| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 714), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 726).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 726), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2014 r.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 maja 2015 r. (poz. 760)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Krakowski Park Technologiczny ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912, z późn. zm.1)), zwany dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 707,7833 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Skawina, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów i Zator.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Podstrefa Kraków-Podgórze

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 35 i 38, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 73, 74 i 75, wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 74 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 74. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie granicą działek nr: 74 i 205 do punktu 3, położonego na granicy obrębów nr 35 i 38. Stąd biegnie na wschód przez działkę nr 4 do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 4. Z punktu 4 biegnie wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 4 oraz południowej granicy działki nr 5 do punktu 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 5 i 6 (obręb nr 35) i działki nr 168 (obręb nr 38). Z punktu nr 5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 168, 169, 171/2, 172/2 i 207/4 do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 9/3 (obręb nr 35). Z punktu 6 biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 10, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 9/4, 8/12 i 8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 8/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 8/10, 8/12 i 8/11 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 8/11, 9/5 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 9/1 dochodzi do punktu 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 30/13, 10, 9/1 i 30/11. Następnie biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 30/11, a następnie północno-zachodnich granic działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i 37/3 do punktu 10. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i 35/10 do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i 30/13 dochodzi do punktu 12, będącego południowym narożnikiem działki nr 30/13. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 30/13 i 29/5 do punktu 13, w którym skręca na południe, i biegnie początkowo wschodnią, a następnie południową granicą działki nr 13/5, i dalej jej przedłużeniem przez działki nr: 14/10 i 14/12 do punktu 14, znajdującego się na południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12. Z punktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do punktu 15, położonego na granicy działki nr 176 (obręb nr 38). Dalej biegnie południowo-wschodnią i południową granicą działki nr 176 do punktu 16, a następnie przez działkę nr 205 do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 158. Z punktu 17 biegnie na zachód południową granicą działki nr 158, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 158 do punktu 17A. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez działkę nr 157 do punktu 18, położonego na zachodniej granicy działki nr 157. Z punktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr 157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr 195, w miejscu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 157. W punkcie 19 skręca na wschód i biegnie przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i 75 do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr 75. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 75 do punktu 21. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i 86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr 86. Dalej biegnie na północny wschód zachodnią granicą działki nr 86 do punktu 23, a następnie skręca na wschód i północnymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2 do punktu 24. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do wschodniej granicy działki nr 81/2, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie wschodnią, a następnie północną granicą działki nr 81/2 oraz północną granicą działki nr 75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 10 i 134/4 (obręb nr 35) tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 6-25-26-27-28-29-30-9.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 9/9, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Surzyckiego, północną granicą działek nr: 9/9, 9/5, 9/10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 i 10/7 do punktu 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 10/7 i 10/8 wzdłuż ul. Brandla do punktu 3, położonego u zbiegu wschodniej i południowej granicy działki nr 10/8. Z punktu 3 biegnie wzdłuż ul. Obrońców Modlina w kierunku zachodnim, południową granicą działek nr: 10/8, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2 i 10/1 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 10/1 dochodzi do punktu 5, znajdującego się u zbiegu z południową granicą działki nr 9/10. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działek nr: 9/10, 9/9 do punktu 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki nr 9/9 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 322/9, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 2 (granica z ul. Wadowicką), będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 322/9. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 3. W punkcie 3, będącym północno-wschodnim narożnikiem działki nr 322/9, skręca na południowy zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 322/9 do punktu 4, położonego na południowo-wschodniej granicy działki nr 322/9. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 54)

Obręb ewidencyjny nr 9, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 224/7, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 224/7 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 224/7. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 224/7 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3, będącym południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 224/7, skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 224/7 przez punkty 4 i 5 do punktu 6, położonego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 224/7. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 224/7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Śródmieście

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/34, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/34, 21/61, 21/94, 21/93, 21/92, 21/39 i 21/41 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 21/55, 21/134, 21/133 i 21/124 do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnimi granicami działek nr: 21/124, 21/121, 21/120, 21/86 i 21/84 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/84, 21/78, 21/77 dochodzi do punktu 5, a następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 21/77 i 21/4 do punktu 6. Z punktu 6 do punktu 7, położonych przy al. gen. Bora-Komorowskiego, granica biegnie na wschód, północnymi granicami działek nr: 21/4 i 21/77. W punkcie 7 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 21/77 i 21/78 do punktu 8. Z punktu 8 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 21/78 przez punkty: 9 i 10 do punktu 11, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 12, a następnie biegnie przez punkty: 13, 14, 15 i wraca przez punkt 12 do punktu 11 (punkty: 12, 13, 14 i 15 stanowią narożne punkty graniczne działki nr 21/9). Z punktu 11 granica biegnie na południe, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/140 przez punkt 16 do punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/135. W punkcie 17 skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 21/135 biegnie do punktu 18, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 21/135. W punkcie 18 granica skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 21/135, 21/131, 21/130, 21/128, 21/139 dochodzi do punktu 19 (południowo-wschodni narożnik działki nr 21/139), gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21/139 do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/139. W punkcie 20 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/78 do punktu 21. W punkcie 21, będącym miejscem przecięcia wschodniej granicy działki nr 21/78 z przedłużeniem południowej granicy działki nr 21/34, skręca na zachód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku wschodnim do punktu 2 wzdłuż północnych granic działek nr: 21/37 i 21/38 (punkty te położone są przy al. gen. Bora-Komorowskiego). W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/38 do punktu 3. Z punktu 3 do punktu 4 biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 21/38 i 21/37. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/37 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 296/8, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 296/8 do punktu 2 (granica z ul. Bronowicką). W punkcie 2 skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działek nr: 296/8 i 296/25 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 296/25 do punktu 4, a następnie południową granicą działki nr 296/8 i południowo-wschodnią granicą działki nr 296/21 do punktu 5. W punkcie 5 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 296/21 do punktu 6. Od punktu 6 granica biegnie zachodnimi granicami działek nr: 296/21 i 296/8 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 51, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16/4, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 16/4 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 16/4. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 16/4 przez punkty 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Nowa Huta

Obręb ewidencyjny nr 20, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/210, w kierunku północnym granicami działek nr: 1/210 i 1/211 do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/211. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/211 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 1/206 do punktu 4. Z punktu 4 biegnie na wschód granicami działek nr: 1/206, 1/207 i 1/156 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/156, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 6, w którym skręca na zachód, i południową granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 7. Tu skręca na północ i granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1/211. Z punktu 8 biegnie na zachód granicą działki nr 1/211 przez punkty: 9, 10, 11 i 12 do punktu 13, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/210, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/210 dochodzi do punktu 14, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1/210. W punkcie 14 skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/210 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zabierzów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 do punktu 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/39. Od punktu 8 biegnie północną granicą działki nr 14/39 do punktu 9 (północno-wschodni narożnik działki nr 14/39), gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 14/39 i 14/40 biegnie do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 14/40. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/40 dochodzi do punktu 11. Z punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/40, biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 14/40 i 14/39 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 7. Tu skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i 14/37 do punktu 12. W punkcie 12 skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 13, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 13 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 14, gdzie skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zabierzów, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1106/1, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1106/1, 1107 i 1108 przez punkty: 2, 3, 4 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1108. W punkcie 5 skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1108 dochodzi do punktu 6, gdzie skręca na zachód, i granicą działki nr 1108 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1108. Z punktu 7 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1106/1 do punktu 8, a następnie granicą działki nr 1106/1 na zachód do punktu 9, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 1106/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tarnów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/125, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1/125, 1/128, 1/129 i 1/146 do punktu 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/146. Z punktu 2 granica biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1/146 do punktu 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/146 i 1/145 do punktu 4. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/145 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1/128 do punktu 6 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1/128, 1/127, 1/126 i 1/125 do punktu 1, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/268 do punktu 7. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/123 dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek nr: 1/123 i 1/122 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/122 dochodzi do punktu 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/122 i 1/123 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/131, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 1/131, 1/132, 1/133 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 1/133, 1/136, 1/141 i 1/142 dochodzi do punktu 3. Od punktu 3 do punktu 4 biegnie południową granicą działki nr 1/142. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1/142 i 1/141 do punktu 5, a następnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1/139, do punktu 6. Z punktu 6 biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1/139, 1/138, 1/134 i 1/131 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/256, w kierunku południowym granicami działek nr: 1/256, 1/257, 1/258 i 1/259 do punktu 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. Z punktu 2 biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1/259, 1/256 i 1/261 do punktu 3, gdzie skręca na północny wschód, i wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/261 dochodzi do punktu 4. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i granicami działek nr: 1/261 i 1/256 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 139/16, na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 139/16 do punktu 2. Tu skręca na północ i biegnie po wschodniej granicy działki nr 139/15 do punktu 3. W punkcie 3 granica skręca na wschód i biegnie po północnej granicy działki nr 139/14 do punktu 4, a następnie skręca na północ do punktu 5, usytuowanego w narożniku ogrodzenia wewnętrznego. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 139/14 do punktu 6. W punkcie 6 skręca na południe i biegnie do przecięcia tej linii granicznej z istniejącą ścianą hali wannowej do punktu 7. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie po ścianie hali do punktu 8, znajdującego się na przecięciu przedłużeń ściany wschodniej i północnej hali wannowej, gdzie skręca na południe, i biegnie po wschodniej ścianie hali wannowej i dalej po jej przedłużeniu do punktu 9. W punkcie 9 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 139/12 do punktu 10, gdzie skręca na południe do punktu 11, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/12. Tu granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowego ogrodzenia Huty Szkła Gospodarczego do punktu 12, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 139/16, następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 139/16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 81/1, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 81/1, 82/1, 81/3, 81/4, 83, 85, 81/10 i 86 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 86. W punkcie 17 granica skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 86 biegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 86, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82/1 i 82/2 biegnie przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 82/2. Od punktu 31 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 82/2, 82/1 i 81/1 przez punkty: 32, 33, 34, 35 i 36 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 79, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 330/6, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 330/6 i 330/4 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 330/4. W punkcie 5 granica skręca na południe i wzdłuż wschodnich granic działek nr: 330/4, 330/6, 330/7, 326/2, 331 i 103/1 biegnie przez punkty: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 103/1. Od punktu 16 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 103/1, 331 i 326/2 przez punkty: 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do punktu 23, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 326/2. Od punktu 23 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 326/2, 326/3 i 330/6 przez punkty: 24 i 25 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręby ewidencyjne nr: 199 i 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/86, w kierunku wschodnim do punktu 2 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 347/14. Tu skręca na północ i biegnie granicą działki nr 347/14 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 347/14. Stąd biegnie granicą działki nr 347/14 na wschód do punktu 6, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 347/14 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 347/14. Z punktu 12 granica biegnie na wschód przez punkty: 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu 18, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/86. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 19, 20, 21, 22 dochodzi do punktu 23. Stąd biegnie na wschód do punktu 24, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 25, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 26. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 27, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez punkt 28 dochodzi do punktu 29. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 30, z którego biegnie na zachód do punktu 31. Stąd biegnie na południe przez punkty: 32, 33 i 34 do punktu 35, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/66. W punkcie 35 skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/66 dochodzi do punktu 36, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/66. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 37, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu 38. Stąd biegnie na północ przez punkty: 39, 40, 41 do punktu 42, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 43. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 44, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 45. Stąd biegnie na północ przez punkty: 46, 47 do punktu 48. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 49 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 1/86 dochodzi do punktu 51 będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/86 przez punkt 52 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny nr 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/64, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 1/64 i 1/63 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/63. W punkcie 3 skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/63 dochodzi do punktu 4, a następnie skręca na zachód i granicami działek nr: 1/63 i 1/64 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1/64. Tu skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/64 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 95)

Obręb ewidencyjny nr 203, miasto Tarnów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 1, położonego na granicy działek nr 1/46 i 1/22, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/22 do punktu 2, w którym skręca na południe, i granicą działki nr 1/46 dochodzi do punktu 3, położonego na granicy działek nr: 1/46 i 1/45. Z punktu 3 biegnie na zachód granicą działki nr 1/46 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/46, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/46 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/53 i 1/22, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/22 do punktu 6, w którym skręca na południe, i granicą działki nr 1/22 dochodzi do punktu 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/22, 1/256 i 1/53. Z punktu 7 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1/256 do punktu 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/256, 1/22 i 1/53, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 9, położonego na granicy działek nr: 1/47 i 1/22, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1/47, 1/252 i 1/253 do punktu 10, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/253, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 1/253 dochodzi do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/253. Z punktu 11 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 1/253 i 1/251 do punktu 12, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/251, a następnie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1/251 i 1/47 dochodzi do punktu 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 13, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/259, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/259 do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/259, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 1/259 dochodzi do punktu 15, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. Z punktu 15 biegnie na północny zachód granicą działki nr 1/259 do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/259, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/259 dochodzi do punktu 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu 17, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/49, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/49 do punktu 18, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/49, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/49 dochodzi do punktu 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/49. Od punktu 19 biegnie na zachód granicą działki nr 1/49 do punktu 20, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/49, a następnie skręca na północ i granicą działki nr 1/49 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/79, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1/79 i 1/80 do punktu 22, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/80, gdzie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 1/80 i 1/81 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/81. Z punktu 23 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 1/81 i 1/79 do punktu 24, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/79, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/79 dochodzi do punktu 21, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie od punktu 25, położonego u zbiegu granic działek nr 1/82, 1/73 i 1/63, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 1/73 do punktu 26, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/82, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/82 dochodzi do punktu 27. Z punktu 27 biegnie na zachód granicą działki nr 1/82 do punktu 28, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/82, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/82 dochodzi do punktu 25, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 105)

Obręb ewidencyjny nr 208, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/33, 4/62 i 4/78, w kierunku wschodnim do punktu 2, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/16 do punktu 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/63. Z punktu 3 biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 4/63, 4/66 i 4/65 przez punkt 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 4/65, gdzie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 4/65 i 4/64 dochodzi do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 4/64. Z punktu 6 granica biegnie na południe przez działkę nr 4/19 do punktu 7, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu 8, położonego na zachodniej granicy działki nr 4/19, a następnie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 4/19 i 4/62 oznaczonymi punktami 9 i 10 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Niepołomice

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12 (obręb Podłęże), w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice, do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 (obręb Podłęże) i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2 (obręb Niepołomice). Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 1477/2 do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1477/2. W punkcie 3 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1476/1 i 1476/2 do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1477/1. Następnie skręca na północny wschód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1470. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 6, znajdującego się we wschodnim narożniku działki nr 2637. W punkcie 6 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu granic działek nr: 2646 i 2688 (obręb Niepołomice) z działką nr 116/1 (obręb Podłęże). Dalej granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 116/2, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 (droga gminna) do punktu 9 i dalej wzdłuż granicy działki nr 13 (droga gminna) do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 12, do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 3, usytuowanego na południowej granicy działki nr 1476/1, w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1476/1 do punktu 20, następnie skręca na północ i wschodnimi granicami działek nr: 1476/1, 1469/1 i 1468/2 dochodzi do punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1468/2, przy ul. Grabskiej. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1470. W punkcie 5 skręca na południowy zachód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 4, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, początkowo na południe wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2852/2, 2852/3, 2852/1, a następnie na zachód, wzdłuż południowych granic działek nr: 2852/1, 2851/2, 2851/3, 2851/1, 2850, 2849, 2844, 2843, 2842 i 2841 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2840. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2840, 2839, 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2825. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 6, a następnie w kierunku północnym, wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Z punktu 7 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2646 do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2700. Z punktu 8 biegnie początkowo na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2701, a następnie na wschód południowymi granicami działek nr: 2700 i 2699 i dalej na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2699 do punktu 9, zlokalizowanego na styku granicy działki nr 2699 z drogą gminną. Z punktu 9 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 2698, 2697, 2696, 2695, 2647, 2652 i 2653 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Batorska, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 527/51, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 527/51 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 527/51. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 527/51 i 527/52 do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 527/52. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 527/52 i 527/53 do punktu 4, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 527/53. Z punktu 4 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 527/53, 527/52 i 527/51 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 997/5, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 997/5 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5 będącego północnym narożnikiem działki nr 997/5. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 997/5 do punktu 6, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 7 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 997/5. Tu skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 997/5 i 1506 biegnie do punktu 8 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 997/6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 997/6, 1507/4, 1507/6, 1508/2 i 1510/1 do punktu 9 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1510/1. W punkcie 9 skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1510/1 i 1509/3 biegnie do punktu 10, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 11 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1509/3. Z punktu 11 biegnie w kierunku północnym granicami działek nr: 1507/6, 1507/4, 1509/2, 997/6, 1505/3 i 997/5 przez punkty: 12, 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 85/4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 85/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 85/4, następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/13, 85/14 i 85/15 przez punkty: 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 85/15. W punkcie 8 granica skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 85/15 biegnie do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 85/15, po czym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 85/15, 85/14, 85/13, 85/10, 85/9, 85/8, 85/7, 85/6, 85/5 i 85/4 przez punkty: 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 85/6 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 4-5-13-14.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1133/3, w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1133/3, do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i południową granicą działki nr 1133/3 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1133/3. W punkcie 3 skręca na północ i granicą działki nr 1133/3 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1133/3, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 1133/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 44/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 44/3 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 44/3. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 44/3, 44/11, 44/12, 44/13 i 44/14 przez punkty: 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/14. W punkcie 7 skręca na zachód i biegnie granicami działek nr: 44/14, 44/10 i 44/9 przez punkty: 8, 9 i 10 do punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 44/9. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie granicą działki nr 44/8 do punktu 12, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/8. Z punktu 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 44/8, 44/7, 44/5 i 44/4 przez punkty: 13, 14, 15 i 16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 415/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 415/11, 415/10, 415/8 i 415/5 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 415/5. W punkcie 4 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 415/5 i 415/6 przez punkty: 5 i 6 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 415/6. W punkcie 7 skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 415/6 i 415/14 do punktu 8, a następnie skręca na południe i granicami działek nr: 415/15 i 415/16 dochodzi do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 415/16. Z punktu 9 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 415/16 i 415/18 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 415/18. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 415/18, 415/17, 415/15, 415/14, 415/13, 415/12 i 415/11 przez punkty: 11 i 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krosno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się na działce nr 3/13 i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez działkę nr 3/13 do działki nr 3/12, gdzie usytuowany jest punkt 2. Od punktu 2 granica biegnie przez działki nr: 3/12 i 3/13 w kierunku wschodnim do punktu 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 4 usytuowanego na działce nr 3/13. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 5, a następnie skręca na zachód i północnymi granicami działek nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 i 25 oraz terenem działki nr 3/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 6, usytuowanego na granicy działek nr 3/12 i 3/7, w kierunku wschodnim przez działkę nr 3/12 do punktu 7, gdzie skręca na południe do punktu 8. W punkcie 8 granica skręca na zachód i biegnie przez działkę nr 3/12 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/12 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Białobrzegi, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 140/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140/4 do punktu 2, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 140/4. W punkcie 3 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 140/4, a następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 140/4 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Sącz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 119, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 18/3, 18/5 i 17, do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 17 (granica z ul. Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do punktu 3, i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 16 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 16. W punkcie 4 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 16 i 15/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 15/11, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 15/11 do punktu 6, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 15/11 i 15/10 dochodzi do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 15/10. Z punktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 18/3 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne nr: 119 i 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 20/1 w obrębie nr 119, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/1 i 20/2 w obrębie nr 119 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 20/2 (granica z ul. Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 20/2 biegnie do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 9/2 w obrębie nr 120, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 9/2 dochodzi do punktu 4. Tu skręca na północ i przez działkę nr 9/2 biegnie do punktu 5, usytuowanego na północnej granicy działki nr 9/2. W punkcie 5 granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9/2 do punktu 6, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 20/2, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnych granic działek nr: 20/2 i 20/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 110, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/9, w kierunku północno-zachodnim do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 226/9 do punktu 3, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. W punkcie 4 granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 5, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 226/9 do punktu 6, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/9. Z punktu 6 granica biegnie na zachód, wzdłuż południowej granicy działki nr 226/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 94, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4/28, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 4/28 i 4/22 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 4/22. W punkcie 3 skręca na południowy wschód i granicą działki nr 4/22 dochodzi do punktu 4, a następnie skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 4/22, 4/28 i 4/27 przez punkty 5 i 6 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4/27. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 4/27 i 4/28 przez punkt 8 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 111, miasto Nowy Sącz

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 1, położonego na granicy działki nr 18/114 z działką nr 116/1, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 18/114 do punktu 2, a następnie przez punkt 3 do punktu 4, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 5 usytuowanego na północno-zachodniej granicy drogi wewnętrznej E. Z punktu 5 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy drogi wewnętrznej E do punktu 6, będącego narożnikiem działki nr 18/114. Tu skręca na północny zachód i granicą działki nr 18/114 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 7, położonego wewnątrz działki nr 18/114 na skraju drogi E, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 8, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 9 usytuowanego na granicy drogi wewnętrznej nr 2. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy drogi nr 2 do punktu 10, a następnie skręca na północ i biegnie do punktu 11, usytuowanego na granicy drogi E. Z punktu 11 biegnie na północny wschód wzdłuż granicy drogi E do punktu 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 12, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 18/85, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 18/85 i 18/84 do punktu 13, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 18/84, gdzie skręca na południowy wschód, i granicą działki nr 18/84 dochodzi do punktu 14, usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 18/84. W punkcie 14 skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 18/84 i 18/85 dochodzi do punktu 15, położonego w południowym narożniku działki nr 18/85. Tu skręca na północny zachód i granicą działki nr 18/85 biegnie do punktu 12, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 16, położonego wewnątrz działki nr 18/114 na granicy drogi nr 2, w kierunku północno-wschodnim do punktu 17, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 18, położonego na granicy drogi wewnętrznej A. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż drogi wewnętrznej A do punktu 19, w którym skręca na wschód, i przez punkt 20 dochodzi do punktu 21 usytuowanego na granicy drogi nr 2. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy drogi nr 2 dochodzi do punktu 16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 66)

Obręb ewidencyjny nr 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 66/13, w kierunku wschodnim granicą działki nr 66/13 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 66/13, gdzie skręca na południe i granicą wschodnią działki nr 66/13 przez punkt 3 dochodzi do punktu 4 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 66/13. Z punktu 4 biegnie na zachód południową granicą działki nr 66/13 do punktu 5, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 66/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 76)

Obręb ewidencyjny nr 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 66/3, 66/8 i 66/4, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 66/8 i 66/11 do punktu 2, w którym skręca na wschód i granicą działki nr 66/11 dochodzi do punktu 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 66/11, 66/12 i 66/4. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 66/12, 66/13 do punktu 4, a następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 66/4 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobczyce

Obręb ewidencyjny Dobczyce, gmina Dobczyce

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z ul. Przemysłową, na północ, wzdłuż granicy działki nr 1293/12 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1293/11 i 1293/7 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1293/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1293/7, 1302, 1301 i 1300 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1300 do punktu 6. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1293/11 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/12 do punktu 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/12 do punktu 10. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/14 do punktu 11. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/14 do punktu 12, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1293/12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z działką nr 1178, na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1179 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 i 1185 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1186/7 do punktu 5, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 6. Następnie skręca na wschód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na zachód i biegnie do punktu 9, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 z działką nr 1186/5 do punktu 10. W punkcie 10 granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1186/7, 1185, 1184, 1183, 1181, 1180 i 1179 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdów

Obręb ewidencyjny Gdów, gmina Gdów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 902, w kierunku północno-wschodnim granicą tej działki do punktu 2 będącego jej północno-wschodnim narożnikiem. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 902, 903, 906 i 905 przez kolejne punkty od 3 do 43 i dochodzi do punktu 44 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 905. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 905, 906, 907, 902, 909, 913 i 914 przez kolejne punkty od 45 do 51 i dochodzi do punktu 52 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 914. W punkcie 52 skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 914 i 916 przez punkt 53 do punktu 54 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 916. Tu skręca na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr: 916, 915, 912, 911 i 910 przez punkty: 55, 56, 57 i 58 do punktu 59 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 910. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 902 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oświęcim

Obręb ewidencyjny Monowice, miasto Oświęcim

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/2 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/2. Następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 717/2 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 717/2 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 717/2, gdzie skręca na północ, i biegnie zachodnią granicą działki nr 717/2 przez punkty: 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/4, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/4. Następnie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 717/4 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 717/4. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 717/4 do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 717/4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 717/4 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 37)

Obręb ewidencyjny Dwory I, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego powyżej północno-zachodniego narożnika działki nr 4129/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 4129/1, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 4129/1 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4129/1. W punkcie 3 skręca na zachód i południową granicą działki nr 4129/1 biegnie do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4129/1, gdzie zmienia kierunek na północny i granicą działki nr 4129/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 47)

Obręb ewidencyjny Dwory I, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego na działce nr 4126/2 powyżej północnej granicy działki nr 2653/203, w kierunku wschodnim przez działkę nr 4126/2 do punktu 2, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowym przez działkę nr 4126/2, obok zachodniej granicy działki nr 2653/10, do punktu 4, gdzie skręca na zachód i przez działki nr: 4126/2 i 2653/203 dochodzi do punktu 5, następnie skręca na północ i przez działkę nr 2653/203 (pomiędzy budynkami nr: 62 i 63) oraz działkę nr 4126/2 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 58)

Obręb ewidencyjny Dwory I, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego na działce nr 4126/2 powyżej północnej ściany budynku 16, w kierunku wschodnim przez działkę nr 4126/2 do punktu 2, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowym przez działkę nr 4126/2 do punktu 4, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 5, usytuowanego powyżej północnych ścian budynków 6 i 7, a następnie skręca na zachód i obok północnej granicy działki nr 2653/196 dochodzi do punktu 6, położonego na działce nr 4126/2 powyżej północno-zachodniego narożnika działki nr 2653/196. Z punktu 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 7, gdzie skręca na północ równolegle do wschodniej granicy działki nr 2653/208, przez działkę nr 4126/2 dochodzi do punktu 8, położonego na przedłużeniu północnej granicy działki nr 2653/208, skąd skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 68)

Obręby ewidencyjne: Dwory I i Monowice, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego na działce nr 4126/2, położonej w obrębie Dwory, na przedłużeniu północnej granicy działki nr 2653/196, w kierunku wschodnim przez działkę nr 4126/2 do punktu 2, położonego na działce nr 4126/2, na przedłużeniu północnej granicy działki nr 22653/258, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowym przez działkę nr 4126/2, położoną w obrębie Dwory, oraz działkę nr 1773/103, położoną w obrębie Monowice, do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1773/103, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1773/86, a następnie biegnie dalej na zachód i południową granicą działki nr 1773/86 dochodzi do punktu 6, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1773/86. Z punktu 6 biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 1773/86 do punktu 7, a następnie po jej przedłużeniu przez działki nr: 1773/87 i 1773/103 dochodzi do punktu 8, usytuowanego na działce nr 1773/103. Z punktu 8 biegnie na zachód, równolegle do północnej granicy działki nr 1773/87, przez działkę nr 1773/103, położoną w obrębie Monowice, oraz działkę nr 4126/2, położoną w obrębie Dwory I, do punktu 9, położonego na działce nr 4126/2. W punkcie 9 skręca na północny zachód do punktu 10, a następnie biegnie na północ przez działkę nr 4126/2, równolegle do wschodnich granic działek nr: 2653/17 i 2653/196, do punktu 11, skąd skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolbrom

Obręb ewidencyjny Wolbrom, gmina Wolbrom

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4970/498, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, usytuowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498, w miejscu przecięcia z przedłużeniem południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498. W punkcie 7 granica skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w tym samym kierunku po południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498 do punktu 9, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu 10, usytuowanego na działce nr 4970/498. Następnie skręca na północ i biegnie do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 4970/40. Od punktu 11 biegnie wzdłuż granicy działki nr 4970/498 w kierunku północno-wschodnim do punktu 12, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 4970/498 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słomniki

Obręb ewidencyjny Słomniki, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1212, w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnimi granicami działek nr: 1212, 1213 i 1214 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1214, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1214 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1214. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1214 biegnie do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1214. Od punktu 4 granica biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1214 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1213, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 1213 i 1211 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1211, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1211 i 1212 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Andrychów

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Andrychów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/128, w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1610/128 przez punkt 2 do punktu 3, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/128. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/128, a następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/128 do punktu 6 i dalej na południowy wschód granicą działek nr 1610/128 i 1610/127 przez punkt 7 do punktu 8, który stanowi północno-wschodni narożnik działki nr 1610/127. Stąd biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1610/127 w kierunku południowym do punktu 9, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/127, a następnie skręca na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 1610/127 i 1610/128 przez punkt 10 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 11, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/101, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1610/101, 1610/102 i 1610/114 przez punkty: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 i dochodzi do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1610/114. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/114, 1610/76 i 1610/77 przez punkty: 20, 21 i 22 do punktu 23, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1610/77. Z punktu 23 biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 1610/77, 1610/78 i 1610/53, przez punkty 24–34, i dochodzi do punktu 35, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/53. W punkcie 35 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/53 i 1610/101, przez punkty 36–40, i dochodzi do punktu 11, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 1610/38 i 1610/71 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 41-42-43-44-45-46.

Podstrefa Bochnia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 588, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 592. Tu skręca na południowy zachód i wschodnią granicą działki nr 592 dochodzi do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 611/6. Z punktu 3 granica biegnie na południowy wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 611/6 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 611/6. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 627/4. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 627/1. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 628/2. Z punktu 7 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 493. Następnie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 9, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 10, położonego na granicy działki nr 600. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Bochnia-2 i 3, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, położonego na północno-wschodniej granicy działki nr 1258/4 w miejscu przecięcia z przedłużeniem północno-zachodniej granicy działki nr 653/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1258/4 do punktu 2, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1258/4, i dalej do punktu 3, stanowiącego północny narożnik działki nr 1361/3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1361/3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/3. Z punktu 4 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 5, stanowiącego północny narożnik działki nr 1367/2, i dalej granicą działki nr 1367/2 do punktu 6, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1367/2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1367/2 do punktu 7, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1367/2. Z punktu 7 biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1367/2 do punktu 5, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1361/3 do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/3. Z punktu 8 biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1361/3 do punktu 9, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1361/3, a następnie skręca na północny wschód i biegnie granicą działki nr 1361/3 przez punkt 3 do punktu 2, i dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1258/4 dochodzi do punktu 10, usytuowanego w miejscu przecięcia południowo-wschodniej granicy działki nr 1258/4 z przedłużeniem północno-wschodniej granicy działki nr 1341. Z punktu 10 granica biegnie przez działkę nr 1258/4 w kierunku północno-zachodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1386/7, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1386/7. Tu skręca na południowy wschód i wschodnią granicą działki nr 1386/7 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1386/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1386/7 i 1368/2 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Bogucice, gmina Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 439, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 439 do punktu 2, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 439. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 473. W punkcie 3 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 4, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 473. Stąd biegnie na zachód granicą działki nr 473 do punktu 5, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 473. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 6, i dalej na północ do punktu 7, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 473. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 473 do punktu 3, a następnie na zachód do punktu 2, skąd biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 439 przez punkt 8 do punktu 9, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 439. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 439 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Książ Wielki

(skreślona)

Podstrefa Limanowa

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Limanowa

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/35, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 380/35 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/35. Następnie skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 380/35 i 380/36, przez punkty: 8, 9, 10, 11, 12 i 13, dochodzi do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/36. Od punktu 14 granica biegnie na południowy zachód granicą działki nr 380/36 przez punkt 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 380/36, w którym skręca na północny zachód, i granicami działek nr: 380/36 i 380/35, przez punkty: 17, 18, 19, 20 i 21, dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zator

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4, położonej w obrębie nr 6, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 1/4 do punktu 2, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 242/1. Tu skręca na północ i granicą działek nr: 242/1 i 241/1 dochodzi do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 241/1. Z punktu 3 biegnie na zachód granicą działki nr 49/2 położonej w obrębie 4 do punktu 4, gdzie skręca na północny wschód, i granicami działek nr: 49/2, 48/2, 47/2, 30/2, 29/2, 28/3 i 3/13 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 3/13, 28/3 i 3/15 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3/15, a następnie skręca na zachód i granicami działek nr: 3/15 i 28/3 dochodzi do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 29/2. Z punktu 8 biegnie na południe granicami działek nr: 29/2 i 30/2 do punktu 9, gdzie skręca na wschód, i granicą działki nr 342/25 dochodzi do punktu 10, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 342/25. Z punktu 10 biegnie na południe granicami działek nr: 342/25 i 48/2 do punktu 11, skąd biegnie na wschód północną granicą działki nr 49/2 do punktu 12, a następnie na północ zachodnią granicą działki nr 50/1 do punktu 13, będącego północnym narożnikiem działki nr 50/1. Tu skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 50/1, 49/2 położonych w obrębie nr 4 i działki nr 241/1 położonej w obrębie nr 6 dochodzi do punktu 14, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 241/1. Stąd biegnie na południowy zachód i granicami działek nr: 242/1 i 1/4 dochodzi do punktu 15. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/4 do punktu 16, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 5/3, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 5/3, 5/4, 5/5 i 6/4 do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/5.

Z punktu 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 1/5 i 242/3 do punktu 19, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 242/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 do punktu 20, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/1. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 16/1 biegnie do punktu 21, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 17/1, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 17/1 dochodzi do punktu 22, w którym skręca na zachód, i granicą działki nr 17/1 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 17/1. Z punktu 23 biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 17/1 do punktu 23A, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 17/1. Tu skręca na zachód i granicami działek nr: 15/2 i 14 dochodzi do punktu 24, w którym skręca na północ, i granicami działek nr: 14 i 5/3 przez punkty: 24, 25, 26 i 27 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 28, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3/30, położonej w obrębie nr 4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 3/30, 3/29 i 3/28 przez punkt 29 do punktu 30, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie granicami działek nr: 3/28, 3/27, 3/26, 3/25, 3/24, 3/23, 3/36, 3/21 i 342/24 przez punkty: 31 i 32 do punktu 33, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 342/24. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 342/24 dochodzi do punktu 34, gdzie skręca na południowy zachód, i granicami działek nr: 241/7 i 243/5, położonych w obrębie nr 6, biegnie od punktu 35, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/17. Z punktu 35 biegnie na wschód północnymi granicami działek nr: 1/16 i 1/13 do punktu 36, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/13. Z punktu 36 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1/13 przez punkt 37 do punktu 38, gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1/13 do punktu 39, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/13. Tu skręca na północny-zachód i biegnie granicami działek nr: 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 i 1/19 do punktu 40, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/19. Stąd biegnie na wschód do punktu 41, a następnie na północny wschód do punktu 42, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 241/6 położonej w obrębie nr 6. Z punktu 42 biegnie na zachód granicą działki nr 342/20, położonej w obrębie nr 4, do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 342/20, 342/18, 342/19, 32/4, 3/32, 3/31 i 3/30 dochodzi do punktu 28, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 32/6 (obręb nr 4) tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 44-45-46-47.

Kompleks 4

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 48, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 3/20, położonej w obrębie nr 4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 3/20 do punktu 49, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 3/20. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 3/20 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkt 51 do punktu 52. Tu skręca na południe i granicami działek nr: 3/20, 37/1, 39/1 i 41/1, położonych w obrębie nr 4, biegnie przez punkty: 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu 58, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 41/1. W punkcie 58 skręca na zachód i południowymi granicami działek nr 41/1 i 3/20 biegnie do punktu 59, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 342/13 położonej w obrębie nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 342/13, 51/7 i 49/10, położonych w obrębie nr 4, i działki nr 244/5, położonej w obrębie nr 6, do punktu 60, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 244/5. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 244/5 dochodzi do punktu 61, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. W punkcie 61 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/9 do punktu 62. Następnie skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 1/9, 243/1, położonymi w obrębie nr 6, i działek nr: 49/10, 51/7, 342/13, 35/3, 34/3, 3/19 i 3/20, położonych w obrębie nr 4, do punktu 63, a następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 3/20 przez punkty 64 i 65 do punktu 66. Stąd biegnie granicą działki nr 3/20 w kierunku północno-zachodnim do punktu 48, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 67, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 51/9 położonej w obrębie nr 4, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 51/9 do punktu 68, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 51/9 i 49/12 z obrębu nr 4 i 244/7 z obrębu nr 6 do punktu 69, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 244/7. Z punktu 69 biegnie na zachód południową granicą działki nr 244/7 do punktu 70, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 244/7, 49/12 i 51/9 do punktu 67, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 71, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16/7 z obrębu nr 6, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 16/7 do punktu 72, gdzie skręca na południe, i granicą działki nr 16/7 dochodzi do punktu 73, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/7. Z punktu 73 biegnie na wschód granicą działki nr 18/9 z obrębu nr 6 do punktu 74, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. W punkcie 74 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 18/9 z obrębu nr 6 oraz 4/8 i 81/12 z obrębu nr 4 do punktu 75, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 81/12. Stąd biegnie na zachód południową granicą działki nr 81/12 do punktu 76, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicami działek nr: 81/12, 4/8, 18/9 i 16/7 do punktu 71, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 77, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 81/14, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 81/14 do punktu 78, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Z punktu 78 biegnie na południowy wschód granicą działki nr 81/14 do punktu 79, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 81/14 dochodzi do punktu 80, będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód i granicą działki nr 81/14 dochodzi do punktu 77, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorlice

(skreślona)

Podstrefa Boguchwała

Obręb ewidencyjny Boguchwała, gmina Boguchwała

Granica biegnie od punktu 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1624/87 i 1624/88 przez punkt 2 do punktu 3 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1624/88. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wschodnią granicą działki nr 1624/88 do punktu 4 będącego południowo-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód i południowymi granicami działek nr: 1624/88 i 1624/87 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1624/87. W punkcie 6 skręca na północny wschód i zachodnią granicą działki nr 1624/87 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skawina

Obręb ewidencyjny Skawina, gmina Skawina

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2274/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2274/12 do punktu 2, położonego w północnym narożniku działki nr 2274/12, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2274/12 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu 9, położonego we wschodnim narożniku działki nr 2274/12. Z punktu 9 granica biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2274/12 i 2273/1 przez punkt 10 do punktu 11 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2273/1. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 2273/1 biegnie do punktu 12, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2273/1. Następnie granica skręca na północny wschód i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 2273/1 i 2274/12 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1563, w kierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1563, 1572/1 i 1564/7 do punktu 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1564/7, a następnie skręca na wschód i granicami działek nr: 1564/7, 1564/9, 1566/6 i 1566/8 dochodzi do punktu 3. Tu skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1573/7, 1575/6 i 1575/8 dochodzi do punktu 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1575/8. Z punktu 4 biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 1575/8, 1575/6, 1572/5, 1575/2 i 1571/1 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1571/1, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 1571/1, 1567/3, 1567/1 i 1563 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 39)

Granica biegnie od punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1578/7, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 1578/7 i 5657 do punktu 7, a następnie skręca na południowy wschód i przez punkt 8 wzdłuż granicy działki nr 5657 dochodzi do punktu 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 5657 i 1643/5. Tu skręca na wschód i północnymi granicami działek nr: 1643/5 i 1643/6 przez punkt 10 dochodzi do punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1643/6, a następnie skręca na południe i wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1643/6, 1643/5 i 5657 przez punkt 12 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 5657. Od punktu 13 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 5657 do punktu 14, a następnie skręca na północ i wzdłuż granic działek nr: 1678/4 i 1678/2 dochodzi do punktu 15. Tu skręca na zachód i przez punkt 16 granicami działek nr: 5657, 1669/4 i 1669/9 dochodzi do punktu 17, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1585/2. W tym punkcie skręca na południe i biegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1585/2, a następnie skręca na wschód i granicami działek nr: 1711/1 i 1710/1 dochodzi do punktu 19, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1710/1. Od punktu 19 biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1710/1 do punktu 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1710/1, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 1710/1, 1711/1, 5657, 1578/9 i 1578/8 dochodzi do punktu 21, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1578/8. Następnie skręca na północ i granicą działki nr 1578/8 dochodzi do punktu 22, gdzie skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1578/11 do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1578/11. Tu skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1578/11, 1578/6 i 1577/2 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 410)

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 2040/15, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 2040/15 i 2040/16 przez punkt 2 do punktu 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2040/16, a następnie skręca na południowy wschód i granicą działki nr 2040/16 dochodzi do punktu 4. Tu skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 2040/16 i 2040/15 oznaczonymi punktami 5 i 6 dochodzi do punktu 7, położonego w południowym narożniku działki nr 2040/15. Z punktu 7 biegnie na północny zachód i granicą działki nr 2040/15 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bukowno

Obręb ewidencyjny Wodąca, miasto Bukowno

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 321, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 321 do punktu 2 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 321, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 321, 322, 323, 324, 325, 326 i 327 dochodzi do punktu 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 327. Z punktu 3 biegnie na wschód północną granicą działki nr 328 do punktu 4 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 328, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 328, 329, 330, 332, 333, 334/2, 335, 336 i 337 dochodzi do punktu 5 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 337. Tu skręca na wschód i północną granicą działki nr 583/1 biegnie do punktu 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 583/1, a następnie skręca na południe i granicami działek nr: 583/1, 347, 348 dochodzi do punktu 7 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 348. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 348 biegnie do punktu 8, gdzie skręca na północ, i granicami działek nr: 348, 347 i 583/1 dochodzi do punktu 9, w którym skręca na wschód, i biegnie granicą działki nr 583/1 do punktu 10. Z punktu 10 granica biegnie na południe granicami działek nr: 583/1, 343 i 584 do punktu 11, stanowiącego narożnik działki nr 584, a następnie skręca na zachód, i biegnie granicą działki nr 584 przez punkt 12 do punktu 13, gdzie skręca na południe, i granicami działek nr: 584, 354 i 355 biegnie do punktu 14 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 355. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 355 biegnie do punktu 15 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 355. Z punktu 15 biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 355, 354, 584 do punktu 16 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 350. Stąd biegnie początkowo na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 350 do punktu 17, a następnie na północ do punktu 18 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 349. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 349 biegnie do punktu 19 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 349. Z punktu 19 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 349, 584, 343, 583/2, 337, 336, 335, 334/1, 333, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322 i 321 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 585, w kierunku południowym wschodnimi granicami działek nr: 585, 361 i 362 do punktu 21 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 362. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 362 dochodzi do punktu 22 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 362. Z punktu 22 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 362, 361 i 585 do punktu 23 usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 585, a następnie skręca na wschód i północną granicą działki nr 585 biegnie do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 588/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 588/2 do punktu 25, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 588/2, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 26. Z punktu 26 granica biegnie południową granicą działki nr 588/2 w kierunku zachodnim do punktu 27, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 588/2, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełmek

Obręb ewidencyjny Chełmek, gmina Chełmek

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 836/90, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 836/90 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/91, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 usytuowanego na wschodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 836/90 dochodzi do punktu 6 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/90. W punkcie 6 skręca na południowy zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 836/90 i 836/170 przez punkty: 7, 8, 9, 10 i 11 do punktu 12 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 836/170. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 836/170 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 16, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 17, 18 i 19 zlokalizowane w północnej części działki nr 836/170 do punktu 20 usytuowanego na zachodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chrzanów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Kościelec, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 694/98, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 694/98 i 694/59 do punktu 2 i dalej, przecinając ul. Transportowców, dochodzi do punktu 3, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 694/70 przez punkty 4 i 5 dochodzi do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 694/70. Z punktu 6 biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 694/36, 694/71, 694/118 i 694/114 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 694/114, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 694/114 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 694/114. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 694/114, 694/109 i 694/36 dochodzi do punktu 9, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 694/36. Z punktu 9 biegnie dalej na północny zachód przez działkę nr 773/8 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 694/62, i dalej zachodnią granicą działki nr 694/62 przez punkt 11 do punktu 12. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 694/98 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 5777/1, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 5777/1 do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3. Od punktu 3 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1146/21 przez punkty 4 i 5 do punktu 6, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 5777/2 przez punkty 7 i 8 do punktu 9. Tu skręca na południe i granicą działki nr 5777/1 dochodzi do punktu 10. W punkcie 10 skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt 12 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 5777/1. W punkcie 13 skręca na północny zachód i granicą działki nr 5777/1 przez punkty 14 i 15 dochodzi do punktu 16, będącego najdalej na zachód wysuniętym narożnikiem działki nr 5777/1. Następnie skręca na północny wschód i granicą działki nr 5777/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 748/2, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 748/2 i 749/2 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 749/2. Tu skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 749/2, 742/1, 745/1, 653/3 i 653/5 dochodzi do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 653/5. Następnie skręca na południe i granicami działek nr: 654/5, 654/7, 654/9 i 642/4 przez punkty: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 dochodzi do punktu 18, stanowiącego najdalej na południe wysunięty narożnik działki nr 642/4. W punkcie 18 skręca na północny zachód i granicą działki nr 642/4 dochodzi do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 642/4. Z punktu 19 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 642/4 przez punkty: 20 i 21 do punktu 22, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 514/4. Następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 514/4, 513, 509 i 536/3 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 dochodzi do punktu 31, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 536/3. W punkcie 31 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536/3, 536/5, 525, 524 i 520 przez punkty: 32, 33, 34 i 35 do punktu 36, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 520. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 638/16 dochodzi do punktu 37, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 638/16. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 638/16, 638/14, 638/11, 638/8, 662/2, 660/1, 659/1, 642/4, 742/1, 741/2, 749/2 i 748/2 przez punkty: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czorsztyn

Obręb ewidencyjny Maniowy, gmina Czorsztyn

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2416/3, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 2416/3 do punktu 2, będącego wschodnim narożnikiem działki nr 2416/3, w którym skręca na północny wschód, i granicą działki nr 2449 dochodzi do punktu 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2449. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 2449 i 2450 do punktu 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2450, a następnie skręca na północny wschód i granicą działki nr 2452 dochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2452. Z punktu 5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 2452, 2453, 2459, 2460 i 2475 do punktu 6, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działek nr: 2475, 2462, 2461, 2458, 2455, 2451, 2450, 2449, 2415, 2414 i 2413 przez punkty: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 dochodzi do punktu 16, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 2413. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 2413 dochodzi do punktu 17, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2413. Z punktu 17 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2416/4 do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 2416/4, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 2416/4 i 2416/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru podstrefy znajduje się działka nr 2454 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 19-20-21-22.

Podstrefa Dąbrowa Tarnowska

Obręb ewidencyjny Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 78/2, w kierunku południowym granicami działek nr: 78/2 i 78/3 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 78/3, a następnie skręca na zachód i granicą działki nr 78/3 przez punkty 6 i 7 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 78/3. Z punktu 8 biegnie na północny zachód granicą działki nr 78/3 do punktu 9, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 78/3, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 78/2 przez punkt 10 dochodzi do punktu 11, będącego południowym narożnikiem działki nr 78/2. Z punktu 11 biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą działki nr 78/2 przez punkty nr: 12, 13 i 14 do punktu 15, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 78/2. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 78/2 przez punkty: 16, 17, 18, 19 i 20 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Trzebinia

Obręb ewidencyjny nr 0014 Trzebionka, gmina Trzebinia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego najdalej na zachód wysunięty narożnik działki nr 1704/2, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 1704/2 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, będącego północnym narożnikiem działki nr 1704/2, gdzie skręca na południowy wschód, i granicami działek nr: 1704/2 i 1704/3 dochodzi do punktu 9. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/3 dochodzi do punktu 10, stanowiącego północny narożnik działki nr 1704/18.

Z punktu 10 biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 1704/18 do punktu 11, stanowiącego najdalej na wschód wysunięty narożnik działki nr 1704/18. Z punktu 11 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1704/18 do punktu 12, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr 1704/44 dochodzi do punktu 13. Tu skręca na południowy zachód i granicami działek nr 1704/44 i 1704/43 dochodzi do punktu 14, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1704/17, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr: 1704/17 dochodzi do punktu 15. W punkcie 15 skręca na południowy zachód i granicami działek nr 1704/55 i 1704/52 dochodzi do punktu 16, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i granicą działki nr 1704/15 dochodzi do punktu 17. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/15 dochodzi do punktu 18, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1704/48. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki nr 1704/14 do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1704/14. Z punktu 19 biegnie na południowy zachód granicami działek nr: 1704/14, 1704/13, 1704/12, 1704/11, 1704/10, 1704/9 i 1704/8 do punktu 20, w którym skręca na północny zachód, i granicą działki nr 1704/8 dochodzi do punktu 21, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1704/8. W punkcie 21 skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/3 dochodzi do punktu 22, będącego południowym narożnikiem działki nr 1704/3, a następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 1704/3 i 1704/2 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sucha Beskidzka11)

Obręb ewidencyjny Sucha Beskidzka, miasto Sucha Beskidzka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 9531/26, w kierunku wschodnim granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami: 2, 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 9531/26, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami 6 i 7 dochodzi do punktu 8, będącego południowym narożnikiem działki nr 9531/26. Z punktu 8 biegnie na północ granicą działki nr 9531/26 do punktu 9, gdzie skręca na północny zachód i granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami 10, 11 i 12 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 9531/33, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 9531/33, 9531/34 i 9517/4 oznaczonymi punktami: 14, 15 i 16 do punktu 17, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 9517/4. Z punktu 17 biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 9517/4 do punktu 18, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9517/4, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 9517/4, 9518/11, 9518/10, 9518/16 i 9518/15 oznaczonymi punktami: 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 9518/15. Następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 9518/15, 9518/5 i 9518/7 oznaczonymi punktami 24 i 25 dochodzi do punktu 26, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9518/7, gdzie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 9518/7 i 9531/33 przez punkt 27 dochodzi do punktu 13, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Sarzyna11)

Obręb ewidencyjny Nowa Sarzyna, gmina Nowa Sarzyna

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/289, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/289 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/289, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/289, następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/289, w którym skręca na północ, i granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 5, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/270, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/270 do punktu 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/270, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 7 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/212. W punkcie 7 skręca na zachód i wspólną granicą działek nr: 2/270 i 2/212 oznaczoną punktami 8, 9, 10 i 11 dochodzi do punktu 12, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/212, gdzie skręca na południe do punktu 13, a następnie na wschód do punktu 14, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/212. Z punktu 14 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 2/270 do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/270, a następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 16, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/270, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/302, w kierunku wschodnim do punktu 18, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/302, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr 2/302 dochodzi do punktu 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/302. Z punktu 19 biegnie na zachód południową granicą działki nr 2/302 do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/302, a następnie skręca na północ i granicami działek nr: 2/302 i 2/301 oznaczonymi punktami 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 34 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/292, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/292 do punktu 35, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/292, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 2/292 dochodzi do punktu 36 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/292. Z punktu 36 biegnie na zachód granicą działki nr 2/292 do punktu 37, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/292, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/292 dochodzi do punktu 34, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu 38 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/293, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/293 do punktu 39, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/293, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 2/293 dochodzi do punktu 40, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/293. Z punktu 40 biegnie na zachód granicą działki nr 2/293 do punktu 41, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/293, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/293 dochodzi do punktu 38, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu 42, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/294, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/294 do punktu 43, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/294, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/294, następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 45, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/294, w którym skręca na północ, i granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od punktu 46, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/297, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 2/297 i 2/298 oznaczonymi punktami 47 i 48 do punktu 49, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/298, następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/298 dochodzi do punktu 50 i 51, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/298. Z punktu 51 biegnie na zachód granicami działek nr: 2/298 i 2/297 oznaczonymi punktami 51, 52, 53, 54, 55 i 56 do punktu 57, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/297, gdzie skręca na północ i granicą działki nr 2/297 przez punkt 58 dochodzi do punktu 46, od którego rozpoczęto opis.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 16, poz. 143, z 2000 r. Nr 115, poz. 1199, z 2001 r. Nr 30, poz. 330 i Nr 107, poz. 1171, z 2002 r. Nr 64, poz. 582, z 2003 r. Nr 181, poz. 1770 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 691.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 726), które weszło w życie z dniem 31 maja 2014 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 97 i Nr 179, poz. 1269 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 229), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »