reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w odniesieniu do kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy.

§ 2. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim]

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3.

§ 3. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym]

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0.

§ 4. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów niesłyszących]

W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,8.

§ 5. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów słabosłyszących]

W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3.

§ 6. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów z autyzmem]

W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,4;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6.

§ 7. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów słabowidzących]

1. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,3.

2. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 8.

§ 8. [Wysokość wskaźnika w przypadku uczniów niewidomych]

1. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,6;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,8.

2. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a, dla kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 20.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama