| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. Nr 244, poz. 2072), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. Nr 15, poz. 113);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. poz. 1235).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. Nr 15, poz. 113), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. poz. 1235), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 listopada 2013 r. (poz. 187)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

Na podstawie art. 363 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Opłata za udział w egzaminie radcowskim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1247. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. poz. 1235), które weszło w życie z dniem 20 listopada 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »