| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 95, poz. 842);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718);

4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749);

5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422);

6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683);

7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 30, poz. 199);

8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712);

9) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422);

10) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648);

11) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 124);

12) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 1621);

13) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 71).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 95, poz. 842), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2002 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach w brzmieniu dotychczasowym określonym w załącznikach nr 3, 7, 10, 13, 31, 52, 59, 64, 65 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach według wzorów określonych w dotychczasowym brzmieniu załączników nr 24, 27, 28, 29 i 34 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1) § 1 pkt 1 lit. b w zakresie wzorów formularzy wniosków określonych w załącznikach nr 70, 71, 73 i 74 do rozporządzenia,

2) § 1 pkt 2 lit. b w zakresie formularzy wniosków oznaczonych symbolami KRS-W21, KRS-Z21, KRS-W-OPP i KRS-Z-OPP,

3) § 1 pkt 3 w zakresie załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia,

4) § 1 pkt 5 w zakresie załączników nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego rozporządzenia

– wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach w brzmieniu dotychczasowym określonym w załącznikach nr 4, 17 i 38 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w zakresie nieobejmującym wpisywania danych dotyczących wysokości kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 30, poz. 199), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

11) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 124), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

12) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 1621), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.”;

13) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 71), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31 marca 2015 r. (poz. 724)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy:

1) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, oznaczony symbolem KRS-W1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-W2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oznaczony symbolem KRS-W3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-W4, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia, oznaczony symbolem KRS-W5, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)2) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-W7, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)3) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-W8, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą, oznaczony symbolem KRS-W9, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)4) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-W10, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) (uchylony);5)

12) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-W20, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)6) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-W22, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D1, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, oznaczony symbolem KRS-Z1, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z2, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z3, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia, oznaczony symbolem KRS-Z5, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19)7) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa, oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-Z7, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21)8) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-Z8, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22)9) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-Z10, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) (uchylony);10)

24) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-Z20, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25)11) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-Z22, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczony symbolem KRS-Z30, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS, oznaczony symbolem KRS-Z40, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność, oznaczony symbolem KRS-Z41, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana, oznaczony symbolem KRS-Z42, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) (uchylony);12)

31) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie, oznaczony symbolem KRS-Z61, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny (zarząd przymusowy) powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, oznaczony symbolem KRS-Z63, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) (uchylony);13)

34) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe, oznaczony symbolem KRS-Z67, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) wzór formularza wniosku o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D2, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) (uchylony);14)

37) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-X1, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia;

38) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczony symbolem KRS-X2, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia;

39) wzór formularza wniosku o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D3, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia;

40)15) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-WA, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia;

41) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-WB, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia;

42) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki komandytowej, oznaczony symbolem KRS-WC, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia;

43) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – partnerzy, oznaczony symbolem KRS-WD, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia;

44) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-WE, stanowiący załącznik nr 44 do rozporządzenia;

45)16) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – założyciele, oznaczony symbolem KRS-WF, stanowiący załącznik nr 45 do rozporządzenia;

46) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – emisje akcji, oznaczony symbolem KRS-WG, stanowiący załącznik nr 46 do rozporządzenia;

47)17) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – sposób powstania podmiotu, oznaczony symbolem KRS-WH, stanowiący załącznik nr 47 do rozporządzenia;

48) (uchylony);18)

49) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-WJ, stanowiący załącznik nr 49 do rozporządzenia;

50)19) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-WK, stanowiący załącznik nr 50 do rozporządzenia;

51)20) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do rozporządzenia;

52) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności, oznaczony symbolem KRS-WM, stanowiący załącznik nr 52 do rozporządzenia;

53) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-ZA, stanowiący załącznik nr 53 do rozporządzenia;

54) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZB, stanowiący załącznik nr 54 do rozporządzenia;

55) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki komandytowej, oznaczony symbolem KRS-ZC, stanowiący załącznik nr 55 do rozporządzenia;

56) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – partnerzy, oznaczony symbolem KRS-ZD, stanowiący załącznik nr 56 do rozporządzenia;

57) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-ZE, stanowiący załącznik nr 57 do rozporządzenia;

58) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZF, stanowiący załącznik nr 58 do rozporządzenia;

59) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – połączenie, podział spółki, oznaczony symbolem KRS-ZH, stanowiący załącznik nr 59 do rozporządzenia;

60) (uchylony);18)

61) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-ZJ, stanowiący załącznik nr 61 do rozporządzenia;

62) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-ZK, stanowiący załącznik nr 62 do rozporządzenia;

63)21) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia;

64) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – przedmiot działalności, oznaczony symbolem KRS-ZM, stanowiący załącznik nr 64 do rozporządzenia;

65) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczony symbolem KRS-ZN, stanowiący załącznik nr 65 do rozporządzenia;

66) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – połączenie, podział, przekształcenie, oznaczony symbolem KRS-ZS, stanowiący załącznik nr 66 do rozporządzenia;

67)22) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, oznaczony symbolem KRS-ZY, stanowiący załącznik nr 67 do rozporządzenia;

68) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciele, oznaczony symbolem KRS-ZP, stanowiący załącznik nr 68 do rozporządzenia;

69) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego, oznaczony symbolem KRS-ZR, stanowiący załącznik nr 69 do rozporządzenia;

70)23) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W21, stanowiący załącznik nr 70 do rozporządzenia;

71)24) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z21, stanowiący załącznik nr 71 do rozporządzenia;

72)25) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze, oznaczony symbolem KRS-Z68, stanowiący załącznik nr 72 do rozporządzenia;

73)25) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W-OPP, stanowiący załącznik nr 73 do rozporządzenia;

74)25) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z-OPP, stanowiący załącznik nr 74 do rozporządzenia;

75)26) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-W12, stanowiący załącznik nr 75 do rozporządzenia;

76)26) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-Z12, stanowiący załącznik nr 76 do rozporządzenia;

77)26) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-W13, stanowiący załącznik nr 77 do rozporządzenia;

78)26) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-Z13, stanowiący załącznik nr 78 do rozporządzenia;

79)26) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WK1, stanowiący załącznik nr 79 do rozporządzenia;

80)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZK1, stanowiący załącznik nr 80 do rozporządzenia;

81)26) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WU, stanowiący załącznik nr 81 do rozporządzenia;

82)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZU, stanowiący załącznik nr 82 do rozporządzenia;

83)26) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-WI, stanowiący załącznik nr 83 do rozporządzenia;

84)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – dyrektorzy wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-ZI, stanowiący załącznik nr 84 do rozporządzenia;

85)27) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska, oznaczony symbolem KRS-W14, stanowiący załącznik nr 85 do rozporządzenia;

86)27) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska, oznaczony symbolem KRS-Z14, stanowiący załącznik nr 86 do rozporządzenia;

87)27) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – udziały spółdzielni europejskiej, oznaczony symbolem KRS-WO, stanowiący załącznik nr 87 do rozporządzenia;

88)28) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, oznaczony symbolem KRS-Z62, stanowiący załącznik nr 88 do rozporządzenia.

§ 2. Formularze, o których mowa w § 1, drukowane są w następujących kolorach:

1)29) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 75 i 77 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U;

2)30) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 5, 6, 8 i 85 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 312 U;

3) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 10 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 314 U;

4) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 9, 12 i 13 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U;

5) (uchylony);31)

6)32) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 15, 16 i 76 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 333 U;

7)33) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 17 i 78 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE Green U;

8)34) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 18, 19, 21 i 86 drukowane są w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 360 U;

9) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 20 i 22 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 341 U;

10) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 24 i 25 drukowane są w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 363 U;

11) (uchylony);35)

12) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 drukowany jest w kolorze czarnym;

13) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 27, 28 i 29 drukowane są w kolorze czerwonym o symbolu PANTONE Red 032 U;

14)36) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 31 i 32 drukowane są w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 242 U;

15)36) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 34 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 233 U;

16) (uchylony);37)

17) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 37 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 498 U;

18) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 38 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 491 U;

19) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE Orange 021 U;

20) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 35 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE 144 U;

21) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 39 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE 1375 U;

22)38) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki o numerach od 40 do 52 oraz o numerze 87 drukowane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE 444 U;

23)39) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia drukowane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U;

24)40) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 68, 69 i 88 drukowane są w kolorze czarnym;

25)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 70 drukowany jest w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 274 U;

26)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 71 drukowany jest w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE 357 U;

27)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 72 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 233 U;

28)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 73 drukowany jest w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE 444 U;

29)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 74 drukowany jest w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Grey 9 U.

§ 3. 1. Urzędowe formularze wymienione w § 1 udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

2.42) Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z30, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA, KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA, KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZN, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.

§ 4. 1.43) Urzędowe formularze są udostępniane zainteresowanym za pośrednictwem wyznaczonych pracowników lub przez wyłożenie w siedzibach podmiotów wymienionych w § 3.

2.44) Dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach udostępnionych za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przepisu § 2 nie stosuje się.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 11, 23 i 36, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2000 r.

Załącznik nr 145)

KRS-W1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 245)

KRS-W2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 345)

KRS-W3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 445)

KRS-W4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 545)

KRS-W5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 645)

KRS-W6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 745)

KRS-W7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 845)

KRS-W8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 945)

KRS-W9

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1045)

KRS-W10

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

(uchylony)46)

Załącznik nr 1247)

KRS-W20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1348)

KRS-W22

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1449)

KRS-D1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1550)

KRS-Z1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1650)

KRS-Z2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1750)

KRS-Z3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1850)

KRS-Z5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1950)

KRS-Z6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2050)

KRS-Z7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2150)

KRS-Z8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2250)

KRS-Z10

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 23

(uchylony)46)

Załącznik nr 2451)

KRS-Z20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2552)

KRS-Z22

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2652)

KRS-Z30

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2753)

KRS-Z40

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2854)

KRS-Z41

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2954)

KRS-Z42

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 30

(uchylony)55)

Załącznik nr 3156)

KRS-Z61

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3257)

KRS-Z63

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 33

(uchylony)58)

Załącznik nr 3459)

KRS-Z67

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3560)

KRS-D2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 36

(uchylony)46)

Załącznik nr 3761)

KRS-X1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3861)

KRS-X2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3961)

KRS-D3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4051)

KRS-WA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4162)

KRS-WB

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4262)

KRS-WC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4362)

KRS-WD

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4451)

KRS-WE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4551)

KRS-WF

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 46

KRS-WG

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4763)

KRS-WH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 48

(uchylony)64)

Załącznik nr 49

KRS-WJ

infoRgrafika

Załącznik nr 5051)

KRS-WK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5165)

KRS-WL

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5263)

KRS-WM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 53

KRS-ZA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5462)

KRS-ZB

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5562)

KRS-ZC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5662)

KRS-ZD

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5751)

KRS-ZE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 58

KRS-ZF

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5966)

KRS-ZH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 60

(uchylony)64)

Załącznik nr 61

KRS-ZJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 62

KRS-ZK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6365)

KRS-ZL

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6463)

KRS-ZM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6567)

KRS-ZN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 66

KRS-ZS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6768)

KRS-ZY

infoRgrafika

Załącznik nr 68

KRS-ZP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 69

KRS-ZR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7069)

KRS-W21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7170)

KRS-Z21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7271)

KRS-Z68

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7372)

KRS-W-OPP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7472)

KRS-Z-OPP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7573)

KRS-W12

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7673)

KRS-Z12

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7773)

KRS-W13

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7873)

KRS-Z13

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7974)

KRS-WK1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8074)

KRS-ZK1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8174)

KRS-WU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8274)

KRS-ZU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8374)

KRS-WI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8474)

KRS-ZI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8575)

KRS-W14

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8675)

KRS-Z14

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8776)

KRS-WO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8877)

KRS-Z62

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1161, 1306 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 4 i 238.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2003 r.

13) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

18) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 95, poz. 842), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2002 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

24) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

25) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

26) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718), które weszło w życie z dniem 27 maja 2005 r.

27) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

28) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 30, poz. 199), które weszło w życie z dniem 12 marca 2009 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.

31) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.

35) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

37) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

41) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

43) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

44) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 71), które weszło w życie z dniem 15 stycznia 2015 r.

46) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26. 

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 1621), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

55) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

57) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2007 r.

58) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 57.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 47.

64) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

66) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

68) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 57.

69) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 47.

70) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

71) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 57.

72) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

73) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26; w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

74) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

75) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.

76) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.

77) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »