REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2330

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory pełnomocnictw]

Określa się wzory:

1) pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.

Załącznik 1. [PPS-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2015 r. (poz. 2330)

Załącznik nr 1

PPS-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PPD-1]

Załącznik nr 2

PPD-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OPS-1]

Załącznik nr 3

OPS-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [OPD-1]

Załącznik nr 4

OPD-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-03-01
  • Dokument traci ważność: 2018-05-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA