| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z 2014 r. poz. 1071 oraz z 2015 r. poz. 694) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Statut Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury]

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2015 r.1)

Minister Sprawiedliwości: wz. J. Kozdroń


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 65, poz. 550 oraz z 2010 r. Nr 244, poz. 1634), które traci moc z dniem 21 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 sierpnia 2015 r. (poz. 1209)

STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

§ 1. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zwana dalej „Krajową Szkołą”, działa na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z 2014 r. poz. 1071 oraz z 2015 r. poz. 694) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Krajową Szkołą kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły przy pomocy nie więcej niż czterech zastępców.

§ 3. W skład Krajowej Szkoły wchodzą:

1) Ośrodek Szkolenia Wstępnego;

2) Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej;

3) Biuro Dyrektora;

4) Biuro Ekonomiczno-Finansowe.

§ 4. Ośrodkiem i biurem kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły lub jego zastępca.

§ 5. 1. W ośrodkach i biurach mogą być tworzone i znoszone działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. W Biurze Ekonomiczno-Finansowym mogą być prowadzone ośrodki szkoleniowe oraz Dom Aplikanta.

3. Wewnętrzną organizację ośrodków i biur określa regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły.

§ 6. 1. Krajowa Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych, organizacji konferencji, zjazdów, sympozjów i innych imprez grupowych o charakterze szkoleniowym lub reprezentacyjnym, wynajmu sal i lokali, a także związaną z działalnością wydawniczą.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Krajowej Szkoły.

§ 7. 1. Siedzibą Krajowej Szkoły jest Kraków.

2. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej mieści się w Lublinie.

§ 8. Określa się symbol graficzny Krajowej Szkoły, którego wzór stanowi załącznik do statutu.

Załącznik do statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

SYMBOL GRAFICZNY KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Wersja kolorowa

infoRgrafika

Wersja czarno-biała

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »