REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1171

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2014 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027 i 1036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1272).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 września 2013 r. (poz. 1171)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

19

 

b) pozostałe

1 m2

4

53

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

79

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

08

 

b) pozostałe

1 m2

5

58

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

23

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

16

 

b) gęsi

1 sztuka

1

36

 

c) kaczki

1 sztuka

 

36

 

d) indyki

1 sztuka

 

88

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

46

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

90

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

91

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

57

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

15

19

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

54

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

09

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

09

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

48

06

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

21

13

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

16

36

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

24

98

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

76

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

76

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

15

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

 

1

2

3

4

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

35

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

48

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

209

14

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

174

27

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

87

15

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

348

52

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

73

21

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

38

31

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

43

58

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

17

43

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

99

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

10

45

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

522

83

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

418

26

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

57

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

47

07

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

17

43

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-03
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA