reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

2) badania kontrolne zakażeń zwierząt,

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach,

5) realizację rocznych planów urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych

– które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 2.
Wydatki, o których mowa w § 1, mogą być ponoszone na:

1) zakup:

a) odczynników, testów i innych materiałów do badań laboratoryjnych,

b) produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, a także sprzętu jednorazowego użytku, niezbędnych do wykonywania zabiegów profilaktycznych lub diagnostycznych oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych;

2) dojazd w celu:

a) pobrania próbek oraz dowóz próbek do laboratorium,

b) wykonania testów diagnostycznych;

3) transport zwierząt do rzeźni w celu wykonania uboju związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, dokonanie takiego uboju, odkażanie rzeźni po takim uboju, zastosowanie odpowiednich technologii przetwarzania mięsa oraz unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

4) wyłożenie doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla zwierząt wolno żyjących;

5) dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów wolno żyjących do powiatowego inspektoratu weterynarii właściwego ze względu na miejsce odstrzału tych lisów, w celu określenia nabytej odporności przeciwko wściekliźnie oraz wskaźnika przyjęcia szczepionki przeciwko wściekliźnie;

6) odstrzał dzików na obszarze objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i ich dostarczanie do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików;

7) przechowywanie odstrzelonych dzików w punktach i zakładach, o których mowa w pkt 6, do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

8) zabijanie zwierząt oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, w tym ich transport do najbliższego miejsca zabicia zwierząt lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;

9) unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie unieszkodliwiania odpadów;

10) odkażanie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze pomieszczeń, miejsc przebywania i utrzymywania zwierząt, środków transportu oraz miejsc załadunku, miejsc wyładunku i miejsc przeprowadzania zwierząt, zarządzone przez powiatowego lekarza weterynarii;

11) nagrody przyznane w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

12) odszkodowania i zapomogi za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii albo padłe z powodu zachorowania na chorobę zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania lub w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez powiatowego lekarza weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

13) odszkodowania za zniszczone z nakazu powiatowego lekarza weterynarii produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze i sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu;

14) wynagrodzenia i dojazdy rzeczoznawców powołanych do oszacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu, niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowań, o których mowa w pkt 12 i 13;

15) badania laboratoryjne zlecone do wykonania laboratoriom wyznaczonym przez Głównego Lekarza Weterynarii innym niż zakłady higieny weterynaryjnej;

16) wynagrodzenia lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania określonych czynności związanych ze:

a) zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

17) dojazd do miejsca wykonania czynności, o których mowa w pkt 16, oraz użyte przy wykonywaniu tych czynności produkty lecznicze weterynaryjne i wyroby stosowane w medycynie weterynaryjnej.

§ 3.
Wydatki, o których mowa w § 2, są ponoszone do wysokości wynikającej z faktur, decyzji, poleceń wyjazdu służbowego, rachunków lub do wysokości wynagrodzenia określonego w przepisach w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz. U. Nr 283, poz. 2836), które na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama