reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 16 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 i 1608 oraz z 2015 r. poz. 1194) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. poz. 1364) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 16 października 2015 r. (poz. 1687)

INFORMACJA:

□ za kwartał kalendarzowy

narastająco od początku roku kalendarzowego

narastająco od początku programu

Wyszczególnienie

małżonkowie

osoba samotnie wychowująca

osoba

niepozostająca

w związku

małżeńskim

Razem

 

bezdzietni

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

bezdzietna

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców1)) - Ogółem

1

Liczba nabywców wpisanych do ewidencji nabywców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Wiek

przeciętny (lata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 20 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 20-25 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 25-30 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30-35 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 35 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Prawo do nieruchomości mieszkalnej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najem - art. 4 ust. 3 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najem - art. 5 ust. 2 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Deklarowany miesięczny dochód netto (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeciętny (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1000-2000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2000-3000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000-7000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 7000-8000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 8000 zł (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Forma zamieszkiwania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własność – budynku jednorodzinnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własność – lokalu mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcze prawo do lokalu – własnościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcze prawo do lokalu – lokatorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – osoby fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – spółdzielni mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – osoby fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – zakładu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – towarzystwa budownictwa społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność – innego podmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnajem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrewieństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Nabywcy, których nabywane mieszkanie będzie pierwszym mieszkaniem

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

1.6

Nabywcy, którzy poza nabywanym mieszkaniem posiadają inne mieszkanie

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

I.A INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) – rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. I

I.A.1 INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) – wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. I

I.B INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) – rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. I

 

II. INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Lokal mieszkalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 30 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30-50 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50-65 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 65-75 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 75-85 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dom jednorodzinny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 50 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50-65 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 65-75 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 75-100 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 100 -110 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. II

II.A.1 INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. II

II.B INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. II

 

III. INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Liczba zawartych umów, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba umów zawartych zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy (z osobami przystępującymi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LTV

przeciętne (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60-70% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 70-80% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80-90% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 90% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Okres spłaty kredytu

przeciętnie (lata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 20-25 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 25 - 30 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. III

III.A.1 INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. III

III.B INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) – rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. III

 

IV. INFORMACJE O WNIOSKACH NABYWCÓW W KWARTALE (na podstawie wniosków przekazanych do BGK w kwartale)

WYSZCZEGÓLNIENIE

limit 2014

limit 2015

limit 2016

limit 2017

limit 2018

RAZEM

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

1

Liczba nabywców ubiegających się o wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwota dofinansowania wkładu własnego

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

rozpatrzone pozytywnie

(art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy), w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objęte dostępnym limitem

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Wnioski zwrócone na podstawie art. 10 ustawy, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ust. 10 pkt 2 lit. a i c ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ust. 13 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. WYPŁATY FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wsparcie w wysokości 10%

Wsparcie w wysokości 15%

Wsparcie w wysokości 20%

Wsparcie w wysokości 30%

Razem

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

1

Wypłaty dofinansowania wkładu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

własnego, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypłaty, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypłaty, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wypłaty finansowego wsparcia na spłatę części kredytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Wnioski przekazane do BGK

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

2.2

Wnioski zrealizowane

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

2.3

Liczba dzieci w dniu ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego:

bezdzietny

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 i więcej dzieci

 

- małżeństwo (liczba)

 

 

 

 

 

 

- osoba samotna (liczba)

 

 

 

 

 

 

2.4

Czas wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy (zawarcie umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania)- liczba przypadków

przeciętnie (lata)

do 1 roku

powyżej 1-2 lata

powyżej 2-3 lata

powyżej 3-4 lata

powyżej 4-5 lat

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZWROT FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

liczba

kwota

1

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy

 

 

2

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

 

3

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy

 

 

4

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy

 

 

5

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy

 

 

6

z tytułu wskazanego w art. 15 ustawy

 

 

7

z tytułu wskazanego w art. 16 ustawy

 

 

 

VII. Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - Ogółem

Lp.

LOKALIZACJA

LOKAL MIESZKALNY

Nabywca

Wartość

kredytów

ogółem

(zł)

Przeciętna

cena 1 m2

powierzchni

użytkowej (zł)

Przeciętna

powierzchnia

użytkowa

(m2)

Przeciętne LTV (%)

Przeciętny

okres spłaty (lata)

Kwota dofinansowania wkładu własnego (zł)

Spłata części kredytu

małżeństwo, liczba dzieci

osoba samotna, liczba dzieci

Razem

liczba

nabywców

0

1

2

3 i więcej

0

1

2

3 i więcej

10%

15%

20%

30%

liczba wniosków

kwota w zł

1.1

województwo dolnośląskie, z pominięciem Wrocławia i gmin sąsiadujących z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

województwo kujawsko-pomorskie, z pominięciem Bydgoszczy i Torunia oraz gmin sąsiadujących z Bydgoszczą lub Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

gminy sąsiadujące z Bydgoszczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

gminy sąsiadujące z Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

województwo lubelskie z pominięciem Lublina oraz gmin sąsiadujących z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

gminy sąsiadujące z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

województwo lubuskie z pominięciem Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz gmin sąsiadujących z Gorzowem Wielkopolskim lub Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

gminy sąsiadujące z Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

województwo łódzkie z pominięciem Łodzi i gmin sąsiadujących z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

gminy sąsiadujące z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

województwo małopolskie z pominięciem Krakowa i gmin sąsiadujących z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

gminy sąsiadujące z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

województwo mazowieckie z pominięciem Warszawy i gmin sąsiadujących z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

gminy sąsiadujące z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

województwo opolskie z pominięciem Opola i gmin sąsiadujących z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

gminy sąsiadujące z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

województwo podkarpackie z pominięciem Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

województwo podlaskie z pominięciem Białegostoku i gmin sąsiadujących z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

województwo pomorskie z pominięciem Gdańska i gmin sąsiadujących z Gdańskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

gminy sąsiadujące z Gdańskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

województwo śląskie z pominięciem Katowic i gmin sąsiadujących z Katowicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

gminy sąsiadujące z Katowicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

województwo świętokrzyskie z pominięciem Kielc i gmin sąsiadujących z Kielcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

gminy sąsiadujące z Kielcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

województwo warmińsko-mazurskie z pominięciem Olsztyna i gmin sąsiadujących z Olsztynem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3

gminy sąsiadujące z Olsztynem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

województwo wielkopolskie z pominięciem Poznania i gmin sąsiadujących z Poznaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

gminy sąsiadujące z Poznaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

województwo zachodniopomorskie z pominięciem Szczecina i gmin sąsiadujących ze Szczecinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3

gminy sąsiadujące ze Szczecinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

LOKALIZACJA

DOM JEDNORODZINNY

Nabywca

Wartość

kredytów

ogółem

(zł)

Przeciętna

cena 1 m2

powierzchni

użytkowej (zł)

Przeciętna

powierzchnia

użytkowa

(m2)

Przeciętne LTV (%)

Przeciętny

okres spłaty (lata)

Kwota dofinansowania wkładu własnego (zł)

Spłata części kredytu

małżeństwo, liczba dzieci

osoba samotna, liczba dzieci

Razem

liczba

nabywców

0

1

2

3 i więcej

0

1

2

3 i więcej

10%

15%

20%

30%

liczba wniosków

kwota w zł

1.1

województwo dolnośląskie, z pominięciem Wrocławia i gmin sąsiadujących z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

województwo kujawsko-pomorskie, z pominięciem Bydgoszczy i Torunia oraz gmin sąsiadujących z Bydgoszczą lub Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

gminy sąsiadujące z Bydgoszczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

gminy sąsiadujące z Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

województwo lubelskie z pominięciem Lublina oraz gmin sąsiadujących z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

gminy sąsiadujące z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

województwo lubuskie z pominięciem Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz gmin sąsiadujących z Gorzowem Wielkopolskim lub Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

gminy sąsiadujące z Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

województwo łódzkie z pominięciem Łodzi i gmin sąsiadujących z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

gminy sąsiadujące z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

województwo małopolskie z pominięciem Krakowa i gmin sąsiadujących z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

gminy sąsiadujące z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

województwo mazowieckie z pominięciem Warszawy i gmin sąsiadujących z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

gminy sąsiadujące z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

województwo opolskie z pominięciem Opola i gmin sąsiadujących z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

gminy sąsiadujące z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

województwo podkarpackie z pominięciem Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

województwo podlaskie z pominięciem Białegostoku i gmin sąsiadujących z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

województwo pomorskie z pominięciem Gdańska i gmin sąsiadujących z Gdańskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

gminy sąsiadujące z Gdańskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

województwo śląskie z pominięciem Katowic i gmin sąsiadujących z Katowicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

gminy sąsiadujące z Katowicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

województwo świętokrzyskie z pominięciem Kielc i gmin sąsiadujących z Kielcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

gminy sąsiadujące z Kielcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

województwo warmińsko-mazurskie z pominięciem Olsztyna i gmin sąsiadujących z Olsztynem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3

gminy sąsiadujące z Olsztynem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

województwo wielkopolskie z pominięciem Poznania i gmin sąsiadujących z Poznaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

gminy sąsiadujące z Poznaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

województwo zachodniopomorskie z pominięciem Szczecina i gmin sąsiadujących ze Szczecinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

Szczecin