| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 1137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłat za zakwaterowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1, i biwakowanie, o którym mowa w § 5, oblicza się na podstawie średnich rocznych kosztów utrzymania danej nieruchomości.”,

b) uchyla się ust 3;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Zakwaterowanie żołnierzy wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i członków ich personelu cywilnego wydzielonych do wzmocnienia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej realizowane jest w formie:

1) zakwaterowania zbiorowego na zasadach jak dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1));

2) zakwaterowania biwakowego na poligonach na zasadach jak podczas szkolenia poligonowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2014 r. poz. 930.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »