| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Sprawy, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego]

Z wykorzystaniem portalu podatkowego mogą być załatwiane następujące sprawy:

1) składanie przez:

a) podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

b) podatnika i płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) podatnika i płatnika podatku od spadków i darowizn

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej przez portal podatkowy w sprawach załatwianych z wykorzystaniem tego portalu;

2) składanie deklaracji w sprawach dotyczących:

a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) podatku od spadków i darowizn wraz dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania;

3) wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących:

a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) podatku od spadków i darowizn

– wraz z załącznikami;

4) doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach dotyczących:

a) zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) podatku od spadków i darowizn.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »