reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 225, poz. 1490) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – przewodniczący;

2) Marek Jakubowski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – zastępca przewodniczącego;

3) Adam Lipowczan, Główny Instytut Górnictwa – zastępca przewodniczącego;

4) Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – sekretarz;

5) Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – członek;

6) Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej – Wojskowa Inspekcja Sanitarna – członek;

7) Ewa Dębczyńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – członek;

8) Anna Dmochowska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – członek;

9) Marzena Flis, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – członek;

10) Ewa Garstka, Ministerstwo Gospodarki – członek;

11) Anna Gietka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego – członek;

12) Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – członek;

13) Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – członek;

14) Andrzej Katulski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – członek;

15) Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia – Główny Inspektorat Sanitarny – członek;

16) Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – członek;

17) Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – członek;

18) Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – członek;

19) Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych – członek;

20) Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – członek;

21) Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy – członek;

22) Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – członek;

23) Anna Rybak, Ministerstwo Środowiska – członek;

24) Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny – członek;

25) Jacek Świeca, Związek Pracodawców Business Centre Club – członek;

26) Elżbieta Wasilewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek;

27) Piotr Wawrzyńczok, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – członek;

28) Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan – członek;

29) Jerzy Zagórski, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – członek.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama