reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli2)

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska wyznacza punkt pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska, gdzie:

1) spodziewana jest większość osób kąpiących się lub

2) spodziewane jest największe ryzyko zanieczyszczenia, zgodnie z profilem wody w kąpielisku.”;

2) w § 6 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informowanie społeczeństwa, w tym aktywne rozpowszechnianie i niezwłoczne udostępnianie informacji o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli przez oznakowanie kąpieliska, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;”;

3) w § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ocenę prawidłowości oznakowania kąpieliska.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Pobieranie próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Pobieranie wody do badań odbywa się w punkcie pobierania próbek wody, który wyznacza się, jeżeli to możliwe, w taki sposób, aby próbki były pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz w wodzie o głębokości co najmniej 1 metra.

W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, powinno się pobrać próbki wody również w miejscach innych niż punkt pobierania próbek wody, w których podejrzewa się wystąpienie takiego zanieczyszczenia. Pobieranie takich próbek wody, jeżeli to możliwe, powinno odbyć się w taki sposób, jak w punkcie pobierania próbek wody.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża decyzję wykonawczą Komisji z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiającą, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się (Dz. Urz. UE L 143 z 31.05.2011, str. 38).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama