reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych2)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 923) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pozycji „Wspomaganie przemiany tłuszczów w przypadku ich nadmiernej zawartości (hiperlipidemia)” dodaje się pozycję „Zmniejszenie poziomu jodu w paszy w przypadku nadczynności tarczycy” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

Zmniejszenie poziomu jodu w paszy w przypadku nadczynności tarczycy

Ograniczony poziom jodu: maksymalnie 0,26 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12% dla zwierząt domowych

Koty

– ogólna zawartość jodu

Zalecany czas stosowania:

– początkowo do 3 miesięcy,

– wskazanie na etykiecie:

„Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.”

2) pozycja „Dieta wyrównawcza w okresie rekonwalescencji” dla gatunku lub kategorii zwierząt „Psy i koty” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

Dieta wyrównawcza w okresie rekonwales-cencji6)

Wysoka wartość energetyczna, wysokie stężenie niezbędnych substancji odżywczych oraz wysokostrawnych składników pokarmowych

Psy i koty

– wysoko-strawne składniki, łącznie z ich obróbką, jeżeli dotyczy,

– wartość energetyczna,

– zawartość n-3 i n-6 kwasów tłuszczowych (jeżeli są dodane)

Zalecany czas stosowania:

– do czasu powrotu do normy,

– w przypadku pasz wymagających podawania przez sondę na etykiecie należy zamieścić wskazówkę o treści:

„Podawać pod nadzorem lekarza weterynarii.”

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (E1707).

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać dodatki paszowe z grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej” w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Psy

– nazwa i dodana ilość stabilizatora flory jelitowej

Zalecany czas stosowania:

– 10–15 dni,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości stabilizatora flory jelitowej w mieszankach paszowych pełnoporcjowych,

– wskazanie na etykiecie:

„Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.”

3) po pozycji „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy” dodaje się pozycje: „Długoterminowa suplementacja wypasanych zwierząt pierwiastkami śladowymi lub witaminami”, „Wyrównywanie niewystarczającej dostępności żelaza po narodzeniu”, „Wspieranie regeneracji kopyt, racic i skóry” oraz „Wspieranie przygotowań do rui i reprodukcji” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

Długoterminowa suplementacja wypasanych zwierząt pierwiastkami śladowymi lub witaminami

Wysoki poziom:

– pierwiastków śladowych

lub

– witamin, prowitamin i chemicznie dobrze zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać dodatki paszowe w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Przeżuwa-cze z rozwinię-tym żwaczem

– nazwa i ogólna ilość każdego dodanego pierwiastka śladowego, każdej dodanej witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowanej substancji o podobnym działaniu,

– w przypadku zastosowania bolusa poziom dziennego uwalniania każdego pierwiastka śladowego lub każdej witaminy,

– w przypadku zastosowania bolusa maksymalny okres nieustannego uwalniania pierwiastka śladowego

Zalecany czas stosowania:

– do 12 miesięcy

– dopuszcza się podawanie w postaci bolusa.

Zaleca się, aby pasza w formie bolusa była podawana przez lekarza weterynarii lub inną upoważnioną osobę. Bolus może zawierać maksymalnie 20% żelaza w obojętnej, nieprzyswajalnej formie w celu zwiększenia jego gęstości,

– wskazanie na etykiecie:

„Należy unikać równoczesnego dostarczania z innych źródeł dodatków o maksymalnej zawartości już zawartych w bolusie”, jeżeli dotyczy,

– przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii lub ekspertem w zakresie żywienia zwierząt w odniesieniu do:

1) równowagi pierwiastków śladowych w dziennej dawce;

2) stanu pierwiastków śladowych w stadzie,

– w celu zwiększenia gęstości bolus zawiera x% żelaza w formie obojętnej, jeżeli dotyczy

1

2

3

4

5

Wyrównywanie niewystarczającej dostępności żelaza po narodzeniu

Wysoki poziom związków żelaza dopuszczony w ramach grupy funkcjonalnej „związki pierwiastków śladowych” w kategorii „dodatki dietetyczne”, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238). Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać żelazo w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Prosięta ssące i cielęta

– zawartość żelaza ogółem

Zalecany czas stosowania:

– do 3 tygodni po narodzeniu,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości żelaza w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Wspieranie regeneracji kopyt, racic i skóry

Wysoki poziom cynku.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać cynk w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Konie, przeżuwacze i świnie

– ogółem zawartość cynku,

– ogółem zawartość metioniny

Zalecany czas stosowania:

– do 8 tygodni,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości cynku w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Wspieranie przygotowań do rui i reprodukcji

Wysoki poziom selenu oraz minimalna zawartość witaminy E na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12% dla świń – 53 mg, dla królików – 35 mg, dla psów, kotów i norek – 88 mg;

minimalna zawartość witaminy E na zwierzę i dzień dla owiec – 100 mg, dla bydła – 300 mg, dla koni – 1100 mg

albo

wysoki poziom witaminy A lub witaminy D lub minimalna zawartość beta-karotenu – 300 mg na zwierzę i dzień.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać selen, witaminę A i witaminę D w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Ssaki

– nazwa i ogólna ilość każdego dodanego pierwiastka śladowego i każdej dodanej witaminy

Zalecany czas stosowania:

– krowy: 2 tygodnie przed końcem ciąży do czasu potwierdzenia kolejnej ciąży,

– maciory: 7 dni przed porodem i do 3 dni po porodzie oraz 7 dni przed kryciem i do 3 dni po kryciu,

– samice innych ssaków: od ostatniego okresu ciąży do czasu potwierdzenia kolejnej ciąży,

– samce: w okresach aktywności reprodukcyjnej,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednich maksymalnych zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

– wskazanie na etykiecie informacji dotyczących sytuacji, w których właściwe jest stosowanie paszy

Wysoki poziom witaminy A lub witaminy D

albo

wysoki poziom selenu lub cynku lub minimalna zawartość witaminy E wynosząca 44 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12%. Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać selen, cynk, witaminę A i witaminę D w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Ptaki

– nazwa i ogólna ilość każdego dodanego pierwiastka śladowego i każdej dodanej witaminy

Zalecany czas stosowania:

– samice: w czasie rui,

– samce: w okresach aktywności reprodukcyjnej

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnych zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

– wskazanie na etykiecie informacji dotyczących sytuacji, w których właściwe jest stosowanie paszy

4) pozycja „Stabilizacja fizjologicznych czynności trawiennych” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

Stabilizacja fizjologicznych czynności trawiennych

Mała zdolność do buforowania; składniki wysokostrawne

Prosięta

– składniki wysokostraw-ne łącznie z ich obróbką, jeżeli dotyczy,

– zdolności buforujące,

– źródło substancji ściągających (jeżeli są dodane),

– źródło substancji śluzowatych (jeżeli są dodane)

Zalecany czas stosowania:

– 2–4 tygodnie,

– wskazanie na etykiecie:

„W przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi, w trakcie zaburzeń trawiennych oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych.”

Składniki wysokostrawne

Świnie

– składniki wysokostraw-ne łącznie z ich obróbką, jeżeli dotyczy,

– źródło substancji ściągających (jeżeli są dodane),

– źródło substancji śluzowatych (jeżeli są dodane)

Dodatki paszowe z grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej” w kategorii „dodatki zootechniczne”, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać dodatki paszowe z grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej” w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Gatunki zwierząt, u których dozwolone jest

stosowanie stabilizatorów flory jelitowej

– nazwa i dodana ilość stabilizatora flory jelitowej

Zalecany czas stosowania:

– do 4 tygodni,

– wskazanie na etykiecie:

„W przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi, w trakcie zaburzeń trawiennych oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych.”,

– w stosownych przypadkach wskazanie na etykiecie: „Pasza zawiera stabilizatory flory jelitowej w stężeniu większym niż 100-krotna dozwolona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.”,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości stabilizatora flory jelitowej w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

5) po pozycji „Wyrównywanie utraty elektrolitów w przypadku nadmiernego pocenia się” dodaje się pozycję „Wspieranie przygotowania do wysiłku sportowego i odzyskiwanie sił” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

Wspieranie przygotowania do wysiłku sportowego i odzyskiwanie sił

Wysoki poziom selenu i minimalna zawartość 50 mg witaminy E na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12%.

Mieszanka paszowa uzupełniająca może zawierać związki selenu w stężeniu większym niż 100-krotna ustalona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

Zwierzęta z rodziny koniowatych

– ogółem zawartość witaminy E,

– ogółem zawartość selenu

Zalecany czas stosowania:

– do 8 tygodni przed wysiłkiem sportowym,

– do 4 tygodni po wysiłku sportowym,

– informacje zamieszczone w instrukcji stosowania paszy powinny umożliwić stosowanie jej zgodnie z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości selenu w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

6) w objaśnieniach odnośnik 6 otrzymuje brzmienie:

6) Producent może podać jako szczególny cel żywieniowy przez odniesienie do „lipidozy wątrobowej kotów”.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Gurbiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 5/2014 z dnia 6 stycznia 2014 r. zmieniającego dyrektywę 2008/38/WE ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 2 z 07.01.2014, str. 3).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama