| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rodzaje i normy uzbrojenia]

1. Żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są wyposażani w uzbrojenie z uwzględnieniem wykonywanych zadań, specyfiki zajmowanego stanowiska etatowego oraz szczególnych warunków służby zgodnie z rodzajami i normami uzbrojenia.

2. Rodzaje i normy uzbrojenia oraz szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania przez żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego określają, odrębnie dla SKW i SWW, przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822).

§ 2. [Rodzaje etatowego uzbrojenia]

Rodzaje i normy uzbrojenia określają rodzaje etatowego uzbrojenia dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 3. [Rodzaje i normy uzbrojenia w zależności od stopnia]

1. Rodzaje i normy uzbrojenia dla oficerów zawodowych i kandydatów na oficerów w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Rodzaje i normy uzbrojenia dla podoficerów zawodowych i kandydatów na podoficerów w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Rodzaje i normy uzbrojenia dla szeregowych zawodowych i kandydatów na szeregowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 142, poz. 832), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1. [RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA OFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA OFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 stycznia 2015 r. (poz. 147)

Załącznik nr 1

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA OFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA OFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj uzbrojenia

pistolet wojskowy

pistolet maszynowy/subkarabinek**

karabinek

1

Stanowiska w dowództwach: brygady, bazy, pułku – z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt 2 i 7

1

-

1***

2

Stanowiska w dowództwach: brygady kawalerii powietrznej, brygady powietrznodesantowej

1

-

1

3

Stanowiska w batalionie, dywizjonie, grupie, eskadrze, kluczu, kompanii, baterii, szwadronie, grupie rozpoznania osobowego, plutonie [w tym w załogach BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego) oraz w pododdziałach rozpoznawczych w załogach transporterów/samochodów opancerzonych] – z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt 4, 5, 6, 7 i 9

1

-

1

4

Stanowiska w załogach czołgu

1

1

-

5

Stanowiska w załogach: transportera/samochodu opancerzonego, armaty/haubicy samobieżnej, samobieżnej opancerzonej armaty/wyrzutni przeciwlotniczej

1

-

-

6

Stanowiska w załogach: okrętów, statków powietrznych

1

-

-

7

Stanowiska korpusu osobowego medycznego

1

-

-

8

Stanowiska korpusu osobowego duszpasterstwa

-

-

-

9

Żołnierz pełniący służbę kandydacką****

-

1

1

10

Pozostałe stanowiska

1

-

-

 

Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora SpW (sprzętu wojskowego).

*** Dodatkowe uzbrojenie na czas wojny.

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).

Załącznik 2. [RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA PODOFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 2

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA PODOFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj uzbrojenia

pistolet wojskowy

pistolet maszynowy/subkarabinek**

karabinek

karabin wyborowy

1

Stanowiska w dowództwach: brygady, bazy, pułku – z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt 2 i 6

1

-

1***

-

2

Stanowiska w dowództwach: brygady kawalerii powietrznej, brygady powietrznodesantowej

1

-

1

-

3

Stanowiska w batalionie, dywizjonie, grupie, eskadrze, kluczu, kompanii, baterii, szwadronie, grupie rozpoznania osobowego, plutonie, drużynie, załodze, działonie, obsłudze, sekcji z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt 4, 5, 6, 7 i 8

1

-

1

-

4

Stanowiska w załogach: BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego), czołgu, ciągnika pancernego

1

1

-

-

5

Stanowiska w załogach: okrętów, statków powietrznych

1

-

-

-

6

Stanowiska korpusu osobowego medycznego

1

-

-

-

7

Strzelec wyborowy

1

-

1

1

8

Żołnierz pełniący służbę kandydacką****

-

1

1

-

9

Pozostałe stanowiska

1

-

1***

-

 

Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora SpW (sprzętu wojskowego).

*** Dodatkowe uzbrojenie na czas wojny.

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).

Załącznik 3. [RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 3

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj uzbrojenia

pistolet wojskowy**

pistolet

maszynowy/

subkarabinek***

karabinek

karabin wyborowy

karabin maszynowy

granatnik ppanc

granatnik automatyczny

1

Stanowiska w załogach okrętów, działonowy, działonowy operator, operator, ładowniczy, obsługa, kierowca: czołgu, ciągnika pancernego, BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego), transportera/samochodu opancerzonego, armaty/haubicy samobieżnej, samobieżnej opancerzonej armaty/wyrzutni przeciwlotniczej oraz obsługa przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego

-

1

-

-

-

-

-

2

Celowniczy karabinu maszynowego

-

-

-

-

1

-

-

3

Celowniczy granatnika przeciwpancernego

-

1

-

-

-

1

-

4

Celowniczy granatnika automatycznego

 

1

-

-

-

-

1

5

Strzelec wyborowy

1

-

1

1

-

-

-

6

Kierowca samochodu osobowego

-

1

-

-

-

-

-

7

Stanowiska korpusu osobowego medycznego

-

1

-

-

-

-

-

8

Żołnierz pełniący służbę kandydacką****

-

1

1

-

-

-

-

9

Pozostałe stanowiska

-

-

1

-

-

-

-

 

Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** Stanowi dodatkowe wyposażenie szeregowych: w sekcjach dalekiego rozpoznania i w Żandarmerii Wojskowej.

*** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora SpW (sprzętu wojskowego).

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »