reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Świadczenia przysługujące funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa]

Funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa w trakcie oddelegowania przysługują:

1) związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby na terytorium innego państwa, w drodze do kraju lub innego państwa w celu załatwienia spraw służbowych:

a) diety na pokrycie kosztów wyżywienia – w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej, określonej w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), zwanej dalej „Kodeksem pracy”,

b) zwrot kosztów przejazdu – w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez funkcjonariusza celnego ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje,

c) zwrot kosztów noclegu – w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach wskazanych w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,

d) zwrot kosztów przewozu bagażu – w wysokości udokumentowanej rachunkami, fakturami lub biletami potwierdzającymi poniesione koszty do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA);

2) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w miejscu pełnienia służby na terytorium innego państwa – w wysokości stanowiącej równowartość:

a) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa – 100%,

b) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa – 60%

– sumy kwoty diety oraz kwoty limitu na nocleg dla danego państwa, określonej w załączniku do przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu;

3) zwrot kosztów niezbędnego leczenia w zakresie określonym w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami potwierdzającymi poniesione koszty;

4) zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przy użyciu telefonów służbowych Służby Celnej – w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami, do wysokości kosztów za rozmowy telefoniczne do 15 minut miesięcznie.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 671.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama