reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 50);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 118, poz. 993);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 39, poz. 209);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 236, poz. 1561);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 99, poz. 574);

6) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 105);

7) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 690).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 50), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 118, poz. 993), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 39, poz. 209), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 236, poz. 1561), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 99, poz. 574), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 105), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 690), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 317)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3) Upoważnia się Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, publikowania wyników tej oceny, prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny oraz prowadzenia laboratorium badającego mleko.

§ 2. Do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt, z wyłączeniem oceny zwierząt, o których mowa w § 1, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:4)

1) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – w zakresie oceny świń rasy:

a) złotnickiej białej,

b) złotnickiej pstrej

– z wyłączeniem oceny wartości użytkowej tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

2) Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – w zakresie oceny:

a) użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju,

b) wartości użytkowej świń linii 990;

3) Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie – w zakresie oceny bydła typu użytkowego mięsnego;

4) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie – w zakresie oceny koni:

a) pełnej krwi angielskiej,

b) czystej krwi arabskiej;

5) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie – w zakresie oceny koni:

a) małopolskich,

b) wielkopolskich,

c) śląskich,

d) huculskich,

e) polskich koni szlachetnych półkrwi,

f) polskich koni zimnokrwistych,

g) koników polskich,

h)5) kuców,

i)6) ardenów polskich;

6) Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie w Imnie – w zakresie oceny koni rasy kuce szetlandzkie;

7)7) Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków we Wrocławiu – w zakresie oceny koni rasy kłusak;

8) Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Warszawie – w zakresie oceny koni trakeńskich;

9) Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie – zakresie oceny świń rasy:

a) puławskiej,

b) wielkiej białej polskiej,

c) polskiej białej zwisłouchej,

d) pietrain,

e) hampshire,

f) duroc,

g) (uchylona)8)

– z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

10) Polski Związek Owczarski w Warszawie – w zakresie oceny owiec i kóz;

11) Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie – w zakresie oceny drobiu;

12) (uchylony);9)

13)10) PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie – w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Redone, Galia, P76, Neckar;

14) Wojciecha Pelczara prowadzącego pasiekę zarodową w Krośnie – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AGA 3;

15) (uchylony);11)

16)12) Leszka Bielickiego z Pionek – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Bielka;

17) (uchylony);13)

18)12) Zenona Liśkiewicza z Chełma – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Chełmianka;

19)12) Mariana i Aleksandrę Opoka z Krakowa – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AM;

20)12) Elżbietę i Kazimierza Flis z Brenia Osuchowskiego – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Brnianka;

21)12) Alfreda Wiśniowskiego z Tarnowskich Gór – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Hetmanka;

22)12) Andrzeja Adamka z Nowego Brzeska – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Kasia;

23)14) Piotra Kurka z Siedlec – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej PK;

24)14) Henryka Chyrę z Lublińca – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Krywałd;

25)15) Jacka Sieradzkiego z Kłodzka – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Bardzka;

26)16) Tomasza Strzyża z Kwiatkowic – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AS;

27)17) Wiesława Robaka z Lublina – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Ewelka;

28)18) Tomasza Matacza z Kolonii Zakrzew – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Niwa;

29)19) Józefa Jasinę z Lublina – w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej LUBELKA.

§ 3. Do prowadzenia oceny wartości hodowlanej, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:20)

1) Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – w zakresie oceny:

a) bydła,

b) świń,

c) owiec,

d) użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju;

2) Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie – w zakresie oceny drobiu;

3) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie – w zakresie oceny koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polskich koni szlachetnych półkrwi;

4) PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie – w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Redone, Galia, P76 i Neckar.

§ 4. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 162, poz. 1706, z 2005 r. Nr 214, poz. 1813, z 2006 r. Nr 171, poz. 1229 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 800);

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 162, poz. 1707, z 2005 r. Nr 68, poz. 602 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 704 i Nr 115, poz. 801).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia21).

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 236, poz. 1561), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2010 r.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 99, poz. 574), które weszło w życie z dniem 31 maja 2011 r.

6) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 690), które weszło w życie z dniem 2 lipca 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 50), które weszło w życie z dniem 6 lutego 2009 r.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. poz. 105), które weszło w życie z dniem 6 lutego 2013 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7; uchylony przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

12) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

13) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7; uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 118, poz. 993), które weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2009 r.

15) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 39, poz. 209), które weszło w życie z dniem 28 marca 2010 r.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

20) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

21) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 lipca 2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama