| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej „Tablicą”, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Uwagi do przeznaczeń zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086, z 2010 r. Nr 98, poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2013 r. (poz. 161)

Załącznik nr 1

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [UWAGI DO PRZEZNACZEŃ ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI]

Załącznik nr 2

UWAGI DO PRZEZNACZEŃ ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [OBJAŚNIENIA DO KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI]

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »