REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 90

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297),

2) ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160),

3) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2014 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 77 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297), który stanowi:

„Art. 77. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) art. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

Marszałek Sejmu: R. Sikorski

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 90)

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b)1) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f)2) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g)3) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h)3) dzień Bożego Ciała,

i)4) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k)5) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l)6) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m)6) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

2) Dodana przez art. 3 lit. a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160), która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 1990 r.

3) Oznaczenie litery nadane przez art. 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297), która weszła w życie z dniem 23 maja 1989 r.

5) Dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

6) Oznaczenie litery nadane przez art. 74 ust. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 19 stycznia 1951 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
  • Data wejścia w życie: 2015-01-19
  • Data obowiązywania: 2020-04-18
  • Dokument traci ważność: 2020-11-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA