reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 405, z późn. zm.3)) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej;

2) Wydział Finansowo-Księgowy;

3) Wydział Informatyki;

4) Wydział Organizacyjny;

5) Wydział Ustalania Świadczeń I;

6) Wydział Ustalania Świadczeń II;

7) Wydział Ustalania Świadczeń III;

8) Wydział Ustalania Świadczeń IV;

9) Wydział Ustalania Świadczeń V;

10) Wydział Wypłat;

11) Zespół Radców Prawnych.

2. Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń II są realizowane przez następujące zespoły:

1) zespół lubelski w Lublinie;

2) zespół podlaski w Białymstoku;

3) zespół pomorski w Gdańsku;

4) zespół warmińsko-mazurski w Olsztynie.

3. Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń III są realizowane przez następujące zespoły:

1) zespół dolnośląski we Wrocławiu;

2) zespół kujawsko-pomorski w Bydgoszczy;

3) zespół lubuski w Gorzowie Wielkopolskim;

4) zespół opolski w Opolu;

5) zespół wielkopolski w Poznaniu;

6) zespół zachodniopomorski w Szczecinie.

4. Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń V są realizowane przez następujące zespoły:

1) zespół łódzki w Łodzi;

2) zespół małopolski w Krakowie;

3) zespół podkarpacki w Rzeszowie;

4) zespół śląski w Katowicach;

5) zespół świętokrzyski w Kielcach.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502 i 696.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 119, poz. 817, z 2009 r. Nr 176, poz. 1369 oraz z 2012 r. poz. 563.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama