 1-4163, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barczewo32)

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Barczewo

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 125/39 od punktu 1-572, stanowiącego jej północny narożnik, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-695. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 1-1, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 1-697. Stąd biegnie na wschód do punktu 1-603, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż ul. Wojska Polskiego przez punkt 1-604 do punktu 1-1484. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 1-341 i 1-340 do punktu 1-339, w którym załamuje się na południe, i przez punkt 1-338 dochodzi do punktu 1-337. Stąd biegnie na wschód przez punkty: 1-336 i 1-335 do punktu 1-1532, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 1-1531, 1-1530, 1-1529, 1-1528, 1-1527, 1-810, 1-811, 1-1525, 1-1524 i 1-1562 do punktu 1-530. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 1-528 i 1-526 do punktu 1-1644, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 1-1645, 1-1646, 1-1649, 1-1651 i 1-1660 dochodzi do punktu 1-1661. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 1-1664, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 1-1665. Stąd biegnie na północ przez punkty: 1-560 i 1-561 do punktu 1-572, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pisz33)

Obręb ewidencyjny nr 2 Pisz

Granica biegnie od punktu 2.52-703, położonego w północnym narożniku działki nr 534/2, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 2.52-702, 2.52-7699 do punktu 2.52-701. Tu załamuje się na zachód i biegnie do punktu 2.52-641, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 2.52-2604. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty: 2.52-2603, 2.52-2602 do punktu 2.52-2601. Tu załamuje się na południe i biegnie przez punkt 2.52-2600 do punktu 2.52-2599, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 2.52-2605. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 2.52-2606, 2.52-6081 do punktu 2.52-6080. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Gdańskiej przez punkty: 2.52-6079, 2.52-6078, 2.52-6077 do punktu 2.52-6076. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 2.52-2595, 2.52-2594, 2.52-2593, 2.52-2592 do punktu 2.52-707. Stąd biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 2.52-706, 2.52-705, 2.52-704 do punktu 2.52-703, od którego rozpoczęto opis.

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 69, z 2001 r. Nr 30, poz. 338 i Nr 107, poz. 1180, z 2002 r. Nr 64, poz. 591, z 2003 r. Nr 83, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10, Nr 75, poz. 701 i Nr 95, poz. 944.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 357), które weszło w życie z dniem 31 marca 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170, Nr 105, poz. 716 i Nr 187, poz. 1325), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1685), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 181, poz. 1216), które weszło w życie z dniem 30 września 2010 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 50, poz. 397), które weszło w życie z dniem 31 marca 2009 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

23) Oznaczenie Kompleksu 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

25) Oznaczenie Kompleksu 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

28) Oznaczenie Kompleksu 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

29) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

30) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA