reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Organy upoważnione do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych]

Upoważnia się:

1) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) technika awionika,

b) technika mechanika lotniczego;

2) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) automatyka,

b) dróżnika przejazdowego,

c) dyżurnego ruchu,

d) kierownika pociągu,

e) manewrowego,

f) maszynisty,

g) nastawniczego,

h) pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych,

i) prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe,

j) rewidenta taboru,

k) toromistrza,

l) ustawiacza;

3) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego, do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodu prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe, w przypadku gdy wykonywanie zawodu związane jest z obsługą elementów i urządzeń, w stosunku do których wymagane są uprawnienia wynikające z art. 22 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.3));

4) dyrektorów urzędów morskich do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) kucharza okrętowego,

b) oficera mechanika w żegludze krajowej,

c) pilota morskiego,

d) rybaka rybołówstwa morskiego,

e) starszego rybaka rybołówstwa morskiego,

f) szypra 1 klasy żeglugi krajowej,

g) szypra 2 klasy żeglugi krajowej,

h) szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego,

i) szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego,

j) szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego;

5) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) kierownika prac podwodnych:

– I klasy,

– II klasy,

– III klasy,

b) nurka:

– I klasy,

– II klasy,

– III klasy,

– saturowanego,

c) operatora systemów nurkowych;

6) dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) bosmana żeglugi śródlądowej,

b) marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej,

c) marynarza żeglugi śródlądowej,

d) mechanika statkowego żeglugi śródlądowej,

e) motorzysty żeglugi śródlądowej,

f) przewoźnika żeglugi śródlądowej,

g) starszego marynarza żeglugi śródlądowej,

h) stermotorzysty żeglugi śródlądowej,

i) sternika żeglugi śródlądowej,

j) szypra żeglugi śródlądowej;

7) Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów,

b) konserwatora kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,

c) konserwatora specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,

d) maszynisty kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,

e) maszynisty obsługującego urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

f) maszynisty (obsługującego) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 102, poz. 590) w zakresie § 1 pkt 2–8.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 496, 829, 915, 932 i 1533.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 822.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama