| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1558), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 405);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 34);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 1703);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1301);

5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 977);

6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 374).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 405), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 34), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 1703), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1301), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2011 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 977), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 374), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2014 r. (poz. 1248)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 644,4646 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec i Tułowice.

3.3) Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.4)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

Podstrefa Starachowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 01, miasto Starachowice

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 5992, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 163/8, w kierunku wschodnim do pkt nr 5927. W pkt nr 5927 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 5928. W pkt nr 5928 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do pkt nr 5949. W pkt nr 5949 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6036, 6037, 6038 do pkt nr 6039. W pkt nr 6039 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6040, 6424, 6407, 6045, 6042, 6043 do pkt nr 1107. Od pkt nr 1107 biegnie południową krawędzią ul. Bugaj, przez pkt nr: 6326, 264 do pkt nr 265. W pkt nr 265 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 269. W pkt nr 269 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 268. W pkt nr 268 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 266. Od pkt nr 266 biegnie południową krawędzią ul. Bugaj do pkt nr 267. W pkt nr 267 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1229, 1186, 1184, 1182, 1228 do pkt nr 1189. W pkt nr 1189 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 1190 do pkt nr 1211. W pkt nr 1211 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1211, 6083, 6084, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227 do pkt nr 1191. W pkt nr 1191 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 1456. W pkt nr 1456 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1595, 1591 do pkt nr 1462. W pkt nr 1462 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 4088 do pkt nr 6377. W pkt nr 6377 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 6378 do pkt nr 6379. W pkt nr 6379 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4059. W pkt nr 4059 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1455, 1442 do pkt nr 1166. W pkt nr 1166 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1157. W pkt nr 1157 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do pkt nr 1095. W pkt nr 1095 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1454, 1452, 1449 do pkt nr 624. W pkt nr 624 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 625. W pkt nr 625 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1568, 1569, 1570, 1571 do pkt nr 1572. W pkt tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 5650, 1573 do pkt nr 1574. W pkt nr 1574 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1576, 2372, 1585, 1586 do pkt nr 1559. W pkt nr 1559 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 1583 i 1584 do pkt nr 2-30. W pkt nr 2-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, prawą stroną ul. Radomskiej, między działką 734 a granicą obrębu nr 02, przez pkt nr: 2-31, 2-32, 2-33 do pkt nr 1582. W pkt nr 1582 załamuje się w kierunku południowym i biegnie ul. Radomską, wzdłuż granicy obrębu nr 01 i nr 02, przez pkt nr: 2-34, 5651, 2-35, 2-36, 5766, 2-37, 6200, 6199, 6198, 6168, 2-38, 2-39, 5693, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do pkt nr 2-47. W pkt nr 2-47 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5634, 5635 do pkt nr 1664. W pkt nr 1664 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5821, 1665 i 1666 do pkt nr 1667. W pkt nr 1667 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1668, 1669 do pkt nr 1670. W pkt nr 1670 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. 1 Maja, przez pkt nr: 1671, 1677, 1672, 1433, 1837, 1648, 5876, 5865, 1650, 1651, 1652, 1653 do pkt nr 5878. W pkt nr 5878 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5881, 5882, 5884, 5885 do pkt nr 5886. W pkt nr 5886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1658, 1659, 1666, 1661, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 do pkt nr 1661. W pkt nr 1661 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. 1 Maja, przez pkt nr: 2320, 6641, 2321, 6645, 2322, 6647, 6594, 2323, 2324 do pkt nr 6596. W pkt nr 6596 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6601, 2316, 2424, 2318, 2317, 1165, 1765, 1833, 1733, 1732 do pkt nr 1597. W pkt nr 1597 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1598, 5724, 9744, 5725, 5740, 5726, 5727, 5990, 5728, 5986 do pkt nr 5991. W pkt nr 5991 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 do pkt nr 5992, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 1162, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 10, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj, do pkt nr 1109. W pkt nr 1109 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 1108. W pkt nr 1108 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1161, 1117, 1121, 1119, 1126, 1127, 1129 do pkt nr 1131. W pkt nr 1131 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 1162, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 1181, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 12, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj, do pkt nr 1110. W pkt nr 1110 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1133, 1132, 1130, 1128 do pkt nr 1140. W pkt nr 1140 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1125, 1122, 1118, 1115, 1114, 1172 do pkt nr 1188. W pkt nr 1188 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1187, 1185, 1183 do pkt nr 1181, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 01, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 1090, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 5/8, w kierunku północnym przez pkt nr: 1086, 1099 do pkt nr 1100. W pkt nr 1100 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1101, 1102, 1103, 1104 do pkt nr 1104. W pkt nr 1104 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 1094. W pkt nr 1094 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 5975 do pkt nr 6206. W pkt nr 6206 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212 do pkt nr 6213. W pkt nr 6213 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 5973, 5972, 5976 do pkt nr 5971. W pkt nr 5971 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1088. W pkt nr 1088 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 1091 do pkt nr 1090, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 02, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 87, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/51, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 88, 489 do pkt nr 89. W pkt nr 89 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 90, 488, 91, 559 do pkt nr 568. W pkt nr 568 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 560 do pkt nr 561. W pkt nr 561 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 562. W pkt nr 562 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 563. W pkt nr 563 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 564. W pkt nr 564 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 6224. W pkt nr 6224 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6225, 6223, 6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323, 6324, 6325, 6326 do pkt nr 570. W pkt nr 570 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 6352, 6531 do pkt nr 6530. W pkt nr 6530 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 495, 494, 493, 492, 491, 490 do pkt nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 07, miasto Starachowice

Granica biegnie od pkt nr 384, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 884/8, w kierunku południowym przez pkt nr: 109, 406, 110, 111, 112, 418 do pkt nr 407. W pkt nr 407 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 408, 422, 423, 424, 410, 411, 1330 do pkt nr 425. W pkt nr 425 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 413, 417, 429, 396, 397, 392, 70, 9, 8, 1635, 7, 6 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 382. W pkt nr 382 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 393, 391 do pkt nr 404. W pkt nr 404 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 403. W pkt nr 403 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 390, 389, 386, 385 do pkt nr 384, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

(skreślony)5)

Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 44, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 37, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/66, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez pkt nr 816 do pkt nr 800. W pkt nr 800 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 296 i 46 do pkt nr 45. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 44, 43, 257, 40, 39, 38, 925, 821, 924 do pkt nr 37, od którego rozpoczęto opis. Działki: 4/39, 4/99, 4/100, 4/101, 4/102, 4/103, 4/126, 4/127, 4/128, 4/129 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 940, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/80, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez pkt nr: 604, 20 do pkt nr 21. W pkt nr 21 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 22, 23, 24, 613, 616, 622, 623, 648, 649, 654, 678, 677, 676, 675, 674, 657, 680, 681, 682, 697, 698, 700, 919, 909 do pkt nr 492. W pkt nr 492 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 497, 498, 499 do pkt nr 817. W pkt nr 817 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 479, 476, 695, 693 do pkt nr 461. W pkt nr 461 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 463, 464, 466, 691, 692, 689, 688, 687, 686, 812 do pkt nr 452. W pkt nr 452 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 183, 273, 274, 780, 779, 275 do pkt nr 276. W pkt nr 276 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 778, 796, 456, 455, 747, 469, 749, 751, 745, 470, 471, 473, 472, 953, 478, 481, 236, 906, 903, 902, 901, 514, 900, 522, 898, 897, 113, 526, 782 do pkt nr 362. W pkt nr 362 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 93 i 94 do pkt nr 361. W pkt nr 361 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 110, 109, 807, 108, 107, 248 do pkt nr 249. W pkt nr 249 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 203, 806, 791, 792, 714, 818, 715, 955, 726, 724, 830, 819, 793, 102, 101, 880, 723, 871, 722, 805 do pkt nr 100. W pkt nr 100 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 882, 883, 884 do pkt nr 99. W pkt nr 99 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 725, 727, 717, 716, 713, 911, 958, 232, 233, 234, 235, 790, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 699, 78, 77, 76, 75, 916, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 835, 794, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 837, 51, 50, 49, 919, 48, 47, 922, 612, 607, 923 do pkt nr 940, od którego rozpoczęto opis. Działka 4/39 nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 861 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 862, 863, 858, 857 do pkt nr 878. W pkt nr 878 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 195, 194, 111, 193, 192, 191, 190, 877, 876 do pkt nr 875. W pkt nr 875 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 869 do pkt nr 861, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 929 w kierunku południowym przez pkt nr: 930, 364, 357, 358, 157, 166, 359, 360, 361, 362 do pkt nr 363. W pkt nr 363 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 422 do pkt nr 183. W pkt nr 183 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 184, 185, 186, 187, 413, 351, 352, 168, 354, 934, 265, 169, 266 do pkt nr 262. W pkt nr 262 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 929, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/63, w kierunku wschodnim do pkt nr 935. W pkt nr 935 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 171. W pkt nr 171 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 123. W pkt nr 123 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 936, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 486, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/24, w kierunku południowym do pkt nr 485. W pkt nr 485 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 746. W pkt nr 746 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 594. W pkt nr 594 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 486, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 26)

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 49, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Granica biegnie od pkt nr 504, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Jana Kilińskiego do pkt nr 505. W pkt nr 505 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3140. W pkt nr 3140 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 3144 do pkt nr 3106. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 3108 i 3109 do pkt nr 3110. Stąd biegnie na północ do pkt nr 3145, w którym skręca na wschód, i biegnie do pkt nr 3194. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3111, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt nr 3112 do pkt nr 3171. W pkt nr 3171 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 3170, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do pkt nr 3193. W pkt nr 3193 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 3192, wzdłuż ul. Jana Kilińskiego do pkt nr 3191. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3190, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 3201. W pkt nr 3201 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3185, a następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3184. Stąd biegnie w kierunku południowym do pkt nr 3183, w którym załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt nr: 3174 i 3175 do pkt nr 3173. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 3177, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt nr 3176. W pkt nr 3176 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 522, z którego biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr 535 do pkt nr 536. W pkt nr 536 skręca na południe i biegnie do pkt nr 537, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 551. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 538, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 do pkt nr 526. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2022, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez pkt nr: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 22, 60, 104, 109 do pkt nr 2063. W pkt nr 2063 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 2074, 2075, 2076, 2041, 2077, 2042 do pkt nr 2082. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2046, 552, 2047, 2048 do pkt nr 524. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt nr 3156, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 3158, 3162 do pkt nr 3105. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 2051, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 3163. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 515, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt nr: 3135, 517 do pkt nr 3164. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99 do pkt nr 3128. W pkt nr 3128 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 3127, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do pkt nr 3126. W pkt nr 3126 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 3125. W pkt nr 3125 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 105 do pkt nr 3132. Stąd biegnie na wschód przez pkt nr: 3103, 3102 do pkt nr 3131, w którym załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 3134. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 3129, 3130 do pkt nr 3133. Stąd biegnie na północ przez pkt nr: 108, 109, 110, 111, 3124, 112, 113, 114, 3097, 115 do pkt nr 508. Stąd biegnie na wschód przez pkt nr 3205 do pkt nr 509, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 504, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz obszaru znajdują się enklawy nieobjęte granicami strefy.

Enklawa złożona z działek: 2/29, 2/31, 2/58.

Granica biegnie od pkt nr 3152, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/29, w kierunku wschodnim przez pkt nr 3167 do pkt nr 3166. W pkt nr 3166 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3168. W pkt nr 3168 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 3169, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt nr 3159. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 3160, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt nr 3161. Stąd biegnie na zachód do pkt nr 3153, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do pkt nr 3152, od którego rozpoczęto opis.

Enklawa, którą stanowi działka nr 2/56.

Granica biegnie od pkt nr 3148, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/56, w kierunku wschodnim przez pkt nr 3101 do pkt nr 3149. Tu załamuje się na południe i dochodzi do pkt nr 3151. Stąd biegnie na zachód do pkt nr 3150, gdzie skręca na północ, i dochodzi do pkt nr 3148, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 49, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Granica biegnie od pkt nr 94, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/72, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Jana Kilińskiego, przez pkt nr: 93, 92 i 91 do pkt nr 525. W pkt nr 525 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 24, 528 i 527 do pkt nr 212. W pkt nr 212 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 242 do pkt nr 238. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 239 do pkt nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 34, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Granica biegnie od pkt nr 1164 w kierunku wschodnim przez pkt nr 1201 do pkt nr 9087. W pkt nr 9087 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9088 do pkt nr 9071. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Leona Chrzanowskiego przez pkt nr 9073 do pkt nr 9074. W pkt nr 9074 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 9077. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 1210 dochodzi do pkt nr 1168. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1167, 1166, 1165 do pkt nr 1164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 37)

Obręb ewidencyjny 28, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 823, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/75, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 923 do pkt nr 924. W pkt nr 924 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 907, 902 do pkt nr 893. W pkt nr 893 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 888 do pkt nr 864. W pkt nr 864 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 823, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 886, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/78, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 887. W pkt nr 887 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 195. W pkt nr 195 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 891. W pkt nr 891 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 886, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 815, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/83, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1066. W pkt nr 1066 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 1063. W pkt nr 1063 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 816. W pkt nr 816 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 815, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 804, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/89, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 813. W pkt nr 813 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 814. W pkt nr 814 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 1068. W pkt nr 1068 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 804, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 48)

Obręb ewidencyjny 37, miasto Ostrowiec Świętokrzyski

Granica biegnie od pkt nr 42837, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3/1, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ul. Onufrego Zagłoby, przez pkt nr: 42838, 42839, 42840, 1243, 42841, 42822, 42823, 42824, 42825, 42817, 42810, 42815 do pkt nr 42814. W pkt nr 42814 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 42813 do pkt nr 2006. W pkt nr 2006 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 42812, 2005, 42819, 2004, 2000, 2002, 42843 do pkt nr 42844. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 42845 do pkt nr 42846. W pkt nr 42846 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 42847, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt nr: 1260, 31 dochodzi do pkt nr 1213. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 42835, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 42836. Z pkt nr 42836 biegnie na wschód do pkt nr 42837, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suchedniów

Obręb ewidencyjny 40501, gmina Suchedniów

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1015, położonego przy ul. Warszawskiej, w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez pkt nr 779 do pkt nr 1003. W pkt nr 1003 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1004, 1005, 1006, 1007, 1019, 1020, 1021, 777, 776, 775, 1023 do pkt nr 1445. W pkt nr 1445 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1446, 1447, 1435 do pkt nr 1432. W pkt nr 1432 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1431, 1436, 1426, 1427, 1316 do pkt nr 1287. W pkt nr 1287 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1286, 1424, 1423, 1422, 1421, 1442, 1433, 1434, 1440, 1439, 1438, 1437, 1441, 1442, 1443 do pkt nr 1018. W pkt nr 1018 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1087, 1436, 957 do pkt nr 1088. W pkt nr 1088 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1089, 1090, 1091, 1092, 1415, 1232, 1093 do pkt nr 1094. W pkt nr 1094 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez pkt nr: 784, 783, 782, 956, 781, 780 do pkt nr 680. W pkt nr 680 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 684 do pkt nr 685. W pkt nr 685 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 1016 do pkt nr 1012. W pkt nr 1012 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1013, 1014 do pkt nr 1015, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 1229, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6567/106, w kierunku wschodnim przez pkt nr 962 do pkt nr 1228. W pkt nr 1228 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1451, 833, zachodnią stroną ul. Spokojnej, do pkt nr 1040. W pkt nr 1040 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1039, 1038, 1037 do pkt nr 961. W pkt nr 961 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1042, 1041, 1053 do pkt nr 1229, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skarżysko-Kamienna

Kompleks 19)

Obręb ewidencyjny 5 Młodzawy, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 909, położonego na południowej stronie ul. Legionów u zbiegu działek: 2/10 i 2/11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowej strony ul. Legionów, przez pkt nr: 904, 898 do pkt nr 897. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 893, 891, 880, 867, 863 do pkt nr 2053. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 2052 dochodzi do pkt nr 2051. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt nr: 2043, 2042, 2041 do pkt 2033. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 2032, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt nr 2031. Tu skręca na północ i biegnie do pkt nr 2030, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 2029, 2026, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 do pkt nr 909, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5 Młodzawy, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1851, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/242, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 1882, 1883, 1884, 2123 do pkt nr 1886. W pkt nr 1886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 1887, 1888, 1889, 2433, 2434, 2435, 2436, 2357, 1891 do pkt nr 2358. W pkt nr 2358 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2359, 2360, 2361, 2458 do pkt nr 2356. W pkt nr 2356 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1852, 2355, 2354 do pkt nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 787, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/141, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 1155, 1213, 1214, 1794, 1795 do pkt nr 335. W pkt nr 335 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 348 do pkt nr 268. W pkt nr 268 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 787, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1851, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/185, w kierunku wschodnim, wschodnią stroną drogi wewnętrznej do ul. Legionów, przez pkt nr: 2019, 2020, 777, 2, 3, 4, 5, 6, 2125, 2124 do pkt nr 2123. W pkt nr 2123 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1885, 1884, 1883, 1822 do pkt nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 1853, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/159, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 do pkt nr 1893. W pkt nr 1893 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2078 do pkt nr 2077. W pkt nr 2077 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 2076. W pkt nr 2076 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią granicą działki 1/114 – drogą wewnętrzną do ul. Legionów – do pkt nr 1853, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 2089, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/166, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2090 do pkt nr 783. W pkt nr 783 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 770. W pkt nr 770 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 730. W pkt nr 730 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1858, 1857, wschodnią stroną wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Legionów, do pkt nr 2089, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 35305, miasto Skarżysko-Kamienna

Granica biegnie od pkt nr 430, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/52, w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Ekonomii, do pkt nr 427. W pkt nr 427 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 428. W pkt nr 428 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 429. W pkt nr 429 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 430, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Końskie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 4312, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 957/10, w kierunku południowym przez pkt nr: 4313, 4314, 4315, 4316 do pkt nr 4317. W pkt nr 4317 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 4577, 4578 do pkt nr 4318. W pkt nr 4318 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4563, 4319, 4320 do pkt nr 4541. W pkt nr 4541 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 4587, 4588, 4591, 4592 do pkt nr 4517. W pkt nr 4517 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 4548, 4551, 4562, 4561, 4324, 4576, 4326, 4327, 4328, 11568, 4329, 4330, 4310 do pkt nr 4311. W pkt nr 4311 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 4312, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 3, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 2723, położonego na południowej stronie ul. Fabrycznej, w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Fabrycznej, przez pkt nr: 2720, 2704, 2703, 2702, 3327, 3324 do północno-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1426/10 do południowo-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 1426/11 do pkt nr 3233. W pkt nr 3233 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie, wzdłuż południowej krawędzi ul. Fabrycznej, przez pkt nr: 3239, 2674 do pkt nr 5749, który leży na przecięciu południowej krawędzi ul. Fabrycznej z zachodnią krawędzią ul. Górnej. W pkt nr 5749 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5755, 5756, 5741, 7705, 5738, 5737, 5736, 5735, 5734 do pkt nr 6306. Od pkt nr 6306 biegnie południową granicą działki 1437/14 przez pkt nr: 6305, 6303, 6302, 6301, 6294, 6295 do pkt nr 7217. W pkt nr 7217 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 5683, 2733, 5682, 2724 do pkt nr 2723, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 24 Nieświń, gmina Końskie

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 733, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/19, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 679, 678, 677, 714, 700, 699 do pkt nr 698. W pkt nr 698 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 697, 696, 720 i 667 do pkt nr 664. W pkt nr 664 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 164 i 165 do pkt nr 722. W pkt nr 722 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 605, 603, 601, 504, 502, 407 do pkt nr 733, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 675, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/12, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 716. W pkt nr 716 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 715. W pkt nr 715 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 676. W pkt nr 676 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 675, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 1, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr J-773, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 690/2, w kierunku wschodnim, po granicy obrębów między miastem Końskie a wsią Kornica, przez pkt nr: J-774, J-775, J-776, J-777, J-778, J-779 do pkt nr J-780. W pkt nr J-780 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 2226, 2233, 2236, 2247, 2255 do pkt nr 2266. W pkt nr 2266 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2265, 2262, 2261, 2260, 2259 do pkt nr 2258. W pkt nr 2258 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 2270. W pkt nr 2270 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2271, 2272, 2273, 2274, 2264, 2267 do pkt nr 2268. W pkt nr 2268 załamuje się kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 2276, 2282, 2293, 2300, 2307, 2314, 2321 do pkt nr 2329. W pkt nr 2329 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323 do pkt nr 2322. W pkt nr 2322 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2315, 2308, 2301, 2294, 2287, 2277, 2269, 2256, 2248, 2237, 2214, 2212 do pkt nr J-773, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 510)

Obręb ewidencyjny 45 Trzemoszna, gmina Końskie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 398/2 od pkt nr 233, wspólnego dla działek: 398/2, 338 (droga) i 632 (rów), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż rowu przez pkt nr: 234, 235, 236, 237, 238, 115, 118, 119, 120, 121, 124, p332 do pkt nr 126. W pkt nr 126 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 128, p331 do pkt nr 159. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez pkt nr 164 do pkt nr 165. Stąd biegnie na południe przez pkt nr 168 do pkt nr 171. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 231, w którym skręca na południe, i przez pkt nr p120 dochodzi do pkt nr 233, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 611)

Obręby ewidencyjne: 1 Końskie, 18 Kornica, gmina Końskie

Granica biegnie od pkt nr 2508, położonego u zbiegu granic działek: 842/2, 842/1, 843/1 i 843/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 842/2 przez pkt nr: 2689, 2688 i 2687 do pkt nr 2686. W pkt nr 2686 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 2680, 3211, 781, E, D, 1593, C, 1592, B i 1591 do pkt nr A stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 374/3. Z pkt nr A biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr 1589 do pkt nr 196. W pkt nr 196 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 180, 178, 176, 174, 172, 194, 170, 168, 150, 154, 153, 152, 151, 616, 2512 i 2510 do pkt nr 2508, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szydłowiec

Obręb ewidencyjny Szydłowiec, gmina Szydłowiec

Kompleks 112)

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1066, wspólnego dla działek: 1398/7, 5765 i 1282/2, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki 5765 do pkt nr 1055. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 1145 północną granicą działki 5764 do pkt nr 1057. Stąd biegnie na południe zachodnią granicą działki 5764 przez pkt nr: 1047, 1036, 1025, 1011, 992, 971, 958 i 949 do pkt nr 940, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie południową granicą działki 5764 przez pkt nr 1155 do pkt nr 1154. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 5765 do pkt nr 929. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnych granic działek: 5765 i 1454/6 przez pkt nr 1156 do pkt nr 928. Tu skręca na południe i biegnie zachodnimi granicami działek: 1454/6 i 1455/6 przez pkt nr 916 do pkt nr 902. Stąd biegnie w kierunku wschodnim południowymi granicami działek: 1455/6 i 5765 przez pkt nr 1158 do pkt nr 903. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 5765 przez pkt nr: 882, 874, 868, 852 do pkt nr 851. Stąd biegnie na zachód północnymi granicami działek: 5765 i 1463/8 przez pkt nr 1162 do pkt nr 850. Tu załamuje się na południe i zachodnią granicą działki nr 1463/8 dochodzi do pkt nr 845, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie południowymi granicami działek: 1463/8, 5765 i 5766 przez pkt nr: 1163, 846, 1184, 842, 834 i 838 do pkt nr 839. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 848 i 878 dochodzi do pkt nr 884, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt nr 890. Tu załamuje się na południe i dochodzi do pkt nr 819, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt nr: 809, 803, 780 i 763 do pkt nr 740. Stąd biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki 5766 przez pkt nr: 821, 897 i 998 do pkt nr 1006. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki 5766 przez pkt nr: 1007 i 1010 do pkt nr 1127. Stąd biegnie na północ wschodnią granicą działki 1398/6 przez pkt nr 1128 do pkt nr 1129. Tu skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 1398/6 przez pkt nr 1130 do pkt nr 1131. Stąd biegnie na południe zachodnią granicą działki 1398/6 do pkt nr 1132. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 5766 i 5765 przez pkt nr: 1018, 1016, 1183 i 1064 do pkt nr 1066, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 6, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1398/1, wspólnego dla działek: 1242, 1398/7 i 1398/1, w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki 1398/1 do pkt nr 1107. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 1398/1 i 1398/2 przez pkt nr: 1108, 1109, 1110 i 1106 do pkt nr 1118. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki 1398/4 przez pkt nr: 1126, 1125 i 1124 do pkt nr 1123. Tu skręca na wschód i biegnie południową granicą działki 1398/4 do pkt nr 1122. Stąd biegnie na północ wschodnią granicą działki 1398/4 przez pkt nr: 1121 i 1120 do pkt nr 951. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż ul. Kolejowej przez pkt nr: 933, 9, 12, 10, 7, 932, 8 i 11 wzdłuż północnych granic działek: 1398/4, 1398/2 i 1398/1 do pkt nr 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1244/12, w kierunku północnym przez pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 12, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1244/14, w kierunku wschodnim do pkt nr 13. W pkt nr 13 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14. Od pkt nr 14 biegnie północną stroną drogi dojazdowej do pkt nr 11. W pkt nr 11 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnią granicą drogi dojazdowej, do pkt nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 969/14, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie, południową krawędzią drogi dojazdowej (działka 976) do pkt nr 3. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tułowice

Obręb ewidencyjny Tułowice, gmina Tułowice

Kompleks 113)

Granica biegnie od pkt nr 101096, wspólnego dla działek: 129/8, 130/105 i 129/6, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 101184 do pkt nr 101224. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 101243. W pkt nr 101243 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 101257. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 300381, 300178, 101223 do pkt nr 101201, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 101214 do pkt nr 101229. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt nr 300151 do pkt nr 101067. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 101060, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 101043. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt nr 101051, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 100982. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 300340, 300144, 300145, 300146, 300281, 300280, 300182, 300147, 300247, 300148 do pkt nr 100773. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 100793, 100832, 100867, 100881, 100923, 100928, 100953, 100957, 300332, 300382, 100983, 100999, 101005, 101009 do pkt nr 101014. Stąd biegnie na północ do pkt nr 101018, w którym skręca na północny zachód i przez pkt nr: 101046, 101072, 101077, 300188 dochodzi do pkt nr 101096, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki 130/73 i 130/74, które nie wchodzą w obszar strefy.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 100055, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 87, w kierunku północnym, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez pkt nr: 100573, 100570, 100586, 100602, 100625, 100652, 100657, 100664, 100697, 100729 do pkt nr 100785. W pkt nr 100785 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 100795. W pkt nr 100795 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez pkt nr: 100670, 100677, 100675, 100672, 100060, 100059, 100058, 100057, 100056 do pkt nr 100055, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morawica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 2 Bilcza, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 6837, położonego na granicy działki 224/214, w kierunku południowym do pkt nr 5873. W pkt nr 5873 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 6838, 6839, 5878, 6642 do pkt nr 6630. W pkt nr 6630 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 51 do pkt nr 81. W pkt nr 81 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6836. W pkt nr 6836 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 6837, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2 Bilcza, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 6601, położonego na granicy działek: 224/178 i 224/218 (droga gminna), w kierunku wschodnim do pkt nr 5877. W pkt nr 5877 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 3597 do pkt nr 3596. W pkt nr 3596 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5495. W pkt nr 5495 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 5887. W pkt nr 5887 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5888. W pkt nr 5888 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 5883, 5885, 3505 do pkt nr 2675. W pkt nr 2675 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1931. W pkt nr 1931 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1797 do pkt nr 5496. Od pkt nr 5496 biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do pkt nr 6215. W pkt nr 6215 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 6216, 6213 do pkt nr 6384. W pkt nr 6384 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 6383. W pkt nr 6383 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6382. Od pkt nr 6382 biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do pkt nr 3551. W pkt nr 3551 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 3595, 43, 48, 49 do pkt nr 6601, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7 Dębska Wola, gmina Morawica

Granica biegnie od pkt nr 42307, położonego na granicy z gruntami wsi Morawica i drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, w kierunku południowo-wschodnim, granicząc z gruntami wsi Morawica, do pkt nr 1599 położonego na granicy z gruntami wsi Wola Morawicka. W pkt nr 1599 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4925, 49603, 49604, 40260, 49605 do pkt nr 49606. W pkt nr 49606 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 49607, 49608 do pkt nr 49609, położonego na granicy z gruntami wsi Chałupki. W pkt nr 49609 załamuje się w kierunku południowym i biegnie, po granicy z gruntami wsi Chałupki, do pkt nr 1330. W pkt nr 1330 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 1098. W pkt nr 1098 załamuje się i biegnie, po granicy działki 4/1, do pkt nr 1099, położonego na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów. W pkt nr 1099 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, wschodnim brzegiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce – Pińczów, przez pkt nr: 40470, 1735, 1733, 1731, 4048, 4049, 40500 do pkt nr 42307, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłża

Obręb ewidencyjny 0001, gmina Iłża

Granica biegnie od pkt nr 6-1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2582, w kierunku południowym, środkiem miedzy, przez pkt nr: 6-193, 6-932, 6-948, 6-959, 6-966, 6-918 do pkt nr 6-986. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią drogi gruntowej, przez pkt nr: 6-977, 6-1002, 6-1001, 6-708, 6-997, 6-706, 6-707, 6-1068, 6-1067, 6-1066, 6-1065, 6-1064, 6-1063, do pkt nr 6-1075. W pkt nr 6-1075 załamuje się w kierunku północnym i biegnie, środkiem miedzy, przez pkt nr: 6-571, 6-507, 6-457, 6-437, 6-204 do pkt nr 6-236. W pkt nr 6-236 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 6-1095 do pkt nr 6-1094. W pkt nr 6-1094 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 6-1093. W pkt nr 6-1093 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6-1099, 6-1100, 6-1101, 6-1102, 6-1103, 6-1104 do pkt nr 6-1092. W pkt nr 6-1092 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 6-1091. W pkt nr 6-1091 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 6-1114, 6-1115, 6-1116, 6-2 do pkt nr 6-1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mniszków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mniszków, gmina Mniszków

Granica biegnie od pkt nr 2103, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 327/12, w kierunku północno-wschodnim, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, przez pkt nr: 445, 2434, 444 do pkt nr 2407. W pkt nr 2407 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 2411. W pkt nr 2411 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 2410. W pkt nr 2410 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 2440 do pkt nr 2405. Od pkt nr 2405 biegnie, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, do pkt nr 443. W pkt nr 443 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2136, 2409 do pkt nr 711. W pkt nr 711 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 710, 2408, 739, 738, 737, 736, 1202 do pkt nr 920. W pkt nr 920 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2435, 2401, 2105 do pkt nr 2103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony)14)

Podstrefa Stąporków

Obręb ewidencyjny 2, gmina Stąporków

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr J-1089, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4826/4, w kierunku północnym do pkt nr J-1090. W pkt nr J-1090 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: J-1092, J-1093, J-1094, J-1095, J-1096 do pkt nr J-1097. W pkt nr J-1097 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr J-1098. W pkt nr J-1098 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: J-1099, J-1100, J-1101 do pkt nr J-1102. W pkt nr J-1102 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: J-1103, J-1104 do pkt nr J-1105. W pkt nr J-1105 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr J-1106. W pkt nr J-1106 załamuje w kierunku zachodnim i biegnie, północną krawędzią ul. Niekłańskiej, przez pkt nr 2-181 do pkt nr J-1089, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 13434, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3007/10, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 215, 13435 do pkt nr 13436. W pkt nr 13436 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 13524, 214 do pkt nr 213. W pkt nr 213 załamuje w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 259. W pkt nr 259 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 258. W pkt nr 258 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 274 do pkt nr 275. W pkt nr 275 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 276, 277, 278 do pkt nr 279. W pkt nr 279 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 13472. W pkt nr 13472 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 13473, 13474, 206, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 5840, 262, 13480, 13481, 13482 do pkt nr 13432. W pkt nr 13432 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 13433 do pkt nr 13434, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 10503, wspólnego dla działek: 2997/5, 2988/1, 3029 – rzeka Czarna, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 204, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471 do pkt nr 12723. W pkt nr 12723 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12724, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13545, 13544, 13543, 13542, 13541 do pkt nr 13540. W pkt nr 13540 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 701. W pkt nr 701 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 621. W pkt nr 621 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 619, 620, 702, 703 do pkt nr 13500. W pkt nr 13500 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 13501. W pkt nr 13501 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 10483. W pkt nr 10483 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 10482. W pkt nr 10482 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 716, 717, 718, 719, 720, 726, 722 do pkt nr 360. W pkt nr 360 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 10551. W pkt nr 10551 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 205 do pkt nr 10503, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 14632, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3032/1, w kierunku wschodnim przez pkt nr 14633 do pkt nr 14634. W pkt nr 14634 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 84, 14635 do pkt nr 14636. W pkt nr 14636 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 12475. W pkt nr 12475 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 12476. W pkt nr 12476 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12712. W pkt nr 12712 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 12713, 12714, 12715 do pkt nr 12716. W pkt nr 12716 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 12717 do pkt nr 12718. W pkt nr 12718 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 12719. W pkt nr 12719 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 14637 do pkt nr 14632, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt nr 14565, wspólnego dla działek: 3782/68, 3351, 3811 w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14831, 14832, 14833 do pkt nr 14844. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14843. W pkt nr 14843 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 14842. W pkt nr 14842 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 do pkt nr 1935. W pkt nr 1935 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 14840. W pkt nr 14840 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 14839, 14868, 14867, 14866 do pkt nr 14584. W pkt nr 14584 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 206. W pkt nr 206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 14563. W pkt nr 14563 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 168, 16564 do pkt nr 14565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Puławy15)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 466, wspólnego dla działek: 216/5, 216/10 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 357, 236, 358 i 237 do pkt nr 238. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 232, 218, 228, 229, 159, 160, 163 i 178 do pkt nr 179. W pkt nr 179 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 181, 182, 177, 162 i 161 do pkt nr 158. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 157, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt nr 453. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 452, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 124. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 123. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 223, 122, 222 i 235 do pkt nr 466, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 239, wspólnego dla działek: 216/16, 216/18 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr 443 do pkt nr 433. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 230, 214, 165, 166, 169, 170 do pkt nr 173. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 172, w którym skręca na północny zachód, i przez pkt nr: 171, 168, 167, 164, 216, 217 i 231 dochodzi do pkt nr 239, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 191, będącego punktem granicznym między działkami: 245, 241 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 192, 193 do pkt nr 194. W pkt nr 194 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 195. W pkt nr 195 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 196. W pkt nr 196 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 197. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 198. W pkt nr 198 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 199. W pkt nr 199 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 200. W pkt nr 200 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 191, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 214, będącego punktem granicznym między działkami: 259, 252 (droga zakładowa) i 223 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 215. W pkt nr 215 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 216. W pkt nr 216 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 219. W pkt nr 219 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 218. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 220. W pkt nr 220 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 223. W pkt nr 223 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 222. W pkt nr 222 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 214, od którego rozpoczęto opis. Działka 257 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 92, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami: 275/5, 231 (droga zakładowa) i 267 (droga zakładowa), w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 692. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 691, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt nr: 685, 690 i 686 dochodzi do pkt nr 188. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 190, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt nr 689 dochodzi do pkt nr 82. W pkt nr 82 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 92, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 192, będącego punktem narożnym kompleksu od strony wschodniej, w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 193. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 194, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 191. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 192, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 210, położonego u zbiegu działek: 41/8, 41/9, 221, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 211. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 1178 do pkt nr 815. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt nr 813 do pkt nr 812. W pkt nr 812 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 703, 692 do pkt nr 210, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 8 Zakłady Azotowe „Puławy”, miasto Puławy

Granica biegnie od pkt nr 200, położonego u zbiegu granic działek: 70/13, 70/14, 70/11 i 70/12, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 247. Z pkt nr 247 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 70/14 i 70/16 przez pkt nr 246 do pkt nr 245. Z pkt nr 245 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 70/15 i 70/11 przez pkt nr: 244, 243, 242 i 241 do pkt nr 240. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 70/11 przez pkt nr: 213, 212, 209, 208 i 207 do pkt nr 206. W pkt nr 206 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 205, 204, 203, 202 i 201 do pkt nr 200, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 3 – Wólka Profecka, miasto Puławy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1712, położonego u zbiegu granic działek: 972, 967/2 i 27/1, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 1589 do pkt nr 2875. Z pkt nr 2875 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 2874 i 2873 wzdłuż granicy działki 27/1 do pkt nr 1886. W pkt nr 1886 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 1588 wzdłuż granic działek: 929/1 i 926 do pkt nr 136. Z pkt nr 136 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 178, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 925/4 do pkt nr 189. Z pkt nr 189 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr 783 wzdłuż granicy działki 927 do pkt nr 1714. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1713 i 218 do pkt nr 1712, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 202, położonego u zbiegu granic działek 973, 927 i 928/11, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 928/11 do pkt nr 203, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt nr 204. Z pkt nr 204 biegnie w kierunku południowym do pkt nr 270, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt nr: 339 i 334 do pkt nr 333. W pkt nr 333 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 331, 322, 321, 320, 317 i 316 do pkt nr 315 stanowiącego zachodni narożnik działki 973. W pkt nr 315 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 308, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt nr 888. W pkt nr 888 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 423. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 928/10 do pkt nr 777, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do pkt nr 851. W pkt nr 851 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 151 do pkt nr 202, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sędziszów

Obręb ewidencyjny 02, gmina Sędziszów

Granica biegnie od pkt nr 2129, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 452/6, w kierunku północnym przez pkt nr: 2130, 2131, 2119, 2118, 2504, 2117, 2116, 2100, 2099, 2096, 2095, 2092, 2091, 2088, 2087, 2086, 2058, 2057, 2056 do pkt nr 2055. W pkt nr 2055 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 2049, 2048, 2045, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 2906, 2907, 2183, 2182 do pkt nr 2181. W pkt nr 2181 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2180 do pkt nr 2179. W pkt nr 2179 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2178, 2177, 2176, 2175, 1861, 2174, 2173, 2172, 2170, 2169, 2168, 2167 do pkt nr 2166. W pkt nr 2166 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 2215 do pkt nr 3121. W pkt nr 3121 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 3122, 3123, 3124, 2221, 2222, 2111, 3125, 3126, 3127, 2156, 2983, 3129, 2154, 2155, 2143, 2142, 2141, 2985, 1852, 2141, 2140, 2139, 2136, 2137, 2134, 2135, 2132, 2133 do pkt nr 2129, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kielce16)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0005, miasto Kielce

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 690, wspólnego dla działek: 6/345, 5/27 i 6/344, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 6/345 do pkt nr 20. W pkt nr 20 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 6/345, 6/348, 6/352 przez pkt nr: 19, 18, 17, 16, 15 i 14 do pkt nr 13, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 12. Tu załamuje się na południe i dochodzi do pkt nr 11. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki: 6/352 przez pkt nr: 4490 i 65906 do pkt nr 500519. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 500518, w którym załamuje się na zachód, i biegnie południową granicą działki 5/26 przez pkt nr: 5168 i 5167 do pkt nr 102. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 5/26 do pkt nr 100. Stąd biegnie na wschód do pkt nr 101, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 6/345 przez pkt nr: 500514, 500513 i 500512 do pkt nr 690, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 3, wspólnego dla działek: 6/347, 6/346 i 6/265, w kierunku wschodnim do pkt nr 6941. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr p5 do pkt nr 61-545. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr: 6534 i 61-528 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7, 6, 5 i 4 do pkt nr 3, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 317)

Granica biegnie od pkt nr 619, wspólnego dla działek: 5/37, 5/38 i 5/39, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 626, 627 do pkt nr 500519. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5/37 przez pkt nr 500520 do pkt nr 618. W pkt nr 618 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 617, 616 i 615 do pkt nr 602 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 5/37. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 619, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0005, miasto Kielce

Granica biegnie od pkt nr 44909, wspólnego dla działek: 6/287, 6/11 i 6/221, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 44910 i 44911 do pkt nr 604253. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 604252, 604251, 604250, 604249, 604248, 604247, 604246, 604245 i 6180 do pkt nr 61002. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr: 6a, 61003 do pkt nr 9. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 61004, 6906, 6907, 6908, p8, 6909, 18, 20, 22, 44902, 6110, 44903, 6903 do pkt nr 44909, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Piekoszów, gmina Piekoszów

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 1578/286 od pkt nr 8960, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 1578/286 do pkt nr 8961. W pkt nr 8961 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 9818 i 9819 do pkt nr 8498. W pkt nr 8498 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 1578/286 do pkt nr 8582. W pkt nr 8582 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 8583, 8584 i 8585 do pkt nr 8960, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Połaniec18)

Obręb ewidencyjny Brzozowa, gmina Połaniec

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 597 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 233/1 w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 1095, 1175, 1087, 1096, 1100, 1105, 1108, 1112, 1178, 1116, 1126, 1127, 1135, 1142, 1148, 1179, 1156, 1159 i 1164 do pkt nr 1169. W pkt nr 1169 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 1170, 1171, 1172, 1166, 1232 i 1167 do pkt nr 1168 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 249/1. W pkt nr 1168 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 1163, 1158, 1154, 1155, 1145, 1146, 1147, 1141, 1134, 1130, 1131, 1124, 1125, 1115, 1086, 1084, 1083, 1082, 1080, 1074 i 1075 do pkt nr 354. W pkt nr 354 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 178/1, 185/3 i 233/1 przez pkt nr: 353, 356 i 408 do pkt nr 597, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 581 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 227/4 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 576, 575, 561, 557, 553, 493, 546, 535, 529, 523, 517, 511, 506, 491, 827, 828, 819, 820, 829, 830, 831 i 832 do pkt nr 821. W pkt nr 821 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 822. W pkt nr 822 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 693/2 przez pkt nr 823 do pkt nr 824. W pkt nr 824 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 833, 834, 835, 826, 610, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 i 915 do pkt nr 897. W pkt nr 897 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 581, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 866 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 147/5 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 129. W pkt nr 129 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 1203. W pkt nr 1203 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 1202 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 147/4. W pkt nr 1202 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 1201. W pkt nr 1201 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 864. W pkt nr 864 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 863 i 894 do pkt nr 862. W pkt nr 862 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 895, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 874, 906, 907, 908, 909, 910 i 911 do pkt nr 873. W pkt nr 873 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 912, 913 i 914 do pkt nr 872 stanowiącego północny narożnik działki 229/2. W pkt nr 872 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 871. W pkt nr 871 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 229/2 przez pkt nr: 143 i 586 do pkt nr 870. W pkt nr 870 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 875, 876, 869, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 868, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 i 893 do pkt nr 867 stanowiącego południowy narożnik działki 147/5. W pkt nr 867 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 866, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 1180 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 175/4 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 337 do pkt nr 842. W pkt nr 842 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 841, 861, 860, 840 i 932 do pkt nr 839. W pkt nr 839 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844 i 843 do pkt nr 838 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 155/4. W pkt nr 838 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 837. W pkt nr 837 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182 i 1181 do pkt nr 1180, od którego rozpoczęto opis.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 832, z 2001 r. Nr 31, poz. 354 i Nr 107, poz. 1176, z 2002 r. Nr 64, poz. 587, z 2003 r. Nr 218, poz. 2143 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 697.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 374), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 977), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 164 i Nr 189, poz. 1352 oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 887), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

5) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 34), które weszło w życie z dniem 30 stycznia 2010 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 405), które weszło w życie z dniem 31 marca 2009 r.

8) Skreślony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7; dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1301), które weszło w życie z dniem 15 października 2011 r.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 1703), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2011 r.

14) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »